Inarin kunnan tarjouspyynnöt

Kunnan tarjouspyyntökäytäntöä säätelee laki julkisista hankinnoista.

22.2.2017 Tarjouspyyntö Inarin kunnan ja kuntakonsernin vakuutuksista

Lisätietoja ja kysymykset: Salme Niemelä, salme.niemela@arktia.fi

 

Tarjoukseen liittyvät mahdolliset kysymykset ja täsmennyspyynnöt pyydetään tekemään kirjallisesti osoitteeseen: salme.niemela@arktia.fi viimeistään tiistai 28.02.2017 klo 24:00 Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankintayksikkö ei ota vastaan tarjouskilpailua koskevia puheluja.

Kysymyksiin, lisätietopyyntöihin ym. pyritään vastaamaan tiistaina 7.3.2017, klo 16:00 mennessä tällä sivulla.  

                                                                                     

INARIN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET