LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET JA URHEILIJASTIPENDIT

VAPAA-AIKATOIMI LIIKUNNAN AVUSTUKSET (hakemuspohja)

1. Perustoiminta-avustukset
Avustusten jakamisessa huomioidaan seuraavat osa-alueet: toiminnan monipuolisuus (määrä, laatu ja laajuus), harjoitus-, kilpailu- ja koulutustoiminta, yhteiskunnallinen merkitys sekä avustuksen tarve. *Hakuaika keväisin*.

2. Erityisavustukset
Avustuksia jaetaan mm. suurkisoihin, kansainväliseen toimintaan ja merkittävien kilpailujen järjestämiseen. Erityisavustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakuaika keväisin*.

3. Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään valmennukseen, koulutukseen, kurssitoimintaan, leiritoimintaan, tilojen vuokriin ja omien tilojen käyttökustannuksiin sekä kaluston hankintaan ja kunnossapitoon. Avustusta haettaessa hakemukseen tulee liittää tositteet em. toimintoihin käytetyistä menoista. *Hakuaika loppuvuodesta*.

Vuoden 2019 kohdeavutukset haettavissa 5.12.2019 klo 15.00 mennessä

4. Stipendit

Inarin kunnan Urheilijastipendisääntö (siv.ltk. 21.9.2016/ 51 §) ja hakemuspohja
Hakuaika vuosittain loka-marraskuun aikana.

Vuoden 2019 stipendit haettavissa 29.11.2019 klo 15.00 mennessä.


Inarin kunnan urheilijastipendit kuluneen vuoden aikana menestyneille urheilijoille ja jaetaan 6. joulukuuta Itsenäisyyspäivän juhlassa.

Hakemukset toimitetaan os. Inarin kunta, vapaa-aikatoimi, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo / sähköisesti mervi.urpilainen@inari.fi.

Lisätietoja vapaa-aikasihteeri, puh. 0400 172 304.