Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakennushankkeeseen ryhtyvää.

Rakennusvalvonta huolehtii rakentamisesta yleisen edun näkökulmasta. Rakentamista ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen lisäksi asema- ja ranta-asemakaavat, oikeusvaikutteiset yleiskaavat sekä Inarin kunnan rakennusjärjestys.

Viranomaisen tehtävänä on valvoa rakennetun ympäristön kunnossapitoa ja viihtyvyyttä. Inarin kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Myös vanhoja lupia koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä rakennusvalvontaan. Vanhojen lupakuvien pyynnöt sähköpostiin rakennusvalvonta@inari.fi.

Rakennusluvan hakeminen

Jätä hakemus

Rakennuslupamaksut

Rakentamista ohjaavat määräykset

Rakennusjärjestys

Ympäristönsuojelumääräykset

Voimassa olevat kaavat

Kaavat

Karttapalvelu

Rakennustarkastus

Rakennustarkastaja Pietikäinen Vesa 040 770 5173
Tarkastusinsinööri vs. Pääkkö Lauri 040 861 8963

 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
 etunimi.sukunimi@inari.fi

 rakennusvalvonta@inari.fi