Jänkkävaaran pulkkamäen rakennustyöt

18.03.2024

Jänkkävaaran pulkkamäen rakennustyöt

Ivalon Jänkkävaaran pulkkamäki kuntoportaineen ja laavuineen on osoittautunut todella suosituiksi ja on ollut iso ilo nähdä paikka uudelleen ahkerassa käytössä. 

Pulkkamäessä ja sen alapuolisessa kentässä on hyödynnetty kiertotalouden periaattein Ivalon vanhan koulun pulveroitua betoni- ja tiilimurskaa. Ennen käyttöä kierrätysainekselle on tehty tutkimukset maalaboratoriossa ja sille on haettu maanrakennuslupa valvovalta viranomaiselta ELY-keskukselta. Maanrakentamisessa hyödynnettävissä kierrätysmateriaaleissa saa betoni- ja tiilimurskeen lisäksi olla 1 % muuta kellumatonta ainesta kuten puuta, kumia tai metallia. Kierrätettävän aineksen alapuolelle tuli pohja- ja suojamaata yhteensä 1,0 metri pohjaveden pinnan yläpinnan tasoon nähden. Kierrätysmateriaalin päälle asennettiin lisäksi 0,5 metrin suojamaakerros.

Kierrätysainesta saa käyttää erilaisissa maanrakennustöissä kuten kadunrakentamisessa ja piha-alueiden rakennekerroksissa niin sanotun MARA-asetuksen, eli valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisesti. Kierrätysmateriaalin käyttö oikeassa paikassa vähentää tarvetta ottaa soramontulta uutta maa-ainesta ja tukee siten kiertotaloutta. 

Pulkkamäen osalta ilmeni toteutuksen tarkastusvaiheessa, että pulkkamäki lasketaan leikkipaikaksi, eikä ulkoilualueeksi ja näin ollen ELY antoi kunnalle kehotuksen poistaa kierrätysmateriaali pulkkamäessä. Koska pulkkamäen käytöstä ei kuitenkaan ole kierrätysaineksen johdosta vaaraa tai haittaa terveydelle, ei pulkkamäen käytölle katsottu olevan estettä. Kyseessä ei siis ole terveys- tai turvallisuusriski vaan enemmänkin hioutumaton säädäntö kiertotalouden materiaalien käytöstä ulkotiloissa.

Inarin kunta tulee poistamaan kehotuksen mukaisesti kierrätysmateriaalin pulkkamäestä kesällä 2024, jonka jälkeen pulkkamäki toteutetaan uudelleen leikkipaikalle määräysten mukaan sallittavasta maa-aineksesta. 

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan suoraan tekniselle toimelle

Välikäsien kautta on tekniselle toimelle tullut lisäksi tiedoksi, että Jänkkävaarassa on ollut kesäaikana maassa kompastusmisvaaran aiheuttanut kaapeli. Kun viesti ei välity suoraan kunnossapidosta huolehtivalle taholle, hankaloittaa se mahdollisen haitan korjaamista. Pyydämme, että havaitut huolet ja puutteet ilmoitetaan mahdollisimman tarkkojen paikkatietojen kanssa esimerkiksi www.inari.fi - sivun chatin kautta, jotta tilanne voidaan tarkistaa ja korjata. Kierrätettyä maa-ainesta ei jätetä pintakerrokseksi. Pulkkamäessä kierrätysmateriaalin päällä on käytetty puoli metriä humuspitoista hiekkamaata suojakerroksena.

Asiaa käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksen muissa asioissa 11.3.2024.

Lisätietoja:

Reetta-Mari Tammela 
Tekninen johtaja 

Rami Kiviniemi
Kunnossapitoinsinööri

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: