Erityisryhmien liikunta

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan yleisesti sellaista toimintaa, joka on suunnattu henkilöille, joiden on vamman, sairauden, muun toimintakyvyn heikkenemisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjottavaan liikuntaan ja joiden liikunta / liikuttaminen vaatii soveltamista sekä erityisosaamista. Tällainen ryhmä voi olla mm. ikäihmisten, tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien tai erityislasten ryhmä.

Erityisliikunnassa korostetaan terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Erityisliikuntaan voidaan luokitella myös erityisliikuntakasvatus, terveysliikuntaneuvonta sekä kunto- ja virkistysliikunta. Tarkennettuna erityisliikuntaryhmiä ovat myös kilpa-, tulos- ja huippu-urheilu, joissa toimintaa ohjaavat valmentajat.

Inarin kunnan liikuntatoimen erityisryhmien liikunta painottuu ikäihmisille, tuki- ja liikuntaelinsairaille sekä lapsille tarjottavaan, terveyttä edistävään liikuntaan. Liikuntapalveluita pyritään viemään myös syrjäkylillä ns. "Liikkuvat Kylät"-projektin puitteissa. Erityisryhmien liikunnanohjaaja toimii myös terveysliikuntaneuvojana ja järjestää työkyvyn ylläpitämiseen liittyvää toimintaa (osa ryhmistä vain naisille tai miehille suunnattu).