Ivalon koulukeskushanke ja Inarin koulun suunnittelu etenevät

19.05.2020

Ivalon koulukeskushanke ja Inarin koulun suunnittelu etenevät suunnitellusti

Ivalon uuden koulukeskuksen toteutus on kilpailutettu elinkaarihankkeena, jo­hon sisältyvät uudisrakennuksen rakennusurakan lisäksi ylläpito- ja käyt­tä­jä­pal­ve­lut sekä vanhan koulurakennuksen purkaminen. Tästä pääset lukemaan:  Ivalon koulukeskuksen suunnittelutyön etemisestä laaditut muistiot. Hankkeen toteutuksesta tiedotamme lisää kesäkuussa.

Koulukeskus rakennetaan noin 450 - 500 oppilaalle sisältäen tilat esi­ope­tuk­sen, yhtenäiskoulun (vuosiluokat 1 - 9) ja lukion opetusta varten. Lisäksi kou­lu­kes­kuk­seen rakennetaan liikuntahalli, auditorio, valmistuskeittiö sekä muut sivistystoimen tarvitsemat tilat. Koulukeskus rakennetaan nykyisen Ivalon ala-asteen tontille Ivalojoen rannalle. Koulukeskuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2022.

Inarin koulun suunnittelu aloitettu

Inarin koulun suunnittelumääräraha on varattu vuodelle 2020. Kunnan palveluiden uudelleen hahmottelu ja suunnittelu Inarin kir­kon­ky­läl­lä on aloitettu. Alustavasti on päädytty siihen, että koulukeskus rakennetaan nykyisen koulun tontille

Koulu tarvitsee lisää tilapäisiä tiloja ennen lopullisen koulurakennuksen val­mis­tu­mis­ta. Uuteen lisätilaan tulisi noin 66 oppilasta. Tilat sijoittuisivat sa­mal­la tontille, kuin aiempi lisätila. Ti­loil­le on suunniteltu jatkokäyttö var­hais­kas­va­tuk­sen tiloina koulun val­mis­tues­sa. Lisätilan on tarkoitus valmistua elokuun lopussa 2020.

Talouden suunnittelu vuosille 2021-2023 

Valtuusto kävi lähetekeskustelun talouden suunnittelusta kokouksessaan 13.5.2020. Valtuuston kokouksen voit katsoa tallenteesta. Talouden suunnittelun lähetekeskustelu kokouksen loppupuolella, alkaa kohdasta 3.38.00

Inarin kunnan investointikyky ei todennäköisesti tule olemaan lähivuosina en­ti­sel­lä tasollaan. Koronan talousvaikutukset tulevat näkymään viiveellä. Inarin kunnan alue kiinnostaa edelleen erilaisia investoijia ja yrityspalvelujen tarjoajia. Päätettyjen ja suunnitteilla olevien kunnan investointien toteuttaminen vaatii työpaikkojen synnyttämistä ja yritysten elinmahdollisuuksien tukemista. Valtuuston keskusteluissa painotettiin peruspalveluja tukevien investointien ensisijaisuutta. 

Lisätietoja:

Toni K. Laine
Kunnanjohtaja
toni.k.laine@inari.fi
puh. 040 594 325

Ilkka Korhonen
Sivistysjohtaja
ilkka.korhonen@inari.fi
puh. 0400 131 231

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: