Inarin kunnan tarjouspyynnöt

Kunnan tarjouspyyntökäytäntöä säätelee laki julkisista hankinnoista.

10.10.2017  Tarjouspyyntö koulukuljetuksista Saariselkä-Ivalo, aamukuljetus
                     (31.10.2017 klo 14.00 mennessä)
                     Tarjousoyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset
                     
Koska tarjouspyyntöön liittyvien kysymyksiin vastaamisen ja tarjouspyynnön 
                     jättämisen aikaväli jää tarjouspyynnön postittamiseen liian lyhyeksi, voi tarjouspyynnön
                     jättää määräaikaan mennessä myös sähköpostilla: satu.kyro@inari.fi
                

6.6.2017     Tarjouspyyntö omatoimikirjastoratkaisun vaatimista ohjelmista, laitteista ja niiden
                    ylläpidosta:  Tarjouspyyntöasiakirjat  

30.5.2017   Tarjouspyyntö Tarinoiden Inari (www.tarinoideninari.fi) verkkopalvelun
                    täydentämisestä tai uudelleen rakentamisesta:  Tarjouspyyntöasiakirjat

            
            

 

 

 

 

 

                                                                                     

INARIN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET