Sujuvasti Arktiseen Elämään - hanke on käynnistetty Inarissa syyskuussa 2019

30.09.2019

Mistä tässä hankkeessa on kyse?

Inarin kunnassa, erityisesti kunnan elinkeinoelämässä, havaittiin selkeä tarve ottaa järjestelmällisemmin vastaan Inariin töihin saapuvia ulkomaalaisia. Tästä tarpeesta syntyi päätös hakea tälle hankkeelle rahoitusta. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin luoda inarilainen tapa ja toimintamalli integroida ulkomailta töihin saapuvia ihmisiä yhteisöömme. Toivomme, että Inariin muuttavat löytävät pian paikkaansa yhteisössämme, oppivat paikalliset toimintatavat ja osallistuvat aktiivisesti kunnan elinvoiman luomiseen.

Miksi tämä hanke kustannetaan yhteisistä varoistamme?

Osaavan työvoiman saatavuus on tärkeää niin Inarin elinkeinoelämälle kuin kuntataloudelle. Osana kunnan elinvoimaohjelmaa Inari haluaa panostaa ulkomaalaisen työvoiman sujuvaan asettautumiseen Inariin. Haluamme, että inarilaisilla yrityksillä riittää tulevaisuudessakin ammattitaitoista työvoimaa, työntekijöiden kotiutuminen, eläminen ja työskentely Inarissa sujuvat hyvin ja täkeää on myö se, että julkiset palvelut pystyvät vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

Miten hanke rahoitetaan?

80% hankkeen rahoituksesta tulee Suomen valtiolta sekä Euroopan Sosiaalirahastosta, 20% Inarin kunnalta.

Miten tavoitteita aiotaan saavuttaa?

Tavoite saavutetaan parhaiten yritysten, maahanmuuttajien ja julkisyhteisöjen yhteistyönä. Pyrimme siis yhdessä luomaan hyvät edellytykset maahanmuuttajien työnteolle Inarissa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että neuvotaan ja tuetaan muuttajia viranomaisasioinnissa, kuten henkilötunnuksen ja verokortin hakemisessa. Aktivoimme työnhakijoita kehittämään osaamistaan esim. hankkimalla ensiapukoulutusta tai hygieniapassin. Luomme edellytykset sille, että työnhakijat ja työnantajat kohtaavat onnistuneesti.

Mitkä ovat hankkeen suurimmat haasteet?

Hankkeen suurimmat haasteet liittyvät sidosryhmien tavoittamiseen ja sitouttamiseen. Ulkomailta muuttavat työnhakijat eivät ole yhtenäinen helposti tavoitettava joukko. Työntekijöitä tulee eri aikoihin, eri pituisiksi ajoiksi ja erilaisella kieli- ja kulttuuritaustalla. Valmiita kanavia heidän tavoittamisekseen ei ole. Hankkeessa pyrimmekin käyttämään erityisesti sosiaalista mediaa aktiivisesti hyväksi ihmisten tavoittamiseksi. Julkisyhteisöltä, erityisesti kunnan palveluyksiköiltä tarvitaan tahtoa ja resursseja kouluttaa henkilökuntaa kohtaamaan ulkomaalaisia ja kehittää palvelujaan vieraskielisille. Yrityksiltä toivotaan aktiivista osallistumista työntekijöiden osaamisen kehittämisessä ja tiedon välittämisessä ulkomaalaisille työntekijöille.

Hanke on alkanut tämän vuoden syyskuussa. Joko on saatu jotain konkreettista aikaiseksi?

Inarin kunnan englanninkielisille nettisivuille on tuotettu englanninkielistä materiaalia, jossa neuvotaan ja opastetaan ulkomaalaisia tulijoita inarilaiseen arkeen. Materiaalia täydennetään hankkeen aikana sitä mukaa, kun kohtaamme uusia kysymyksiä.Tutustu sivuihin: https://www.inari.fi/en/services/make-inari-your-home.html

Muita asioita

Asuminen, tai pikemmin sopivien asuntojen puute on erityinen ongelma Inariin työn perässä muuttavalle. Haluaisimme siksi kannustaa kuntalaisia vuokraamaan tyhjiä tai vajaakäytössä olevia kiinteistöjä. Vuokratulojen lisäksi ulkomaalaisesta maahanmuuttajasta voi parhaassa tapauksessa saada apua esim. lumitöihin, polttopuiden tekoon tai keskustelukumppanin kehittämään kielitaitoaan.

Hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä toivomme yhteydenottoa

Jan Denks

Hankekoordinaattori / Project Coordinator

Sujuvasti Arktiseen Elämään / Smoothly into Arctic Life

Elinkeinot & Kehitys Nordic / Inari Municipal Business & Development Nordica

puh. / phone: +358 40 6526576

www.nordicainari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: