Kunta tarjoaa alustan ja paikallinen yhteisö suunnan kestävän matkailun kehittämiselle

Miten kestävää matkailua kehitetään tulevaisuudessa? Inarijärven aarteet -hankkeen päätyttyä vuoden 2020 lopussa alueen toimijat ovat yksimielisiä siitä, että keskustelua näkemysten yhteensovittamiseksi on jatkettava. 

Inarijärven aarteita vaaliva kestävän matkailun toimintamalli syntyi vuoden 2020 aikana Inarin kunnan hallinnoimassa hankkeessa, paikallisten aloitteesta. Infoissa, suunnittelutyöpajoissa ja kylätilaisuuksissa alueen matkailualan yritykset, kyläyhdistysten väki ja muut toimijat pääsivät keskustelemaan näkemyksistään tulevaisuuden matkailun kestävästä suunnasta.

Lopputuloksena Arctic Network -verkostoon liittyneet toimijat ovat allekirjoittaneet yritysten ja palvelutoiminnan yhteiset pelisäännöt, joiden mukaisesti ne

  1. sitoutuvat kestävän matkailualueen kehittämiseen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa,
  2. lisäävät osaamistaan osallistumalla kestävän matkailun koulutuksiin ja valmennuksiin,
  3. hankkivat näyttöjä kestävän matkailun toiminnasta esimerkiksi sertifikaattien avulla,
  4. edellyttävät myös alihankkijoiltaan sitoutumista vastuulliseen toimintaan,
  5. tuovat esiin vastuullisia matkailutuotteita ja ekologisia liikkumisen muotoja sekä viestivät vastuullisuusteoista matkailijoille ja
  6. ohjeistavat matkailijaa toimimaan vastuullisesti paikalliset luontoarvot ja kulttuurisensitiivisyys huomioiden.

– Toivon, että kaikki alueen nykyiset ja tulevat yrittäjät sitoutuvat näihin yhteisiin pelisääntöihin, sanoo Visit Inari Oy:n toimitusjohtaja Tapani Lappalainen.

Hän pitää tärkeänä, että vastuullisuus menee yrityksissä maksimaalisten tuotto-odotusten edelle. Pitkällä aikavälillä se on hänen mielestään myös kannattavampaa.

– Vastuullisesti toimivalla yrityksellä on aina paremmat edellytykset pärjätä pidempään markkinoilla ja tehdä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Toiveissa ekologista elämysmatkailua

– Toivon, ettei Inarista tulisi sellaista kohdetta, jossa haavoittuvaa luontoa joudutaan jo suojelemaan kävijämääriä rajoittamalla ja paikalliset ovat sesongin lopussa niin kypsiä matkailijoihin, ettei palvelu enää ole laadukasta, Terhi Hultamo AT Naturelta maalaa kauhukuvansa.

Haaveena siintää mielikuva esteettömästä matkailukohteesta, jossa on edelleen tilaa hiljaisuuden kokemukselle ja erämaisille maisemille.

– Tämä voisi olla kaikenlaisten perheiden kohde, ei vain hyväkuntoisille pariskunnille. Yksittäinen yritys ei kuitenkaan voi sellaista rakentaa, tarvitaan yhteistyötä.

Suurin osa Inarin kirkonkylän ja Nellimin asukkaille vuoden 2020 aikana tehdyn kyselyn vastaajista näki, että matkailu tarjoaa jo nyt nuorille tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia omalla kylällä ja kansainvälisen matkailun myötä alueen lapsista kasvaa kielitaitoisia.

Matkailun hyödyt voidaan vastausten mukaan tulevaisuudessa maksimoida ennen kaikkea säilyttämällä erämaan tuntu ja hiljaisuus riittävän laajoilla alueilla.

Kasvua kyliin vai kairaan?

Kyläkyselyn vastauksissa toivottiin yhtäältä matkailun keskittämistä taajamiin ja toisaalta matkailun kasvun hillitsemistä.

– Itse toivoisin, että matkailurakentaminen säilyisi olemassa olevien kylien yhteydessä, eikä tulisi valtavia satelliittikohteita ympäriinsä, Wilderness Hotels & Safaris Oy:n toimitusjohtaja Jouko Lappalainen sanoo.
Hänen mielestään tämä takaisi kylien elinvoimaisuuden ja toisaalta järven säilymisen erämaisena.

– Parhaimmillaan matkailupalvelut rakennetaan sosiaalisesti kestävästi kaikkia hyödyttäviksi. Esimerkiksi luonnonjalosteita voisi myydä enemmänkin matkailijoille.

