Päätöksenteko

Esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Epäviralliset päätösluettelot

Kuntalain 1 § mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema joka neljäs vuosi valittava valtuusto. Inarin valtuustossa on 27 vaaleilla valittua jäsentä. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia. Valtuusto kokoontuu noin 6 - 8 kertaa vuodessa.  

 

Inarin kunta on aiemmin pitänyt kuntalaisten nähtävillä kaikki pöytäkirjat seuraavan vuoden ajan tällä kotisivullaan. Uuden kuntalain §140 mukaan 1.6.2017 alkaen kunnan on huolehdittava päätöksien lainvoimaisuuden saatua, että henkilötietoja ei tarpeettomasti jää verkkoon. Tällä hetkellä saatavilla ei ole muuta keinoa kuin poistaa pöytäkirjat verkosta. Pöytäkirjoihin voi käydä tutustumassa kunnantalolla.
Asiasta lisätietoja antaa hallintojohtaja Pentti Tarvainen  0400 317 552, poissa ollessa Anne-Marie Kalla 040 723 0697.

 

Kunnanhallituksen tehtävänä on huolehtia kunnan päivittäisen työskentelyn ja päätöksenteon sujuvuudesta. Kunnanhallitus kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Lisäksi kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu valtuuston puheenjohtajisto.

 

Lisäksi kunnallishallintoon kuuluvat erilaiset lautakunnat. Inarin kunnassa toimivat seuraavat lautakunnat: tarkastuslautakunta, sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä tekninen lautakunta.