Inarin kunnan mielenterveystoimistossa voit asioida myös pohjoissaamen kielellä. Psykiatrinen sairaanhoitaja Niila Rahko...

17.11.2020

Inarin kunnan mielenterveystoimistossa voit asioida myös pohjoissaamen kielellä. Psykiatrinen sairaanhoitaja Niila Rahko tuntee pohjoissaamelaisen kulttuurin lisäksi myös inarin- ja kolttasaamelaisen kulttuurin taustat. ** Aanaar kieldâ mielâtiervâšvuođâtoimâttuvvâst tun puávtáh ášástâllâđ meidde tavesämikielân. Psykiatrâlâš pyecceitipšoo Niila Rahko tobdá tavesämmilij kulttuur lasseen meiddei anarâš- ja nuorttâlâškulttuur. ** Anára gieldda mielladearvvašvuođadoaimmahagas sáhtát doaimmahit áššiid maiddái davvisámegielain. Psykiatralaš buohccedivššár Niila Rahko dovdá davvisámekultuvrra lassin maiddái anáraš-ja nuortalaškultuvrra. ** Aanar kååʹdd miõlltiõrvâsvuõttkoontrest vuäǯǯak kääzzkõõzzid tâʹvvsääʹmǩiõʹlle še. Psykiaatrlaž puõccihoiʹddjeei Niila Rahko tobdd tâʹvvsääʹmkulttuur lââʹssen aanar- da nuõrttsääʹmkulttuur tuâǥǥaid še.

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]