Osallistuvan budjetoinnin äänestys 29.3. - 19.4.2021 - äänestä, miten 10 000 euroa käytetään!

16.04.2021

Osallistuvan budjetoinnin äänestys 29.3. - 19.4.2021

Päivitetty 20.4.2021

Inarin kunnan vuoden 2021 osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Äänestykseen eteni 16 ehdotusta. Toteutettavaa ehdotusta voi äänestää 29.3. - 19.4.2021. Äänestää saavat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Yksi henkilö voi äänestää kerran.

Äänestysvaiheeseen ovat edenneet seuraavat ehdotukset:

1. Ulkokuntoilulaitteita Ivaloon: Hankitaan ulkokuntoilulaitteita Ivaloon. Määrärahalla voidaan hankkia 2–3 ulkokuntoilulaitetta. Tarkempi paikka ja hankittavat ulkokuntoilulaitteet päätetään, jos tämä ehdotus voittaa.

2. Ulkokuntoiluvälineitä ikääntyville: Hankitaan ikäihmisille sopivia ulkokuntoiluvälineitä. Tarkempi paikka ja hankittavat välineet päätetään, jos tämä ehdotus voittaa.

3. Katukoripallokenttä Ivaloon: Rakennetaan Ivaloon katukoripallokenttä. Tarkempi paikka päätetään, jos tämä ehdotus voittaa äänestykseen.

4. Ivalon skeittipuiston parantaminen: Hankitaan Ivalon skeittipuistoon uusia ramppeja täydentämään skeittipuistoa.

5. Skeittiramppi Saariselälle: Hankitaan Saariselän urheilupuiston läheisyyteen hiekan päälle laitettava skeittiramppi.

6. Koirapuisto Ivalon pohjoispuolelle: Rakennetaan koirapuisto Ivalon pohjoisosaan. Tarkempi paikka koirapuistolle päätetään, jos tämä ehdotus voittaa.

7. Lasten leikkipuistojen kunnostaminen: Kunnostetaan ja parannetaan lasten leikkipuistoja. Tarkemmat käyttökohteet päätetään, jos tämä ehdotus voittaa.

8. Laavu Ivalon kylälle: Rakennetaan laavu Ivalon kylälle. Tarkempi paikka laavulle päätetään, jos tämä ehdotus voittaa.

9. Katettu istuinryhmä ja polku terveyskeskuksen edustalle joen rantaan: Toteutetaan terveyskeskuksen edustalle joen rantaan katettu istuinryhmä tai huvimaja ja sinne esteetön polku. Määräraha käytetään tarvittaviin maatöihin sekä katoksen ja kalusteiden hankintoihin. Jos tämä ehdotus voittaa, toteutus suunnitellaan yhdessä terveyskeskuksen kanssa.

10. Liikuntavälineitä lainattavaksi kuntalaisille: Hankitaan ulkoliikuntavälineitä kuntalaisille hankittavaksi. Määrärahalla voidaan hankkia esimerkiksi pyöriä, kajakkeja ja sup-lautoja. Hankittavat välineet kartoitetaan tarkemmin, jos tämä ehdotus voittaa.

11. Koululaisille harrastuskokeilupäivä: Järjestetään lapsille suunnattu tapahtuma, jossa voi kokeilla erilaisia harrastuksia. Tapahtumaan järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös kuljetus Sevettijärveltä. Määräraha käytetään tapahtuman suunnitteluun, harrastuskokeilujen järjestämiseen ja kuljetuksiin.

12. Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen: Kehitetään digitaalista nuorisotyötä. Määräraha käytetään esimerkiksi mahdollisiin kerho-ohjaajan palkkioihin, pelilisensseihin ja tekniikkahankintoihin. Tarkempi toteutus suunnitellaan myöhemmin.

13. Lasten kalastuspäivä Ivaloon, Inariin ja Sevettijärvelle: Järjestetään lasten kalastuspäivä Ivalossa, Inarin kirkonkylällä ja Sevettijärvellä. Kalastuspäivä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

14. Taide- ja kulttuuritoimintaa vuodeosaston ja palveluasumisen asukkaille: Toteutetaan vuodeosaston ja palveluasumisen asukkaille taide- ja kulttuuritoimintaa, jota voidaan toteuttaa myös korona-aikana. Tarkempi toteutus suunnitellaan, jos ehdotus voittaa äänestyksen.

15. Lumitaidetta ja napakelkka kuntalaisille: Hankitaan kuntalaisten iloksi lumitaidetta ja napakelkka. Hankinnat toteutetaan ostopalveluina. Tarkemmasta toteutustavasta päätetään, jos ehdotus voittaa äänestyksen.

16. Älykäs hyvinvointihankinta – hankintaan kuntalaisten hyvinvointia parantavia paikallisten yrittäjien ratkaisuja: Järjestetään paikallisille yrittäjille tarjouskilpailu, jossa yritykset voivat esittää parhaat ideansa, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointiin liittyviin haasteisiin. Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan vaikuttavin tai vaikuttavimmat tarjoukset. Yritykset toteuttavat toimenpiteet tämän vuoden loppuun mennessä.
 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt. Tulokset julkistetaan kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla, kun äänet on kerätty kaikista äänestyspaikoista ja laskettu. Ehdotuksen toteuttamista voit seurata kunnan verkkosivuilla.

 

Inarilaiset jättivät 91 ehdotusta

Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia sai jättää 18.1–5.2.2021. Inarilaiset jättivät yhteensä 91 ehdotusta siitä, miten 10 000 euron määräraha tulisi käyttää. Iso kiitos kaikille ehdotuksen jättäneille!

Tänä vuonna ehdotuksen jättämistä kokeiltiin sähköisen lomakkeen lisäksi myös kirjaston toimipisteissä, Osallisuuskeskus Ainolassa ja WhatsApp-sovelluksen avulla. Etenkin kirjastojen toimipisteissä ja Ainolassa ehdotuksia jätettiin kiitettävästi.

Kun ehdotusten kerääminen oli päättynyt, kaikki ehdotukset käytiin kunnassa läpi. Samankaltaisia ehdotuksia yhdisteltiin ja ehdotusten toteuttamiskelpoisuutta arvioitiin yhdessä kunnan toimialojen ja johtoryhmän kanssa. Äänestysvaiheeseen eivät edenneet sellaiset ehdotukset, joiden toteuttaminen 10 000 euron määrärahalla ei ole mahdollista tai jotka on muuten järkevämpää huomioida osana laajempaa suunnittelua.

Osa jätetyistä ehdotuksista, kuten Käyräniemen venesataman laituri, valaistus Inarin kirkonkylän leikkipuistoon ja Jänkävaaran kuntoportaat, on toteutumassa muuta kautta vuoden 2021 aikana. Ne ehdotukset, joita ei toteuteta osallistuvan budjetoinnin määrärahalla, pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan kunnan normaalissa talouden ja toiminnan suunnittelussa. Katso kaikki jätetyt ehdotukset sekä niiden kommentit ja jatkotoimenpiteet täältä.

Inarin kunta toteuttaa osallistuvaa budjetointia kolmatta kertaa. Inarin vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa on neljä vaihetta: ehdotusten kerääminen, ehdotusten valmistelu äänestykseen, äänestäminen ja voittajaehdotuksen toteuttaminen. Lue lisää Inarin osallistuvasta budjetoinnista kunnan verkkosivuilta.

 

Lisätietoja:

hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi
hanketyöntekijä Tapio Kumpula, puh. 040 482 6498, tapio.kumpula@inari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: