LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET JA URHEILIJASTIPENDIT

LIIKUNTATOIMI

Julistaa inarilaisten, pääsääntöisesti liikuntatoimintaa harrastavien rekisteröityjen yhdistysten haettavaksi vuoden 2017 perustoiminta-avustukset yhteensä 21.000 €. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan mm. edellisen vuoden toiminnan määrä, laatu ja laajuus sekä avustuksen tarpeellisuus. Lisäksi julistetaan haettavaksi erityisavustukset yht. 3.000 € mm. kansainväliseen toimintaan ja erityisiin liikuntatapahtumiin.

Hakemuskaavakkeita saa kunnantalolta. Hakemuskaavake on myös tulostettavissa Liikuntatoimen nettisivulta. Hakemukset liitteineen toimitetaan os. Inarin kunta liikuntatoimisto, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Lisätietoja antaa liikuntasihteeri Marke Rautiala, puh. 0400 172 304

Avustuksia voivat hakea Inarin kunnassa toimivat, pääsääntöisesti liikuntatoimintaa harrastavat, rekisteröidyt yhdistykset. Yhdistysten tulee tilastoida

toimintansa kalenterivuosittain. Hakemuksiin tulee eritellä toimintamuodot osa-alueittain.


Hakemuskaavakkeen avustushakemukseen voi tulostaa tästä.
Huom! Jokaista avustusta haetaan erillisellä kaavakkeella.


1. Perustoiminta-avustukset
Avustusten jakamisessa huomioidaan seuraavat osa-alueet: toiminnan monipuolisuus (määrä, laatu ja laajuus), harjoitus-, kilpailu- ja koulutustoiminta, yhteiskunnallinen merkitys sekä avustuksen tarve. *Hakuaika keväisin*. Perustoiminta-avustuksen pisteytyskaavake

2. Erityisavustukset
Avustuksia jaetaan mm. suurkisoihin, kansainväliseen toimintaan ja merkittävien kilpailujen järjestämiseen. Erityisavustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakuaika keväisin*.

3. Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään valmennukseen, koulutukseen, kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kaluston hankintaan ja huoltoon sekä tilojen vuokriin käytettyihin menoihin. Avustusta haettaessa hakemukseen tulee liittää tositteet em. toimintoihin käytetyistä menoista. *Hakuaika loppuvuodesta*.


4. Stipendit

Inarin kunnan Urheilijastipendisääntö (siv.ltk. 21.9.2016/ 51 §) ja hakemuspohja
Hakuaika vuosittain loka-marraskuun aikana.


Inarin kunnan urheilijastipendit kuluneen vuoden aikana menestyneille urheilijoille ja jaetaan 6. joulukuuta itsenäisyyspäivän juhlassa Ivalon kirkossa.