Lapin ELY-keskus: Lapin jokien vedenkorkeudet nopeassa nousussa, teitä kastumisvaarassa

17.05.2024

17.5.2024 16:34:29 EEST | Lapin ELY-keskus

Vedenkorkeuksien nousu Lapin kaikissa vesistöissä on ollut parin edellisen päivän aikana nopeaa. Vesi on noussut tai on nousemassa lähipäivinä alavimmille teille Ounasjoen yläosalla ja Tornionjoella. Tulvien ennustetaan olevan huipussaan viikonloppuna tai alkuviikosta.

Lapin vesistöissä vedenkorkeudet ovat nousseet nopeasti viime päivien aikana. Ounasjoella vesi on noussut mm. Tepastontielle. Mikäli vesi nousee vielä noin puoli metriä, uhattuina ovat myös kantatie 79 Leviltä Muonioon ja Sodankyläntie. Tornionjoella vesi nousee viikonlopun aikana Kainuunkylän Poikkilahdentielle. Uhattuna on myös kevyenliikenteen väylä Taroniemessä Ylitornion ja Aavasaksan välillä.

Lapin ELY-keskus muistuttaa ottamaan huomioon vesistöjen tavanomaista suuremmat virtausnopeudet. Veneily ja muu liikkuminen tulvavesissä on vaarallista. Lisäksi ylimääräistä liikkumista tulva-alueilla ja tulvivilla teillä tulisi välttää. Nyt on viimeiset hetket tarkistaa veneiden ja laitureiden kiinnitykset sekä kerätä irtain tavara pois alavilta ranta-alueilta.

Ounasjoki: Ounasjoella vedenkorkeus on noussut nopeasti ja on nyt keskimääräisen kevättulvan korkeudella. Kittilässä vettä voi alkaa tulvia viemäreihin. Veden arvioidaan nousevan viikonloppuna vahinkorajan tuntumaan tai hieman sen yli Kittilässä ja Kaukosessa. Kittilässä tulvahuipun ennustetaan olevan samaa tasoa kuin viime vuonna ja keväinä 2020 ja 2021. Kevään 2005 tulvakorkeudesta jäädään luultavasti yli puoli metriä.

Tornionjoki ja Muonionjoki: Pellossa vedenkorkeus on tällä hetkellä keskimääräisen kevättulvan tasolla ja vesi nousee viikonloppuna tasolle, jossa tulvavesi voi päästä viemäreihin. Torniossa vedenkorkeus nousee keskimääräisen kevättulvan tasolle viikonloppuna. Keskimääräistä suurempaa tulvahuippua ennustetaan ensi viikon puoliväliin. Tulva on todennäköisesti jäämässä jonkin verran vahinkorajojen alapuolelle ja pienemmäksi kuin viime vuonna. Vesi voi olla tulvakorkeudessa koko ensi viikon ajan.

Ivalojoki: Ivalojoella tulvaennuste ei ole merkittävästi muuttunut keskiviikosta. Tulvahuippua ennustetaan viikonlopulle tai maanantaille. Ivalossa vedenkorkeus on tällä hetkellä keskimääräisen kevättulvan tasolla, ja vedenkorkeuden ennustetaan nousevan viikonlopun aikana noin 0,5 metriä.

Kemijoki: Kemijoen tulvaennusteissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta keskiviikon jälkeen. Rovaniemellä vahinkorajan ylittymisen todennäköisyys on erittäin pieni, ja tulva on jäämässä tavanomaisen kevättulvan suuruiseksi. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä noin 0,5 metriä Lainaan alueella. Vesi voi olla korkealla koko ensi viikon ajan.

Tenojoki: Tenojoella tulvaennuste ei ole merkittävästi muuttunut keskiviikosta. Hieman keskimääräistä suurempaa tulvahuippua ennustetaan viikonlopulle tai maanantaille. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan Onnelansuvannossa vielä noin metrillä maanantaihin mennessä.

Valmistaudu suojaamaan oma omaisuutesi tarvittaessa

Seuraa tulvatilanteen kehittymistä ja valmistaudu suojaamaan omaisuutesi tarpeen mukaan. Tulvan suuruudesta riippumatta tulvavaara-alueen kiinteistöillä olisi hyvä olla joka kevät valmius suojata oma omaisuus tarvittaessa. Valmiuteen kuuluu mm. toimien suunnittelu etukäteen, tarvittavien suojausmateriaalien hankinta ja tulvatilanteen kehittymisen seuraaminen. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Lisätietoa tulviin varautumisesta vesi.fi-palvelusta sekä Lapin tulvaoppaasta.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 20.5.2024, jonka jälkeen julkaistaan tarvittaessa tiedote.

Lue koko tiedote ELY-keskuksen sivulta: Lapin jokien vedenkorkeudet nopeassa nousussa, teitä kastumisvaarassa | Lapin ELY-keskus (sttinfo.fi)

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: