Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt - 10 000 euroa käytetään Keinolahden frisbeegolf-radan kunnostamiseen

20.05.2024

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset päättävät 10 000 euron käytöstä

Inarin kunnan osallistuvaa budjetointia toteutetaan tänä vuonna jo kuudetta kertaa. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset saavat päättää, miten 10 000 euroa käytetään. Osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta: ehdotusten jättäminen, ehdotusten läpi käyminen kunnassa, äänestys sekä voittajaehdotuksen toteuttaminen. Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti 78 äänellä Keinolahden frisbeegolf-radan kunnostus. Seuraavaksi äänestyksessä tuli jouluvalojen hankkiminen Inarin ja Ivalon kirkonkylille (68 ääntä) ja kuntoilulaitteiden hankkiminen Urkinpuistoon Saariselälle (55 ääntä). 

Äänestys järjestettiin 22.4. – 5.5.2024. Äänestää saivat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Lämmin kiitos kaikille äänestäneille! Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 320 ja hylättyjä ääniä oli 9. Ääni hylättiin, jos sama henkilö äänesti kahdesti tai jos äänestyslipukkeesta puuttuivat yhteystiedot. Äänistä 73,2 % annettiin sähköisesti ja 26,8 % Ivalon ja Inarin kirkonkylän kirjastoilla, kirjastoautossa sekä osallisuuskeskuksessa olleilla äänestyspisteillä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

  1. Keinolahden frisbeegolf-radan kunnostus 24,38 %
  2. Jouluvalot Inariin ja Ivaloon 21,25 %
  3. Kuntoilulaitteita urkinpuistoon Saariselälle 17,19
  4. Itseopiskelutila Inarin saamelaiskirjastoon 12,5 %
  5. Säädettävät lentopalloverkot, toinen rantalentopallokenttä sekä sulkapallokenttä Ivaloon 10,31 %
  6. Saturnus-karuselli, sompakaruselli tai vastaava Inarin kirkonkylälle 6,88 %
  7. Ivalon skeittiparkin kehittäminen 5,31 %
  8. Tervetuloa-kyltti Inarin kirkonkylälle 2,19 %

Seuraavaksi Inarin kunnan tekninen toimi ja vapaa-aikatoimi kartoittavat yhdessä harrastajien kanssa, mitä kaikkia toimenpiteitä Keinolahden frisbeegolf-radalla tehdään. Rata sijaitsee pari kilometriä Ivalon kylän pohjoispuolella, Keinolahden moottorikelkkaradan ympäristössä. Alueella on tarvetta ainakin raivaukselle, merkintöjen parantamiselle sekä heittopaikkojen kunnostukselle.

Muiden osallistuvan budjetoinnin ehdotusten huomiointi kunnan toiminnassa

Kunta saa osallistuvan budjetoinnin ehdotusten kautta tärkeää tietoa kuntalaisten tarpeista ja toiveista. Vuosien varrella ehdotuksista valtaosa on liittynyt ulko- tai sisäliikuntapaikkoihin, harrastusryhmiin ja -välineisiin, kulttuuritapahtumiin, kuljetuksiin sekä yleiseen ympäristön viihtyvyyteen. Monet ehdotukset ovat liittyneet kehittämiskohteisiin, jotka sisältyvät kunnan pitkän aikavälin suunnitelmiin. Suuri osa ehdotuksista on sellaisia, jotka eivät ole toteutettavissa 10 000 eurolla, koska varsinaisen kertainvestoinnin lisäksi toteutuksessa tulee huomioida ylläpitoon liittyvä jatkuva resurssi. Esimerkiksi retkeilyrakenteisiin liittyen jatkuvaa resurssia tarvitaan puu-, jäte- ja kunnossapitohuoltoon sekä reittien kunnossapitoon ja merkitsemiseen. Tämän vuoksi uusien rakenteiden tekeminen tulee suunnitella huolella ja varmistaa, että jatkuva huolto on mahdollista olemassa olevilla resursseilla.

Talviuinti kasvattaa koko ajan suosiotaan ja viime vuosina osallistuvassa budjetoinnissa on ehdotettu paljon avantouintipaikkojen perustamista. Kunnan alueella on eri toimijoilla avantouintipaikkoja, ja kuntaan on tullut useita yhteydenottoja avantouintipaikkojen perustamiseen liittyen. Avantouintipaikat vaativat enemmän varusteita ja kunnossapitoa kuin kesäiset uimarannat, ja talviuintiin sisältyy kesäaikaista uintia enemmän ja suurempia riskejä. Suunnittelussa tulee huomioida varsinaisen uimapaikan turvallisuuden lisäksi muun muassa kulkureittien liukkaudentorjunta, valaistus, avannon sulana pito ja huolto sekä avannon merkkaus jäällä kulkijoille. Turvallisuus on keskeinen näkökulma sopivaa paikkaa suunniteltaessa. Avantouintipaikan turvallisuudesta vastaa paikan ylläpitäjä eli palveluntarjoaja. Kunnassa on aloitettu selvittää, miten avantouintipaikka voitaisiin mahdollisesti toteuttaa.

Useampana vuonna osallistuvassa budjetoinnissa on tullut runsaasti kehittämisehdotuksia muun muassa Ivalon Jänkkävaaran, Saariselän Urkinpuiston ja Inarin Onnenkukkulan alueiden kehittämiseen. Kunnassa ollaan ilahtuneita siitä, että kehittämisehdotuksia on tullut olemassa oleviin harrastus- ja virkistyspaikkoihin, jotka ovat jatkuvan huollon piirissä. Tavoitteena onkin kehittää edellä mainittuja ja muita olemassa olevia kohteita kuntalaisten toiveet huomioiden ja lisätä niiden käyttöastetta. Onnenkukkulalle on suunnitteilla kuntoportaat ja Urkinpuistoon on toteutettu viereisen päiväkodin tarpeista heidän aikataulunsa mukaisesti tasamaan hiihtoharjoittelulatu. Hiihtoharjoittelulatu on osoittautunut Saariselällä niin toivotuksi muidenkin tahojen pyynnöstä, että sitä on tavoitteena pitää kunnossa läpi ensi talven. Jänkkävaaran alueelle on uusittu valaistusta ja suunnitteilla on rakennusten uudistaminen. Jänkkävaaran aluetta kartoitetaan tänä kesänä myös mahdollisten kesä- ja talvipyöräilyreittien näkökulmasta. Alue on laaja ja tarjoaa hyviä mahdollisuuksia erilaisille toiminnoille.

Jotta olemassa olevien palveluiden ja paikkojen käyttöaste voi lisääntyä, tulee kuntalaisilla sekä matkailijoilla olla niistä tietoa. Inarin kunta ylläpitää Karttatiimi-karttapalvelua, josta löytyvät julkiset palvelut ja kaavat kartalla. Palvelusta löytyvät muun muassa kaikki kunnan ylläpitämät reitistöt sekä retkeily- ja virkistyspalvelut, kuten luontopolut, laavut ja lintutornit. Karttapalveluun pääsee kunnan verkkosivuilta, etusivulta tai tämän linkkin kautta: linkki karttapalveluun.

Lisätietoja osallistuvasta budjetoinnista kunnan verkkosivuilta tai hyvinvointikoordinaattori Leena Korhonen / leena.korhonen@inari.fi / p. 040 643 4305

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: