Tästä lähtien tunnistat Inarin kunnan saamenkieliset työntekijät pinssistä! Otamme käyttöön jo ennestään Saamelaiskäräji...

21.10.2020

Tästä lähtien tunnistat Inarin kunnan saamenkieliset työntekijät pinssistä! Otamme käyttöön jo ennestään Saamelaiskäräjien Puhu kanssani saamea- kampanjasta tutut pinssit, joista ei selviä vain, että työntekijä puhuu saamea, vaan myös se, mitä saamen kielistä hän puhuu. Inarinsaamenkieliset työntekijät kantavat ”Sáámást muin”- pinssiä, pohjoissaamenkieliset ”Sámás muinna”- pinssiä ja koltansaamenkieliset ”Säämast muin”- pinssiä. Lisäksi käyttöön otetaan Kielenoppija- pinssit..., joita kantavat työntekijät, jotka vielä opiskelevat saamea, osaavat saamea vain muutaman sanan tai vaikka haluavat oppia saamea tulevaisuudessa. ** Täst ovdâskulij tun tuubdah Aanaar kieldâ sämikielâlijd pargeid piinsâst! Aneškyettip jo ovdiist Sämitige Sáámást muin -kampanjast uápis piinsâid, moh iä čääiti tuš tom, ete pargee sárnu sämikielâ, peic meid tom, ete mon sämikielâ sun sárnu. Anarâškielâlijn pargein lii ”Sáámást muin”- pinssâ, tavesämikielâlijn ”Sámás muinna”- pinssâ já nuorttâlâškielâlijn ”Säämast muin”- pinssâ. Toos lasseen aneškyettip Kielâuáppee- piinsâid, moh láá pargein, kiäh vala máttááttâleh sämikielâ, mättih sämikielâ tuše muáddi sääni tâi veikâ halijdeh oppâđ sämikielâ puátteevuođâst. ** Dás ovddos dovddat Anára gieldda sámegielat bargiid raddemearkkas! Mii váldit atnui jo ovddežis sámedikki Sámás muinna -kampánjjas oahpes raddemearkkaid, main čielgá sihke dat ahte bargi hállá sámegiela, ja maiddái dat, man sámegiela son hállá. Anárašgielat bargit atnet “Sáámást muin” -raddemearkka, davvisámegielagat “Sámás muinna” -mearkka ja nuortalašgielagat “Säämast muin” -mearkka. Lassin váldit atnui Giellaoahppi-raddemearkkaid, maid atnet bargit guđet leat ain oahpahallamin sámegiela, máhttet sámegiela dušše moadde sáni dahje beare háliidit oahppat sámegiela boahtteáiggis. ** Täʹst ooudårra ton toobdak Aanar kååʹdd sääʹmǩiõllsaž tuâjjlaid piinsâst! Âʹnškueʹttep ju’n ouddlest Sääʹmteeʹǧǧ Säämast muin- kampaanjest toobdâs piinsid, koin ij vueiʹn pâi tõn, ǩeäk tuâjjlain mainste säämas, leâša tõn še, mõõn sääʹmǩiõlle sij mainste. Aanarsääʹmǩiõllsaž tuâjjla kueʹdde “Sáámást muin”- piins, tâʹvvsääʹmǩiõllsa “Sámás muinna”- piins da nuõrttsääʹmǩiõllsa “Säämast muin”- piins. Lââʹssen âʹnškueʹttep Ǩiõllmättʼtõõtti- piinsid, koid kueʹdde tuâjjla, ǩeäk veâl mättʼtâʹtte sääʹmǩiõl, silttee sääʹmǩiõl pâi muäʹdd sääʹn leʹbe håʹt haaʹlee mättjed sääʹmǩiõl puõttiääiʹjest.

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Elämä Inarissa

Löysin paikkani Inarista

Elämä Suomen suurimmassa ja kauneimmassa kunnassa

Lue lisää

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]