LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET JA URHEILIJASTIPENDIT

LIIKUNTATOIMI

Haettavana inarilaisten, pääsääntöisesti liikuntatoimintaa harrastavien rekisteröityjen yhdistysten vuoden 2019 perustoiminta-avustukset yhteensä 21.000 €. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan mm. edellisen vuoden toiminnan määrä, laatu ja laajuus sekä avustuksen tarpeellisuus. Lisäksi julistetaan haettavaksi erityisavustukset yht. 3.000 € mm. kansainväliseen toimintaan ja erityisiin liikuntatapahtumiin.

Hakemukset jätettävä viimeistään 3.5.2019 kello 15:00:een mennessä.


Hakemukset liitteineen toimitetaan os. Inarin kunta vapaa-aikasihteeri, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo.
Lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri Mervi Urpilainen, puh. 0400 172 304

Avustuksia voivat hakea Inarin kunnassa toimivat, pääsääntöisesti liikuntatoimintaa harrastavat, rekisteröidyt yhdistykset. Yhdistysten tulee tilastoida
toimintansa kalenterivuosittain. Hakemuksiin tulee eritellä toimintamuodot osa-alueittain.

Hakemuskaavakkeen avustushakemukseen voi tulostaa tästä. Ja pisteytyslomakkeen perusavustukseen voi tulostaa tästä.
Huom! Jokaista avustusta haetaan erillisellä kaavakkeella.

Avustushakemuksen voi täyttää myös koneella.

Tallenna tiedosto koneellesi, avaa tiedosto, valitse täytä ja allekirjoita, klikkaa tekstiruutu haluaamaasi kohtaan, kirjoita tiedot ja tallenna.


1. Perustoiminta-avustukset
Avustusten jakamisessa huomioidaan seuraavat osa-alueet: toiminnan monipuolisuus (määrä, laatu ja laajuus), harjoitus-, kilpailu- ja koulutustoiminta, yhteiskunnallinen merkitys sekä avustuksen tarve. *Hakuaika keväisin*. Perustoiminta-avustuksen pisteytyskaavake

2. Erityisavustukset
Avustuksia jaetaan mm. suurkisoihin, kansainväliseen toimintaan ja merkittävien kilpailujen järjestämiseen. Erityisavustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakuaika keväisin*.

3. Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään valmennukseen, koulutukseen, kurssitoimintaan, leiritoimintaan, tilojen vuokriin ja omien tilojen käyttökustannuksiin sekä kaluston hankintaan ja kunnossapitoon. Avustusta haettaessa hakemukseen tulee liittää tositteet em. toimintoihin käytetyistä menoista. *Hakuaika loppuvuodesta*.


4. Stipendit

Inarin kunnan Urheilijastipendisääntö (siv.ltk. 21.9.2016/ 51 §) ja hakemuspohja
Hakuaika vuosittain loka-marraskuun aikana.


Inarin kunnan urheilijastipendit kuluneen vuoden aikana menestyneille urheilijoille ja jaetaan 6. joulukuuta itsenäisyyspäivän juhlassa Ivalon kirkossa.