Kestävän matkailun periaatteet Inarijärvellä ja sen ympäristössä

Matkailun kestävyyden turvaamiseksi Inarijärvellä ja sen ympäristössä on välttämätöntä sopia yhteisistä kestävän matkailun periaatteista, joiden avulla voimme sitoutua mahdollisimman kestävään toimintaan.

Pyrimme takaamaan matkailun ekologisen, sosiokulttuurisen sekä taloudellisen kestävyyden siten, että

 1. Otamme käyttöön yhteisesti hyväksyttyjä ohjauskeinoja kestävän matkailuympäristön kehittämiseen, toiminnan ohjaukseen sekä rakentamiseen
 2. Edistämme kestävää puurakentamista ja vähähiilisten energiankäyttömuotojen käyttöönottoa
 3. Edistämme sertifikaattien saamista yritys-, verkosto- ja aluetasolla
 4. Mahdollistamme vastuullisten matkailutuotteiden kehittämisen ja markkinoinnin sekä ekologisten liikkumismuotojen käyttöönoton
 5. Viestimme alueen ominaispiirteistä, arvoista ja vastuullisten toimintatapojen tärkeydestä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti eri kohde- ja sidosryhmille
 6. Edistämme pitkäjänteisesti yhteishankintamuotojen sekä jätehuollon vähähiilisten toimintamallien käyttöönottoa alueella (mm. biojäte-, muovi- ja muu kierrätys)
 7. Edistämme vastuullisuustyön koordinointia, jalkauttamista ja konkreettisia toimenpiteitä 

Näiden lisäksi olemme sitoutuneet saamelaismatkailun eettisten ohjeiden (siirryt toiselle sivustolle) vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteisiin seuraavasti:

 1. Saamelaisen kulttuuriperinnön arvon ja rikkauden tunnustaminen ja kunnioittaminen
 2. Saamelaisen kulttuuriperinnön suojeleminen ja sen ylläpitäminen elinvoimaisena tuleville sukupolville
 3. Kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteisymmärrys ja yhteistyö
 4. Saamelaismatkailussa esiintyvät ongelmakohdat ja niiden huomioiminen ja korjaaminen
 5. Saamelaismatkailun positiiviset vaikutukset saamelaisväestöön, heidän kulttuuriinsa sekä ympäristöön
 6. Saamelaismatkailun vastuullinen ja eettisesti kestävä markkinointi ja matkailuviestintä
 7. Korkealaatuiset matkustajakokemukset – laadunvarmistus
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: