Hyvää saamen kielten viikkoa! Kaikkia kolmea Suomessa ja Inarin kunnassa puhuttua saamen kieltä pääset oppimaan nyt hiem...

19.10.2020

Hyvää saamen kielten viikkoa! Kaikkia kolmea Suomessa ja Inarin kunnassa puhuttua saamen kieltä pääset oppimaan nyt hieman kunnan työntekijöiden kanssa. Tästä pienestä taskusanakirjasta löydät 20 sanaa ja lyhyttä lausetta inarin-, pohjois- ja koltansaamen kielillä. Videosta kuulet, miten viisi kunnan työntekijää ne lausuu. Hauskoja oppimishetkiä! https://www.youtube.com/watch?v=oWHYRHZD2xQ&feature=youtu.be ** Pyeri sämikielâi okko! Tun peesah tääl oppâđ mottoom verd puoh kulmâ Suomâst já Aanaar kieldâst sarnum sämikielâ oovtâst kieldâ pargeigijn. Taan uccâ lummâsänikirjeest tun kaavnah 20 säännid já uánihid ceelhâd anarâš,-tave-já nuorttâlâškielân. Videost kuulah, maht vittâ kieldâ pargee taid celkkih. Hävskis máttááttâllâmpuudah! ** Buori sámegielaid vahku! Beasat dál oahppat buot Suomas ja Anára gielddas hállojuvvon sámegielaid ovttas gieldda bargiiguin. Dán smávva lubmasátnegirjjis gávnnat 20 sáni ja oanehis cealkaga anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegillii. Videos gulat mo gieldda vihtta bargi jietnadit daid. Sávvat somás oahppanbottuid! ** Šiõǥǥ sääʹmǩiõli neäʹttel! Pukid kooum Lääʹddjâʹnnmest da Aanar kååʹddest mainstum sääʹm ǩiõlid piâzzak siõmmna mättjed ââʼn Aanar kååʹdd tuâjjlaivuiʹm. Tän uʹcc kårmmansääʹnnǩeeʹrjest kaaunak 20 sääʹn da vuäʹnkõs ciâlkki aanrõš-, tâʹvvsääʹm- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Videost kuulak, mäʹhtt vitt kååʹdd sääʹmǩiõllsaž tuâjjla tõid ceäʹlǩǩe. Hääʹsǩes mättpoodd! https://www.youtube.com/watch?v=oWHYRHZD2xQ&feature=youtu.be

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]