Rakennustarkastus

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta.
Rakennusvalvonta huolehtii rakentamisesta yleisen edun näkökulmasta.
Rakennustarkastaja
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista kunnassaan. Lisäksi viranomaisen tulee huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä. Viranomainen valvoo myös rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.
Neuvonta ym. pyynnöissä ensisijaisena vaihtoehtona pyydetään käyttämään sähköpostia.

Rakennustarkastaja Vesa Pietikäinen
Puh. 016-687 257 tai 040 7705 173

Apulaisrakennustarkastaja vt. Reetta-Mari Tammela

Puh. 040 8618 963


Toimistosihteeri Pirjo Kotikangas
- rakennusvalvontaan liittyvät toimistotehtävä mm. vanhat luvat, piirrokset ja asiakirjojen vastaanotto sekä hakemuskaavakepyynnöt
Puh. 0400 984 670
Osoite Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Sähköposti etunimi.sukunimi@inari.fi