Inarin kunnan tarjouspyynnöt

Kunnan tarjouspyyntökäytäntöä säätelee laki julkisista hankinnoista.

18.4.2017   Tarjouspyyntö; Veskoniemen kalasataman rakentaminen

6.4.2017 Tarjouspyyntö löytöeläintarhan järjestämiseksi Inarin kunnassa 

30.3.2017  Tarjouspyyntö jalkahoidosta

             
16.3.2017   Tarjouspyyntö henkilökunnan kuljetuspalveluista ajalle 2.5. - 31.10.2017 reitillä Ivalo - Virtaniemi - Ivalo                   

 

6.3.2017   Tarjouspyyntö  purku-urakasta, Ruskatie 19

 

22.2.2017 Tarjouspyyntö Inarin kunnan ja kuntakonsernin vakuutuksista

Lisätietoja ja kysymykset: Salme Niemelä, salme.niemela@arktia.fi

 

Tarjoukseen liittyvät mahdolliset kysymykset ja täsmennyspyynnöt pyydetään tekemään kirjallisesti osoitteeseen: salme.niemela@arktia.fi viimeistään tiistai 28.02.2017 klo 24:00 Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankintayksikkö ei ota vastaan tarjouskilpailua koskevia puheluja.

Tarjouspyynnössä Inarin kuntakonsernin vakuutukset 17.2.2017 on jätetty kysymyksiä joihin vastataan tässä.

VASTAUKSET

LISÄÄ VASTAUKSIA 14.3.2017

TÄYDENNETYT VASTAUKSET 17.3.2017

 

 

                                                                                     

INARIN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET