Elokuvateatteri Aslak esittää: Tunturin tarina La 6.2. klo 15 ja klo 17.15 pohjoissaameksi tekstitetyt ennakkonäytökset!...

05.02.2021

Elokuvateatteri Aslak esittää: Tunturin tarina La 6.2. klo 15 ja klo 17.15 pohjoissaameksi tekstitetyt ennakkonäytökset! Ikäraja - S -, liput 9 €, kesto 1h 17min. Tunturin tarina täydentää Metsän tarinan ja Järven tarinan aloittaman, luonnosta ja ihmisen luontomytologiasta kertovien elokuvien kokonaisuuden. Tunturin tarina vie katsojat läpi Lapin erämaiden, aina Pohjoiselle jäämerelle asti, missä tunturit laskeutuvat meren syleilyyn. Se on myyttinen kertomus, jonka tarina alkaa miljardien vuosien takaa, aikakaudelta jolloin maa-planeetan ensimmäiset vuoret syntyivät. Elokuvassa eläimet kuten karhu, kärppä, riekko ja tunturipöllö saavat näkyvän roolin. Muita keskeisiä eläimiä ovat mm. ahma, poro, ryhävalas, kettu, lapinpöllö ja kotkat. Tarina kertoo kuhunkin eläimeen liittyvistä uskomuksista ja tarinoista, mutta myös ihmisen suhteesta luontoon ja eläimeen. *** Elleekoveteatter Aslak čáittá: Tunturin tarina Lá 6.2. tme 15 já tme 17.15 orjâlâškielân tekstejum munečäittim! Aherääji - S -, liipuh 9 €, kukkodâh 1h 17min. Tunturin tarina tievâsmit luándust já ulmuu luándumytologiast muštâleijee elleekuuvij olesvuođâ, mon Metsän tarina já Järven tarina algâttii. Tunturin tarina tuálvu keččeid Laapi meccikuávlui čoođâ, kidâ Tave jieŋâmeerâ räi, mast tuoddâreh vuáláneh meerân. Tot lii myyttâlâš muštâlus, mon maainâs álgá miljardij iivij keččin, ääigist kuás eennâm-plaaneet vuossâmuuh väärih šoddii. Elleekooveest elleeh, tego kuobžâ, puoidâ, riävská já skyelfi, finnejeh stuorrâ rooli. Eres kuávdášliih elleeh láá ei. ketki, puásui, päkkiväälis, riemnjis, sämioppuu já kuáskimeh. Maainâs muštâl jieškote-uv ellei lohtâseijee oskomušâin já mainâsijn, mutâ meid ulmuu koskâvuođâst luándun já ellei. ** Filbmateáhter Aslak čájeha: Duoddara máinnas Lá 6.2. dmu 15 ja dmu 17.15 davvisámegillii tekstejuvvon ovdačájáhusat! Ahkerádjá - S -, bileahtat 9 €, bistu 1h 17min. Duoddara máinnas dievasmahttá Metsän tarina ja Järven tarina álggahan ealligovaid oppalašvuođa, mii muitala luonddu ja olbmo luonddumytologiija birra. Duoddara máinnas doalvu geahččiid Lappi áidalasmehciid čađa, álot Davvi Jiekŋameara rádjai, gos duoddarat njidjet meara salasteapmái. Dat lea myhtalaš máinnas, man muitalus álgá miljárddaid jagiid duohken, áigodagas goas eanaplanehta vuosttas várit ja gáissát riegádedje. Filmmas ožžot oinnolaš rolla eallit nugo guovža, buoidda, rievssat ja jievjaskuolfi. Eará guovddáš eallit leat ee. geatki, boazu, báhkkefális, rieban, ránesskuolfi ja goaskimat. Máinnas muitala guđege eallái laktáseaddji oskumušain ja máidnasiin, muhto maiddái olbmo gaskavuođas lundui ja eallái. ** Jieʹllikartt-teatter Aslak čuäʹjat: Tunturin tarina Su 6.2. čiâss 15 da čiâss 17.15 tâʹvvsääʹmǩiõʹlle teeʹkstʼtum õuddčuäjtõõzz! Ââʹǩǩraajj - S -, liipp 9 €, peštt 1č 17min. Tunturin tarina tiuddad Metsän tarina da Järven tarina altteem, luâđast da oummu luâttmytologiast muʹšttleei jieʹllikaarti obbvuõđ. Tunturin tarina veekk ǩiõččjid čõõđ Lappi poostjânnmi, sa Tâʹvv Jiõŋŋmiâr räjja, koʹst tuõddâr luâšttâʹtte miâr âskka. Tõt lij myyttlaž mušttlõs, koonn maainâs älgg miljaardi iiʹjji tueʹǩǩen, äiʹǧǧpââʹjest kuäʹss jânnam-planeeʹtt vuõssmõs õllvääʹr šõʹdde. Jieʹllikaartâst kuõbǯǯ, puõiddi, repp da viõʹlǧǧesiiđsaž vuäǯǯa kuâsttjeei rool. Kõskksââʹjest lie še jm. ǩeäʹtǩǩ, puäʒʒ, vääʹles, riʹmjj, sääʹmiiđsaž da kuäʹcǩǩem. Maainâs mušttal juõʹǩǩ jieʹllʼja kuulli åskkmõõžžin da mainnsin, leša seämmast oummu kõskkvuõđâst luõttu da jieʹllʼja.

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]