Monet kyläkyselyn vastaajat toivoivat kuitenkin, että matkailun kasvua hillittäisiin juuri kylissä.

– Ymmärrän tämän hyvin, kunnanjohtaja Toni K. Laine sanoo ja kuvailee: – Jos suuria matkailuinvestointeja sijoitetaan valtava määrä kylän keskustaan, se muuttaa kyläkuvaa, eikä enää palvele kohteen aitoutta. Ongelmana on myös se, että luksussegmentti, jota alueelle on toivottu sijoittuvan, hakee ainutlaatuisia maisemia. Ei sellaisia paikkoja ihan liikaa ole, mihin näitä voisi sijoittaa. Olemme nyt hakeneet paikkoja sellaisilta alueilta, mihin ihminen on jo jollain tapaa koskenut.
Kyläkyselyn vastaajat olivat huolissaan Inarijärven veden puhtauden puolesta.

– Suuri osa matkailuyrityksistä on viemäriverkoston piirissä ja Inarin kirkonkylän jätevesipuhdistamon biologista prosessia on laajennettu vuoden 2020 aikana. Perusinfran ulkopuolelle sijoittuvissa hankkeissa taas hyödynnetään usein viimeistä huutoa olevaa teknologiaa, kunnanjohtaja rauhoittelee.

Kunnan päättäjiltä tullaan lähiaikoina kysymään mielipiteitä matkailun sijoittamisesta maapoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä.

– Yleiskaavatasolla meillä on Ivalosta Ukonjärven rantoja pitkin Inarin kirkonkylälle asti määritelty matkailun kehittämisvyöhyke. Täytyy keskustella siitä, hyväksytäänkö hankkeet, jotka syntyvät tuon kehittämisvyöhykkeen sisään vai ohjataanko niitä keskuksiin.

Matkailuelinkeinon kasvun pysäyttämiseen ei kunnanjohtajan mielestä ole varaa.

– Me tarvitsemme lisää matkailuinvestointeja, koska kunnan talous ei kasva ilman verotuloja. Ja onneksi kiinnostusta tulla Inariin on monella toimijalla. 

Kunta kutsuu keskustelemaan

Eräässä kyläkyselyn vastauksessa kiteytettiin, että parempaa tulevaisuutta voidaan luoda tuomalla matkailuyrittäjät, elinkeinonharjoittajat sekä kylien saamelaiset ja suomalaiset asukkaat yhdessä keskustelemaan näkemyksistä ja niiden yhteen sovittamisesta. Säännölliselle keskusteluyhteydelle haluttiin jatkoa jossain muualla kuin sosiaalisessa mediassa.
Toiveet on kuultu. Arctic Inari -verkosto tulee järjestämään jatkossakin keväisin kaikille avoimen, anonyymisti vastattavan kyselyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa kokemuksia ja ideoita kestävän matkailun kehittämisestä Inarijärvellä ja sen ympäristössä.

Inarin kunta puolestaan kutsuu alueen toimijat käsittelemään kyselyn yhteenvetoa ja ajankohtaisia aiheita keväisin järjestettävässä kestävän matkailun foorumissa sekä kyläkohtaisissa tilaisuuksissa. 

– Kuntahan on ensisijaisesti alusta kaikelle toiminnalle, niin kuin se oli tässä yhteisölähtöisessä keskustelu- ja kehittämishankkeessakin. Kunta voi toimia koordinaattorina, mutta on tärkeää, että yhteisö itse asettaa matkailun tulevaisuudelle suunnan ja pelisäännöt, Toni K. Laine painottaa.

– Uskon, että kestävän matkailun kehittäminen tulee jatkossa perustumaan kumppanuuteen, jolloin kaikki Inarijärven alueella toimivat yritykset, investorit ja matkanjärjestäjät sitoutuvat kestävän matkailun periaatteisiin.
Kunnanjohtaja toivoo, että tiedottamisella voidaan vaikuttaa myös matkailijoiden sitouttamiseen.

– Ohjatusta matkailusta en olisi huolissani, sillä jo matkanjärjestäjät kyselevät erilaisten sertifiointien perään. Myös itsenäiset matkailijat ja paikalliset luonnossa liikkujat ovat kestävän kehityksen avain.

Teksti: Miia Kärnä / Viestintätoimisto Lapin Loitsu
Haastateltavat:

  • Tapani Lappalainen / Visit Inari,
  • Jouko Lappalainen / Wildernes Hotels & Safaris,
  • Terhi Hultamo / AT-Nature ja
  • Toni K.Laine / Inarin kunta

Kuvat: Tytti Bräysy, Juha Kauppinen, 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: