Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin merkittäviä muutoksia

16.06.2021

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUIHIN MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA 1.7.2021 ALKAEN

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia on uudistettu ja lain muutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Lakimuutokset laajentavat palvelujen maksuttomuutta, kohtuullistavat maksuja ja yhtenäistävät maksuperusteita.

 

Uusia maksuttomia terveyspalveluja

Uusia maksuttomia palveluja ovat 1.7.2021 alkaen mm.

  • hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa
  • alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit
  • hoidon, kuntoutuksen, lääkekorvauksen tai lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi tarvittava todistus.

Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja

Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.

 

Koti- ja asumispalvelujen maksut muuttuvat

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon sekä asumispalvelujen maksuperusteet muuttuvat lakimuutosten voimaantulon myötä. Kaikille asiakkaille tehdään uudet maksupäätökset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 27.4.2021 § 17 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen täydennys/lakimuutos 1.7.2021 lukien.

 

Lisätietoa asiakasmaksulain uudistuksesta:

STM: asiakasmaksulaki uudistuu

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: