Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakennushankkeeseen ryhtyvää. Rakennusvalvonta huolehtii rakentamisesta yleisen edun näkökulmasta. Rakentamista ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen lisäksi asema- ja ranta-asemakaavat, oikeusvaikutteiset yleiskaavat sekä Inarin kunnan rakennusjärjestys.

Viranomaisen tehtävänä on valvoa rakennetun ympäristön kunnossapitoa ja viihtyvyyttä. Inarin kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Myös vanhoja lupia koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä rakennusvalvontaan. Vanhojen lupakuvien pyynnöt asiakaspalvelun sähköpostiin rakennusvalvonta@inari.fi.

 

Asiakaspalvelu osoitteessa rakennusvalvonta@inari.fi
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@inari.fi

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: