Erityisryhmien liikunta

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan yleisesti sellaista toimintaa, joka on suunnattu henkilöille, joiden on vamman, sairauden, muun toimintakyvyn heikkenemisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjottavaan liikuntaan ja joiden liikunta / liikuttaminen vaatii soveltamista sekä erityisosaamista. Tällainen ryhmä voi olla mm. ikäihmisten, tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien tai erityislasten ryhmä.

Erityisliikunnassa korostetaan terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Erityisliikuntaan voidaan luokitella myös erityisliikuntakasvatus, terveysliikuntaneuvonta sekä kunto- ja virkistysliikunta. Tarkennettuna erityisliikuntaryhmiä ovat myös kilpa-, tulos- ja huippu-urheilu, joissa toimintaa ohjaavat valmentajat.


Ohjaustoiminta

Inarin kunnan erityisryhmien liikunta painottuu ikäihmisille, tuki- ja liikuntaelinsairaille sekä lapsille tarjottavaan, terveyttä edistävään liikuntaan.

Erityisryhmien liikunnanohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa, kuten yhdistysten. Erityisryhmien liikunnanohjaaja pitää joka viikko mm. sydänjumppia ja rintasyöpää sairastaneille jumppaa. Erityisryhmien liikunnanohjaajan työn painopiste on ryhmäliikunnoissa.

Erityisryhmienliikunnanohjaaja antaa myös henkilökohtaista terveysneuvontaa.

Erityisryhmien liikunnanohjaajalle saa esittää ideoita ja toiveita uusien tarpeellisten ryhmien perustamisesta tai yksittäisistä ohjauskerroista sekä kysyä Inarin kunnan tämän hetkisestä liikuntatarjonnasta.

Lisätietoja: Jonna Haverinen, erityisryhmien liikunnanohjaaja, puh. 040 7605 139HYVIÄ NETTILINKKEJÄ:

Maksuton liikepankki ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoitteluun www.voitas.fi

Käytännönläheistä tietoa mielen hyvinvoinnista sekä monipuolisia tehtäviä www.ikaopisto.fi