Inarin kunta ja Saamelaiskäräjät - Yhdessä tulevaisuuden energiaratkaisuihin tutustumassa

29.05.2024

29.5.2024 klo 08.00 | Saamelaiskäräjät ja Inarin kunta

Saamelaiskäräjien, Inarin kunnan sekä Inarin kunnan energiayhtiö Inergia Oy: n johto tutustui yhdessä uusiutuvan energian ratkaisuihin vierailemalla Helen Oy:n Lohjalle vuoden 2024 aikana rakentuvaan teollisen mittakaavan aurinkopuistoon.   

Inarin kunnan ja Saamelaiskäräjien edustajat tutustuivat maanantaina 27.5.2024 Lohjan Kirkniemeen vuoden 2024 aikana valmistuvaan sähköyhtiö Helen Oy:n uusinta teknologiaa hyödyntävään aurinkopuistoon. Aurinkoenergia täydentää sähkön tuotantopalettia ja on tärkeä osa kestävää energiajärjestelmää. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Lohjan aurinkopuistolle 1,58 miljoonaa euroa RRF-tukea Euroopan unionin tukiohjelmasta, jolla rahoitetaan energiainfrastruktuurihankkeita ja uuden energiateknologian hankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja tuetaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.

Kunnan ja saamelaiskäräjien edustajat tutustumassa aurinkopuistoon, ryhmäkuva

Kuva:Inarin kunta ja Saamelaiskäräjät tutustumassa Lohjan Kirkniemeen rakentuvaan aurinkopuistoon. Kuvassa vasemmalta Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Leo Aikio, Inergia Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koskinen, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi, Helenin projektipäällikkö Jesse Talasjoki, Saamelaiskäräjien vs. elinkeinosihteeri Maria Valkeapää, Inarin kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari, Helenin vastuullisuus- ja yhteiskuntajohtaja Maiju Westergren, Helenin tuulivoimajohtaja Pekka Tolonen, Inarin kunnanjohtaja Tommi Kasurinen, Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustaja Niina Siivikko.

Päätimme Saamelaiskäräjien johdon kanssa tehdä tutustumismatkan Helen Oy:n aurinkoenergian talteenottoon, jotta voimme yhdessä muodostaa käsitystä ja näkemystä tulevaisuuden energiaratkaisuista Inarin kunnan alueelle, kertoo Inarin kunnanjohtaja Tommi Kasurinen.

On tärkeää tutustua aurinkovoimaan, sen teknologioihin ja sen vaatimiin maa-aloihin, jotta tunnemme asian paremmin, kun asia tulee ajankohtaiseksi aivan pohjoisessakin, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

Matka sisälsi myös Saamelaiskäräjien kanssa yhteisen tapaamisen Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelän kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin alueen ajankohtaisia asioista hyvässä hengessä.

Tulevaisuuden kestävien energiaratkaisujen kartoittamisen lisäksi meillä on lyhyen tähtäimen haasteita energian (energiapuun) saannissa Inarin kunnan alueella ja on luontevaa tavata Metsähallituksen kanssa ja yhdessä pohtia asiaa, sanoo Inarin kunnanjohtaja Tommi Kasurinen.

Kuva: Metsähallituksen kanssa hyvässä hengessä Inarin alueen ajankohtaisista asioista keskustelemassa. Kuvassa vasemmalta Inarin kunnanjohtaja Tommi Kasurinen, Saamelaiskäräjien vs. elinkeinosihteeri Maria Valkeapää, Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Leo Aikio, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi, Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä, Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula ja Inarin kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari.


Olen tyytyväinen matkaamme, joka on osa Inarin kunnan ja Saamelaiskäräjien jo viime kaudella alkanutta yhteistä edunvalvontaa. Meillä on paljon yhteistä edistettävää ja äänemme kuuluu paremmin, kun viemme asioita eteenpäin yhdessä, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

Matkalle osallistuivat Inarin kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari, kunnanjohtaja Tommi Kasurinen, Inergia Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koskinen sekä Saamelaiskäräjiltä puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi, I varapuheenjohtaja Leo Aikio, II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, vs. elinkeinosihteeri Maria Valkeapää sekä puheenjohtajan avustaja Niina Siivikko.

Lisätietoja

Inarin kunta

Tommi Kasurinen
Kunnanjohtaja
050 548 4123
tommi.kasurinen@inari.fi

Saamelaiskäräjät

Pirita Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
044 753 3766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: