Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt - 10 000 euroa käytetään kylien harrastusvälineisiin sekä Jänkkävaaran alueeseen

11.05.2022

Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt. Äänestyksen voitti 73 äänellä harrastusvälineiden hankinta sivukyliin. Koska voittanut ehdotus ei vie koko määrärahaa, voidaan myös toinen ehdotus toteuttaa. Jänkkävaaran alueen kehittäminen tuli äänestyksessä seuraavaksi 64 äänellä. Näin ollen osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euron määräraha käytetään kylien harrastusvälineisiin sekä Jänkkävaaran alueen kehittämiseen.

Myös Inarin kuntoportaat sai yhtä paljon ääniä kuin Jänkkävaaran alueen kehittäminen (64 ääntä). Ehdotus olisi kuitenkin vaatinut toteutukseen koko 10 000 euron määrärahan, jonka vuoksi sitä ei voida toteuttaa. Seuraavaksi eniten ääniä saivat toritapahtumien järjestäminen Ivaloon ja Inariin (46 ääntä) ja Inarin kirkonkylän skeittiparkin katos ja penkit (41 ääntä)

Katso kaikki äänestyksessä olleet ehdotukset ja niiden saamat äänimäärät täältä.

Äänestys järjestettiin 25.4. – 9.5.2022. Äänestää saivat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 427, mikä on yli sata ääntä enemmän kuin viime vuonna. Hylättyjä ääniä oli 20. Ääni hylättiin, jos sama henkilö äänesti kahdesti tai yhteystiedot puuttuivat.

Äänestysprosentti oli 6,4, jota voidaan pitää hyvänä äänestysprosenttina osallistuvassa budjetoinnissa. Maailmalla osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentit ovat vaihdelleet 2 - 10 prosentin välillä. Äänistä 94 prosenttia annettiin sähköisesti. Kuusi prosenttia äänistä annettiin Ivalon ja Inarin kirkonkylän kirjastoilla sekä Osallisuuskeskus Ainolassa olleilla äänestyspisteillä.

Seuraavaksi Inarin kunta kartoittaa yhdessä kyläyhdistysten ja kylätoimijoiden kanssa kuinka harrastusvälineiden hankinta toteutetaan. Kylät saavat itse päättää millaisia välineitä kyliin hankintaan ja kuinka niistä huolehditaan.

Jänkkävaaran alueen kehittäminen aloitetaan kartoittamalla olemassa olevat tilat ja kuinka niitä voidaan lähteä kehittämään annetun määrärahan puitteissa.

Inarin osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset saavat päättää, miten tarkoitukseen varattu 10 000 euroa käytetään. Inarin kunta toteuttaa osallistuvaa budjetointia tänä vuonna neljättä kertaa. Inarin vuoden 2022 osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta: ehdotusten jättäminen, ehdotusten läpikäyminen kunnassa, äänestäminen ja voittajaehdotuksen toteuttaminen. Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista kunnan verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Hanketyöntekijä Katariina Lehtonen, katariina.lehtonen@inari.fi / 0406434305

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: