Erityisryhmien liikunta

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan yleisesti sellaista toimintaa, joka on suunnattu henkilöille, joiden on vamman, sairauden, muun toimintakyvyn heikkenemisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjottavaan liikuntaan ja joiden liikunta / liikuttaminen vaatii soveltamista sekä erityisosaamista. Tällainen ryhmä voi olla mm. ikäihmisten, tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien tai erityislasten ryhmä.

Erityisliikunnassa korostetaan terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Erityisliikuntaan voidaan luokitella myös erityisliikuntakasvatus, terveysliikuntaneuvonta sekä kunto- ja virkistysliikunta. Tarkennettuna erityisliikuntaryhmiä ovat myös kilpa-, tulos- ja huippu-urheilu, joissa toimintaa ohjaavat valmentajat.

Inarin kunnan liikuntatoimen erityisryhmien liikunta painottuu ikäihmisille, tuki- ja liikuntaelinsairaille sekä lapsille tarjottavaan, terveyttä edistävään liikuntaan. Liikuntapalveluita pyritään viemään myös syrjäkylillä ns. "Liikkuvat Kylät"-projektin puitteissa. Erityisryhmien liikunnanohjaaja toimii myös terveysliikuntaneuvojana ja järjestää työkyvyn ylläpitämiseen liittyvää toimintaa (osa ryhmistä vain naisille tai miehille suunnattu).


OHJATUT ERITYISRYHMIEN LIIKUNNAT 2019-2020

Maanantai
10.00-10.30 Männikkö
12.00-13.00 Sydänyhdistyksen jumppa
13:15-14:00 Toimintakeskuksen jumppa


Tiistai
10.00-10.30 Koivikko
11:00-12:00 Vesiliikunta ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille
12:30-13:00 Tiistaipiiri, parillinen vko
12.00-13.00 Seniori kuntosaliohjaus, pariton vko
13:30-14:30 Neurologinen kuntosali, yhteistyössä fysioterapian kanssa
14.30-15.15 Iltapäiväkerhonliikunta (eskarit)
15.15-16.00 Iltapäiväkerhonliikunta (1-2 -luokkalaiset)
17:00-18:00 Rintasyövän sairastaneiden liikunta (vesijumppa/saliliikunta)

Keskiviikko
09:30-10:15 Perhepäivähoito
13:00-13.30 Aurora
14.15-15.00 Pienryhmän liikuntakerho (erityislapset)
16.00-17.00 Nellim, pariton vko


Torstai
10:00-10:45 Vesiliikunta ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille tehokkaampi

11:00-11:45  Vesiliikunta ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille kevyt
12:30-13:30 Toimintakeskuksen kuntosali
13:30-14:30 Neurologinen kuntosali, yhteistyössä fysioterapian kanssa


Perjantai
12.00-13.00 Sydänyhdistyksen jumppa