INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ESITE

(sisältää mm. yhteystiedot, toimipisteet ja tietoa palveluista)

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUESITE 2017


INARIN KUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2017-2020A J A N K O H T A I S TA :

Inarin kunnan sivistyslautakunta on (14.6.2017/ § 51 ja 52) hyväksynyt suomenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelman sekä saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelman, jotka otetaan käyttöön 1.8.2017.
Pyydämme  huoltajia sekä muita yhteistyökumppaneita tutustumaan varhaiskasvatussuunnitelmiin. Pyydämme lähettämään mahdolliset kommentit  sähköpostitse  31.7.2017 mennessä varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarelalle, pirkko.saarela@inari.fi tai perhepäivähoidonohjaaja Krista Känsälälle, krista.kansala@inari.fi.
Mahdolliset muutokset varhaiskasvatussuunnitelmaan tehdään syksyn 2017 aikana. 


Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma
Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma


 ASIAKASTIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE 16.6.2017


Tiedote vuorohoitoa tarvitsevien lasten vanhemmille ja kysely yöhoidon tarpeesta 

Varhaiskasvatuspaikat ilmoitetaan haettavaksi toimintavuodelle 1.8.2017- 31.7.2018 

Tiedote lasten vanhemmille Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman teosta

Tiedote vanhemmille asiakasmaksulain muutoksesta 


 
L O M A K K E E T   J A   O H J E E T :
Hakemukset/ Lomakkeet on tulostettava ja allekirjoitettava

Varhaiskasvatushakemus - DOC

Varhaiskasvatushakemus - PDF 

Tuloselvityslomake ja ohje - DOC

Tuloselvityslomake ja ohje - PDF
Lasten harkinnanvaraisen kotihoidontuen kuntalisän tiedote

Lasten harkinnanvaraisen kotihoidontuen kuntalisän hakemus

Lapsen perustietolomake

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat) - DOC 

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat) - PDF