LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET JA URHEILIJASTIPENDIT

LIIKUNTATOIMI

Julistaa inarilaisten liikuntatoimintaa järjestävien yhdistysten haettavaksi vuoden 2018 kohdeavustukset. Avustuksia myönnetään valmennukseen, koulutukseen, kurssitoimintaan, tilojen vuokriin, kaluston hankintaan ja kunnossapitoon 1.12.2017 – 30.11.2018 välisenä aikana käytettyihin menoihin. Kohdeavustuksia jaetaan 3.000 €. Hakemukset toimitetaan 7.12.2018 mennessä liikuntatoimistoon.

Inarin kunta myöntää kansallisesti ja/tai kansainvälisesti menestyneille urheilijoille stipendejä kunnan voimassaolevien sääntöjen mukaisesti. Stipendi voidaan myöntää urheilijalle, joka edustaa Inarin kunnassa toimivaa urheiluseuraa tai edustaa lajia, jolle ei löydy seuraa Inarista. Henkilön tulee olla kirjoilla Inarin kunnassa sekä olla saavuttanut stipendiin oikeuttavan tuloksen ajalla 1.12.2017 – 31.11.2018. Samalla urheilijalla on oikeus yhteen stipendiin kalenterivuonna. Urheiluseurojen on tehtävä stipendianomukset kirjallisesti.

Hakulomakkeita saa liikuntatoimistosta ja liikuntatoimen internetsivulta, jossa myös urheilijastipendisääntö on nähtävillä. Hakemukset toimitetaan 30.11.2018 mennessä liikuntatoimistoon.

Hakemuskaavakkeen avustushakemukseen voi tulostaa tästä.
Huom! Jokaista avustusta haetaan erillisellä kaavakkeella.

________________________________________________________________________________________________________________________________

LIIKUNTAPALVELUT

Julistaa inarilaisten liikuntatoimintaa järjestävien yhdistysten haettavaksi vuoden 2017 kohdeavustukset. Avustuksia myönnetään valmennukseen, koulutukseen, kurssitoimintaan, tilojen vuokriin, kaluston hankintaan ja kunnossapitoon 1.12.2016 – 30.11.2017 välisenä aikana käytettyihin menoihin. Kohdeavustuksia jaetaan 3.000 €.

Hakemukseen on liitettävä tositejäljennökset em. kohteisiin liittyvistä menoista sekä yhdistysten tiedot. Hakulomakkeita saa liikuntatoimistosta. Hakemukset toimitetaan os. Inarin kunta, liikuntatoimisto, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Lisätietoja antaa liikuntasihteeri, puh. 0400 172 304. Hakemukset toimitetaan 8.12.2017 mennessä liikuntatoimistoon.

 

Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen

Inarin kunta myöntää kansallisesti ja/tai kansainvälisesti menestyneille urheilijoille stipendejä kunnan voimassaolevien sääntöjen mukaisesti. Stipendi voidaan myöntää urheilijalle, joka edustaa Inarin kunnassa toimivaa urheiluseuraa tai edustaa lajia, jolle ei löydy seuraa Inarista ja on henkikirjoitettuna Inarin kuntaan 1.1. – 31.12. sinä vuonna, kun stipendiin oikeuttava tulos saavutetaan. Samalla urheilijalla on oikeus yhteen stipendiin kalenterivuonna. Urheiluseurojen on tehtävä stipendianomukset kirjallisesti.

 

Hakulomakkeita saa liikuntatoimistosta ja liikuntatoimen internetsivulta, jossa myös urheilijastipendisääntö on nähtävillä. Hakemukset toimitetaan 1.12.2017 mennessä liikuntatoimistoon.

 


1. Perustoiminta-avustukset
Avustusten jakamisessa huomioidaan seuraavat osa-alueet: toiminnan monipuolisuus (määrä, laatu ja laajuus), harjoitus-, kilpailu- ja koulutustoiminta, yhteiskunnallinen merkitys sekä avustuksen tarve. *Hakuaika keväisin*. Perustoiminta-avustuksen pisteytyskaavake

2. Erityisavustukset
Avustuksia jaetaan mm. suurkisoihin, kansainväliseen toimintaan ja merkittävien kilpailujen järjestämiseen. Erityisavustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakuaika keväisin*.

3. Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään valmennukseen, koulutukseen, kurssitoimintaan, leiritoimintaan, tilojen vuokriin ja omien tilojen käyttökustannuksiin sekä kaluston hankintaan ja kunnossapitoon. Avustusta haettaessa hakemukseen tulee liittää tositteet em. toimintoihin käytetyistä menoista. *Hakuaika loppuvuodesta*.


4. Stipendit

Inarin kunnan Urheilijastipendisääntö (siv.ltk. 21.9.2016/ 51 §) ja hakemuspohja
Hakuaika vuosittain loka-marraskuun aikana.


Inarin kunnan urheilijastipendit kuluneen vuoden aikana menestyneille urheilijoille ja jaetaan 6. joulukuuta itsenäisyyspäivän juhlassa Ivalon kirkossa.