KUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT Ennakkoäänestysaika on keskiviikosta tiistaihin 7.-13.4. Vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 Olisit...

27.01.2021

KUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT Ennakkoäänestysaika on keskiviikosta tiistaihin 7.-13.4. Vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 Olisitko kiinnostunut vaalitoimitsijan työstä ennakkoäänestysaikana Ivalon pääkirjastossa tai Inarin saamelaiskirjastossa? Kokeneen vaalitiimin joukkoon etsimme muutamaa uutta koulutettavaa (saamenkielen taito eduksi) Työ vaatii perehtymistä, huolellisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Tietoa vaaleista löydät www.vaalit.fi Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja kysele lisää! keskusvaalilautakunnan sihteeri Anne-Marie Kalla, anne-marie.kalla@inari.fi, p. 040 723 0697 ----------- Kieldâvaaljah aldaneh Munejienâstemäigi lii koskohhoost majebaargâ räi 7.-13.4. Kiäsut-uv valjâtoimâulmuu pargo tuu? Munejienâstem ääigi Avveel váldukirjeráájust tâi Aanaar sämikirjeráájust? Mij uuccâp hárjánem valjâtiimi juávkun muáddi uđđâ ulmuu škovlimnáál (sämikielâ táiđu hiättun). Pargo váátá váhá uápásmem, huolâlâšvuođâ já vuáruvaikuttâstááiđuid. Tiäđuid vaaljâin tun kaavnah www.vaalit.fi Jis lah kiäsuttum, te vääldi ohtâvuođâ já koijâd lase! anne-marie.kalla@inari.fi, p.040 723 0697 -------------------- Gielddaválggat lahkonit Ovdajienastanáigi lea gaskavahkus maŋŋebárgii 7.-13.4 Livččetgo beroštuvvan válgadoaibmaolbmo barggus? Ovdajienastanáigge Avvila váldogirjerádjosis dahje Anára sámegirjerádjosis?Hárjánan válgadoaibmaolbmuid searvái ohcat moadde ođđa olbmo, geaid sáhttit skuvlet (sámegiela dáidu gehččo ovdun) Bargu eaktuda muhtin veardde oahpásmuvvama, fuolalašvuođa ja gulahallandáidduid. Dieđuid válggaid birra gávnnat www.vaalit.fi Jos movttáskit, váldde oktavuođa ja jearral lasi! anne-marie.kalla@inari.fi, p.040 7230697 ------------------ Kåʹddvaal âlddne Õuddjiõnstemäiʹǧǧ lij seärdest mââibaʹrǧǧe 7.-13.4. Ǩeäzzči-a tuu miõll vaaltoiʹmmneeʹǩǩ tuõjju? Õuddjiõnstemäiʹǧǧen Âʹvvel väʹlddǩeʹrjjpõõrtâst leʹbe Aanar sääʹmǩeʹrjjpõõrtâst?Härjjnam vaaltiim jouʹǩǩe ooccâp muäʹdd ođđ oummu škooultem vääras (sääʹmǩiõl täidd pueʹrren). Tuâjj õõlǥat siõmmna härjjnummuž, tääʹrǩesvuõđ da vuârrvaaiktõstääidaid. Teâđ vaali pirr kaaunak www.vaalit.fi Jos miõll ǩeäzškueʹđi, vääʹld õhttvuõđ da kõõjjõõl lââʹzz anne-marie.kalla@inari.fi, p. 040 723 0697

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]