Inarin kunnan saamenkielisiä nettisivuja uudistetaan vuoden 2021 aikana. Saamen kieliversiot eivät tule olemaan sisällöl...

07.12.2020

Inarin kunnan saamenkielisiä nettisivuja uudistetaan vuoden 2021 aikana. Saamen kieliversiot eivät tule olemaan sisällöltään identtiset suomenkielisten sivujen kanssa. Siksi haluaisimmekin tässä vaiheessa kartoittaa saamenkielisten kuntalaisten toiveita ja tarpeita saamenkielisten nettisivujen sisällön suhteen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaasi vain pari minuuttia, mutta siitä on suuri hyöty kehittämistyössämme! Kyselyyn voit vastata 31.12.2020 saakka. ** Aanaar kieldâ sämikielâliih nettisiijđoh uđâsmuvvojeh ive 2021 ääigi. Sämikielâ versioh iä siskáldâs peeleest šoodâ aaibâs siämmáálágánin suomâkielâlij sijđoiguin. Tondiet mij halijdep-uv taan muddoost karttiđ sämikielâlij kieldâässei tuoivuid já táárbuid sämikielâlij nettisiijđoi siskáldâsâst. Koijâdâlmân västidem pištá tuš muáddi miinut, mutâ tast lii stuorrâ ävkki mii ovdedempaargon! Koijâdâlmân puávtáh västidiđ 31.12.2020 räi. ** Anára gieldda sámegielat neahttasiiddut ođasmahttojit jagi 2021 áigge. Sámi giellaveršuvnnat eai boađe leat sisdoalu dáfus identtalaččat suomagielat siidduiguin. Danin háliidivččiimetge dán muttus kártet sámegielat gieldalaččaid sávaldagaid ja dárbbuid sámegielat neahttasiidduid sisdoalu ektui. Jearahallamii vástideapmi doalvu áiggi dušše moadde minuhta, muhto das lea stuorra ávki min ovddidanbargui! Jearahallamii lea vejolaš vástidit 31.12.2020 radjái. ** Aanar kååʹdd sääʹmǩiõllsaž neʹttseeidaid oođeet eeʹjj 2021. Siiskõõzzâs beäʹlnn sääʹm ǩiõllversio ij šõõdd leeʹd aivv seämmanallšem lääʹddǩiõllsaž neʹttseiidain. Tõn diõtt haaʹleep ââʹn čiõʼlǧǧeed sääʹmǩiõllsaž kåʹddniiʹǩǩi tuõivid da taarbid sääʹmǩiõllsaž neʹttseeidai pirr. Kõõjjõs lij vuäʹniǩ ij-ǥa äjjan jiânnai, leâša tõʹst lij šurr äuʹǩǩ miʹjjid ooudâsviikkâmtuâjstân! Kõõjjõʹsse vuäitak vaʹstteed 31.12.2020 räjja.

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Elämä Inarissa

Löysin paikkani Inarista

Elämä Suomen suurimmassa ja kauneimmassa kunnassa

Lue lisää

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]