LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET JA URHEILIJASTIPENDIT

Kunnan avustuskäytäntöjä uudistetaan

07.01.2020

Inarin kunta uudistaa inarilaisille yhdistyksille ja yhteisöille maksettavien avustusten käytäntöjä alkuvuoden 2020 aikana. Uudistuksen tarkoituksena on yhtenäistää ja selkeyttää kunnan avustuskäytäntöjä. Päivitetyt avustuskäytännöt on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain, kuitenkin viimeistään vuoden 2021 avustuksia haettaessa.

Avustuskäytäntöjen uudistamisen vuoksi kunta ei ota vastaan yhdistysten tai yhteisöjen avustushakemuksia alkuvuoden 2020 aikana.

Avustusuudistuksen etenemisestä tiedotetaan alkuvuoden aikana kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla sekä Inarilaisessa.

Lisätietoja antaa hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, verena.kortelainen@inari.fi, nro 040 626 1018

VAPAA-AIKATOIMI LIIKUNNAN AVUSTUKSET

1. Perustoiminta-avustukset
Avustusten jakamisessa huomioidaan seuraavat osa-alueet: toiminnan monipuolisuus (määrä, laatu ja laajuus), harjoitus-, kilpailu- ja koulutustoiminta, yhteiskunnallinen merkitys sekä avustuksen tarve. *Hakuaika keväisin*.

2. Erityisavustukset
Avustuksia jaetaan mm. suurkisoihin, kansainväliseen toimintaan ja merkittävien kilpailujen järjestämiseen. Erityisavustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakuaika keväisin*.

3. Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään valmennukseen, koulutukseen, kurssitoimintaan, leiritoimintaan, tilojen vuokriin ja omien tilojen käyttökustannuksiin sekä kaluston hankintaan ja kunnossapitoon. Avustusta haettaessa hakemukseen tulee liittää tositteet em. toimintoihin käytetyistä menoista. *Hakuaika loppuvuodesta*.

4. Stipendit

Inarin kunnan Urheilijastipendisääntö (siv.ltk. 21.9.2016/ 51 §)
Hakuaika vuosittain loka-marraskuun aikana.


Inarin kunnan urheilijastipendit kuluneen vuoden aikana menestyneille urheilijoille ja jaetaan 6. joulukuuta Itsenäisyyspäivän juhlassa.

Hakemukset toimitetaan os. Inarin kunta, vapaa-aikatoimi, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo / sähköisesti mervi.urpilainen@inari.fi.

Lisätietoja vapaa-aikasihteeri, puh. 0400 172 304.