Mihin sinä käyttäisit 10 000 euroa? Ehdota perjantaihin 25.2. mennessä!

22.02.2022

Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuva budjetointi käynnistyy – ehdota 7.–25.2.2022, miten 10 000 euroa tulisi käyttää


Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuva budjetointi käynnistyy taas. Osallistuvassa budjetoinnissa inarilaiset saavat päättää, miten 10 000 euroa käytetään. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa pyydetään ehdotuksia siitä, miten 10 000 euroa tai osa siitä tulisi käyttää.

EHDOTUKSIA VOI JÄTTÄÄ 7.2. - 25.2. TÄMÄN LINKIN KAUTTA: 
https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/inari/AnonyymiHakemus/Aloita/Osallistuvabudjetointi2022-Ehdotuksenjattaminen  

Lisäksi ehdotuksia voi jättää paikan päällä Ivalon pääkirjastossa, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastossa ja kirjastoautossa sekä Osallisuuskeskus Ainolassa. Ehdotuksia voi jättää myös puhelimella lähettämällä tekstiviestin tai WhatsApp-viestin (viesti, ääniviesti, kuva tai video) numeroon 040 626 1018.

Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia joko koko 10 000 euron määrärahan tai vain osan siitä. Kaikkien ehdotuksia jättäneiden kesken arvotaan viisi Inarin kunnan tuotepakettia.
 

Osallistuva budjetointi jatkuu kevään 2022 ajan


Kun ehdotusten jättäminen on päättynyt, ehdotukset käydään läpi kunnan asiantuntijoiden kanssa. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään, ja sellaiset ehdotukset, joita ei voi toteuttaa 10 000 eurolla, karsitaan. Äänestykseen etenevistä ehdotuksista laaditaan kustannusarviot ja alustavat toteuttamissuunnitelmat. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkaistaan.

Osallistuvan budjetoinnin äänestys järjestetään 25.4.–9.5.2022. Äänestysvaiheessa inarilaiset pääsevät päättämään, mikä tai mitkä äänestykseen edenneistä ehdotuksista toteutetaan. Äänestää saavat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Tarkemmista äänestyskäytännöistä tiedotetaan myöhemmin keväällä.

Äänestyksen päätyttyä eniten ääniä saanut ehdotus tai ehdotukset toteutetaan 10 000 euron määrärahan puitteissa. Ehdotuksen toteuttamista voi seurata kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.
 

Osallistuva budjetointi lisää inarilaisten vaikutusmahdollisuuksia


Osallistuvassa budjetoinnissa inarilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten kunnan varoja käytetään. Osallistuva budjetointi on yksi tapa lisätä kuntalaisten osallisuutta sekä kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutusta. Osallistuvan budjetoinnin kautta kunta saa tärkeää tietoa inarilaisten toiveista ja tarpeista, ja tietoa hyödynnetään kunnan toiminnan suunnittelussa.

Osallistuvaa budjetointia toteutetaan Inarissa neljättä kertaa. Aiempina vuosina osallistuvan budjetoinnin rahalla on inarilaisten toiveiden perusteella kunnostettu Ivalon koirapuisto, edistetty Inarin kirkonkylän skeittiparkin rakentamista sekä hankittu lainattavia liikuntavälineitä Osallisuuskeskus Ainolan liikuntavälinelainaamoon.

Lue lisää Inarin kunnan osallistuvasta budjetoinnista.

 

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi

 

 

 

Iävtut, ete maht 10000 eurod kolgâččii tuu mielâst kevttiđ - Kyeđe iävtuttâsâd 7.– 25.2.2022 koskâsii ääigi


MAHT NUURRÂP IÄVTUTTÂSÂID?

  • PÄÄIHI ALNE: Tun puávtáh kyeđđiđ iävtuttâsâd Aanaar já Avveel kirjeráájuin, kirjerájuautost tâi Osallisuuskeskus Ainolast.
  • KIELDÂ VIERMISIIJĐOIN:: Kyeđe iävtuttâsâd luámáttuvváin, mii lii Aanaar kieldâ viermisiijđoin.
  • PUHELIMÁIN:: Tun puávtáh vuolgâttiđ ärbivuáválii tekstâviestâ teikâ kove, video, jienâviestâ teikâ viestâ WhatsApp-viestân. Viestâid kalga vuolgâttiđ numerân 040 626 1018.

 

Lasetiäđuh: pyereestvaijeemkoordinaattor Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi.

 

 

Evttot, man láhkai 10000 euro galggašii du mielas geavahit - Guođe iežat evttohusa 7– 25.2.2022 gaskasaš áigge

 

MAN LÁHKAI EVTTOHUSAT ČOGGOJUVVOJIT?

  • BÁIKKI ALDE: Sáhtát guođđit iežat evttohusa Anára ja Avvila girjerádjosiin, girjebusses dahje Osallisuuskeskus Ainolas.
  • GIELDDA NEAHTTASIIDDUIN: Guođe iežat evttohusa skoviin, mii gávdno Anára gieldda neahttasiidduin.
  • TELEFOVNNAIN: · Sáhtát sáddet árbevirolaš teakstasáni dahje gova, video, jietnasáddaga dahje sáttasáni WhatsApp-diehtun. Sáttasánit sáddejuvvojit nummirii 040 626 1018.

 

Lassedieđut: buresbirgejupmekoordináhtor Verena Kortelainen, tlf. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi.

 

 

Eʹtǩǩed, mäʹhtt tuu miõlâst õõlǥči 10 000 euʹrred ââʹnned - Eʹtǩǩõzzid vuäitak tueʹjjeed 7.–25.2.2022 kõskksaž ääiʹj

 

MÄʹHTT EʹTǨǨÕÕZZID NOORÂT?

  • PÄÄIʹǨ ÂʹLNN: Vuäitak tueʹjjeed eʹtǩǩõõzz Aanar da Âʹvvel ǩeʹrjjpõõrtin, ǩeʹrjjaautâst leʹbe Vuässadvuõttkõõskõs Ainolast.
  • KÅÅʹDD NEʹTTSEEIDAIN: Vuäitak tueʹjjeed eʹtǩǩõõzz lomaakkâst, mõõn kaaunak Aanar kååʹdd neʹttseeidain.
  • TEʹLFOONIN: Vuäitak vuõltteed teʹksttsaaǥǥ leʹbe snimldõõǥǥ, jiõnnsaaǥǥ leʹbe WhatsApp-saaǥǥ. Saaǥǥid vuäitak vuõltteed nââmra 040 626 1018.

 

Lââʹssteâđ: pueʹrrvââjjamkoordinaattor Verena Kortelainen, teʹl. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: