Inarin koulu

Seilonen Marja Rehtori 0400 232 662 marja.seilonen@inari.fi
Lämsä Arto Vararehtori 040 578 9013 arto.lamsa@inari.fi
Aikio Tarja Toimistosihteeri 040 589 5684 tarja.aikio@inari.fi
Ranta Irina Koulunkäynnin- ja iltpäiväkerhonohjaaja 040 353 2280 irina.ranta@inari.fi
Alava Jonna Koulunkäynnin- ja iltapäiväkerhonohjaaja 040 579 0162 jonna.alava@inari.fi
Malinen-Huotari Mari Koulukäynninohjaaja 040 358 7478 mari.malinen-huotari@inari.fi
Kantola Maisa Koulukäynninohjaaja 040 670 0849 maisa.kantola@inari.fi
Keittiö (Inarin koulu) jakelu 040 152 9180
Inarin koulu henkilökunta Verkkosivu: https://peda.net/inari/inarin-kunna-koulut/inarin-koulu/opettajien-sivu https://peda.net/inari/inarin-kunna-koulut/inarin-koulu/opettajien-sivu
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: