Osallistuva budjetointi täyttää viisi vuotta - Mitä kaikkea viidessä vuodessa on tehty?

25.01.2023

Osallistuvaa budjetointia toteutetaan Inarissa tuttuun tapaan jo viidettä kertaa. Osallistuvassa budjetoinnissa inarilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten kunnan varoja käytetään. Osallistuva budjetointi on yksi tapa lisätä kuntalaisten osallisuutta sekä kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutusta. Voittajaehdotuksen lisäksi kunnassa on tehty paljon toimenpiteitä edellisten vuosien toiveiden perusteella. Osallistuvan budjetoinnin kautta kunta saakin tärkeää tietoa inarilaisten toiveista ja tarpeista, ja tietoa hyödynnetään kunnan kaikessa suunnittelussa vuoden ympäri.

Osallistuva budjetointi on järjestetty pääsääntöisesti alkuvuodesta niin, että voittajaehdotukset on toteutettu jo saman vuoden aikana. Tähän uutiseen on koottu edellisvuosien voittajaehdotukset ja niiden toteutus. 

Vuosi 2022

Osallistuvassa budjetoinnissa voitti vuonna 2022 sivukylien harrastusvälineiden hankinta, sekä Jänkkävaaran alueen kehittäminen. Molempiin budjetoitiin 5000 euroa.

Harrastusvälineiden hankinta aloitettiin ottamalla yhteyttä kyläyhydistyksiin. Kyläyhdistysten vastuulla oli ilmoittaa kunnalle, mitä välineitä kyliin halutaan hankkia, ja kuinka niitä tullaan säilyttämään ja lainaamaan kyläläisille. Yhteensä seitsemän kylää lähti mukaan toteutukseen, ja kyliin hankittiin liikuntavälineitä sekä kesä-, että talviharrastuksiin. Kyliin hankittiin esimerkiksi sup-lautoja, liukulumikenkiä, lumikenkiä, sekä frisbeegolfvälineitä. Ivalon kylälle uusia harrastusvälineitä ei hankittu, koska Ainolassa on jo lainattavia harrastusvälineitä.

Jänkkävaaran alueen kehittäminen kohdistui nykyisenä varastona toimivan kopin huoltoon ja siistimiseen. Koppi siistittiin, sekä sen eteen tehdään terassi ja katos, jotka toimivat levähdys- ja huoltoalueena. Koppi on lämmitetty, joten se toimii talvella myös taukotilana ja suksien huoltotilana. Koppi saatiin käyttöön syksyllä 2022 ennen hiihtokauden alkua. 

Vuosi 2021

Vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti lainattavien liikuntavälien hankinta. Inarin kunta kartoitti kyselyllä, millaisia lainattavia liikuntavälineitä inarilaiset toivoivat. Osallistuvan budjetoinnin rahalla hankittiin lainattavia liukulumikenkiä, eräsauvoja, fatbike ja sup-lautoja.

Osallisuuskeskus Ainolaan Ivaloon avattiin tammikuussa 2022 liikuntavälinelainaamo, josta liikuntavälineet ovat lainattavissa. Liikuntavälinelainaamossa on lisäksi vapaa-aikatoimen hankkimia liikuntavälineitä. Välineet ovat olleet kovalla käytöllä alusta saakka ja varauskalenteri täyttyy aina nopeasti. Varauskalenterista voit tarkistaa, mitä välineitä olisi vielä vapaana sinulle sopivana ajankohtana:  https://peda.net/inari/liikuntatoimi/lainattavat-liikuntavalineet2

Vuosi 2020

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti Inarin kirkonkylän skeittiparkki. Skeittiparkin rakentamiseen päätettiin hakea lisäksi hankerahoitusta, jotta skeittiparkista saataisiin kestävämpi ja paremmin skeittaajien tarpeisiin vastaava.

Inarin kirkonkylän skeittiparkille myönnettiin kesäkuussa 2021 Leader Pohjosin Lappi ry:n hankerahoitus. Hankkeen kokonaisrahoitus on 39 895 euroa, josta julkisen tuen osuus on 65 prosenttia. EU:n rahoitusosuus julkisesta tuesta on 10 891,33 euroa. Yksityisen rahoituksen osuus on 35 prosenttia. Se katetaan osin talkootyönä ja osin yksityisellä rahalla. Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla kustannetaan hankkeen kuntaosuus sekä hankkeen ulkopuolisina hankintoina osa skeittiparkin teräselementeistä. Skeittiparkki hanke toteutetaan yhdessä Inarin kirkonkylän kylän kyläyhdistyksen kanssa. Myös paikalliset yritykset ovat olleet aktiivisesti tukemassa hanketta.

Vuosi 2019

Ensimmäinen Inarin osallistuvan budjetoinnin voittaja oli Ivalon koirapuisto, jota kunnnostettiin syksyllä 2019. 

 

Lisätietoja osallistuvasta budjetoinnista löydät näistä linkeistä: 

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi 2023 

Osallistuva budjetointi 2022 

Osallistuva budjetointi 2021

Osallistuva budjetointi 2020 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: