INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ESITE 2017-2018

(sisältää mm. yhteystiedot, toimipisteet ja tietoa palveluista)

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUESITE 2017

-------------------------------------------------------------------------------
Tiedote yksityisen hoidon tuen kuntalisäkokeilusta

YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN OHJEET 2018

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän hakemuslomake

-------------------------------------------------------------------------------

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄN OHJEET 2018

Lasten kotihoidontuen kuntalisän hakemuslomake

-------------------------------------------------------------------------------

INARIN KUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2017-2020
--------------------------------------------------------------------------------

Kysy päivähoidosta verkossa:

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/inari/paivahoito

--------------------------------------------------------------------------------

A J A N K O H T A I S TA :

Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma (siv.ltk. 15.11.2017)
Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma (siv.ltk. 15.11.2017)


ASIAKASTIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE  23.11.2017 

ASIAKASTIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE  16.6.2017


Tiedote vuorohoitoa tarvitsevien lasten vanhemmille ja kysely yöhoidon tarpeesta 

Varhaiskasvatuspaikat ilmoitetaan haettavaksi toimintavuodelle 1.8.2017- 31.7.2018 

Tiedote lasten vanhemmille Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman teosta

Tiedote vanhemmille asiakasmaksulain muutoksesta 

------------------------------------------------------------------------------------

L O M A K K E E T   J A   O H J E E T :
Hakemukset/ Lomakkeet on tulostettava ja allekirjoitettava

Varhaiskasvatushakemus - DOC

Varhaiskasvatushakemus - PDF 

Tuloselvityslomake ja ohje - DOC

Tuloselvityslomake ja ohje - PDF


Lapsen perustietolomake

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat) - DOC 

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat) - PDF