Tästä lähtien tunnistat Inarin kunnan saamenkieliset työntekijät pinssistä! Otamme käyttöön jo ennestään Saamelaiskäräji...

21.10.2020

Tästä lähtien tunnistat Inarin kunnan saamenkieliset työntekijät pinssistä! Otamme käyttöön jo ennestään Saamelaiskäräjien Puhu kanssani saamea- kampanjasta tutut pinssit, joista ei selviä vain, että työntekijä puhuu saamea, vaan myös se, mitä saamen kielistä hän puhuu. Inarinsaamenkieliset työntekijät kantavat ”Sáámást muin”- pinssiä, pohjoissaamenkieliset ”Sámás muinna”- pinssiä ja koltansaamenkieliset ”Säämast muin”- pinssiä. Lisäksi käyttöön otetaan Kielenoppija- pinssit..., joita kantavat työntekijät, jotka vielä opiskelevat saamea, osaavat saamea vain muutaman sanan tai vaikka haluavat oppia saamea tulevaisuudessa. ** Täst ovdâskulij tun tuubdah Aanaar kieldâ sämikielâlijd pargeid piinsâst! Aneškyettip jo ovdiist Sämitige Sáámást muin -kampanjast uápis piinsâid, moh iä čääiti tuš tom, ete pargee sárnu sämikielâ, peic meid tom, ete mon sämikielâ sun sárnu. Anarâškielâlijn pargein lii ”Sáámást muin”- pinssâ, tavesämikielâlijn ”Sámás muinna”- pinssâ já nuorttâlâškielâlijn ”Säämast muin”- pinssâ. Toos lasseen aneškyettip Kielâuáppee- piinsâid, moh láá pargein, kiäh vala máttááttâleh sämikielâ, mättih sämikielâ tuše muáddi sääni tâi veikâ halijdeh oppâđ sämikielâ puátteevuođâst. ** Dás ovddos dovddat Anára gieldda sámegielat bargiid raddemearkkas! Mii váldit atnui jo ovddežis sámedikki Sámás muinna -kampánjjas oahpes raddemearkkaid, main čielgá sihke dat ahte bargi hállá sámegiela, ja maiddái dat, man sámegiela son hállá. Anárašgielat bargit atnet “Sáámást muin” -raddemearkka, davvisámegielagat “Sámás muinna” -mearkka ja nuortalašgielagat “Säämast muin” -mearkka. Lassin váldit atnui Giellaoahppi-raddemearkkaid, maid atnet bargit guđet leat ain oahpahallamin sámegiela, máhttet sámegiela dušše moadde sáni dahje beare háliidit oahppat sámegiela boahtteáiggis. ** Täʹst ooudårra ton toobdak Aanar kååʹdd sääʹmǩiõllsaž tuâjjlaid piinsâst! Âʹnškueʹttep ju’n ouddlest Sääʹmteeʹǧǧ Säämast muin- kampaanjest toobdâs piinsid, koin ij vueiʹn pâi tõn, ǩeäk tuâjjlain mainste säämas, leâša tõn še, mõõn sääʹmǩiõlle sij mainste. Aanarsääʹmǩiõllsaž tuâjjla kueʹdde “Sáámást muin”- piins, tâʹvvsääʹmǩiõllsa “Sámás muinna”- piins da nuõrttsääʹmǩiõllsa “Säämast muin”- piins. Lââʹssen âʹnškueʹttep Ǩiõllmättʼtõõtti- piinsid, koid kueʹdde tuâjjla, ǩeäk veâl mättʼtâʹtte sääʹmǩiõl, silttee sääʹmǩiõl pâi muäʹdd sääʹn leʹbe håʹt haaʹlee mättjed sääʹmǩiõl puõttiääiʹjest.

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]