Sevettijärven koulu

Rehtori/Luokanopettaja Nieminen Johanna 040 154 7220
Luokanopettaja 040 593 1322
Aineenopettaja 0400 155 458
Koltansaamen lehtori 040 593 0233
Koulunkäynninohjaaja 040 634 2092
Kiinteistönhoitaja 0400 832 145
Laitoshuoltaja / ruoanjakelu 040 567 9289