Lapin hyvinvointialueen tiedote: Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin täsmennyksiä lähikuntien vapaa-ajan matkoihin

25.04.2024

Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin täsmennyksiä lähikuntien vapaa-ajan matkoihin

Lapin aluehallitus on hyväksynyt täsmennyksen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden soveltamisohjeeseen matkustusoikeuteen lähikunnassa vapaa-ajan matkojen osalta.

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä oman asuinkunnan sekä asuinkunnan maantieteellisen lähikunnan alueilla. Lähikuntana pidetään maantieteellisesti asuinkuntaan rajoittuvia rajakuntia, jotka sijaitsevat Suomen valtion alueella. 

Lähikunta voidaan määritellä kuitenkin myös toiminnallisena lähikuntana. Tällöin huomioidaan esimerkiksi vammasta tai sairaudesta johtuva tarve palveluihin, joita ei ole asuinkunnan tai asuinkuntaan rajoittuvien lähikuntien alueelta, tarve ylläpitää läheisiä perhe- tai sukulaisuussuhteita tai tarve osallistua oman elämän kannalta tärkeisiin tapahtumiin, kuten häihin tai hautajaisiin. Toiminnallisena lähikuntana voidaan pitää myös Suomen valtion rajojen ulkopuolella olevia alueita. Kohtuulliset kuljetuspalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan ja arvioidaan tapauskohtaisesti.  

Jos asiakkaalla on soveltamisohjeesta poikkeavia säännöllisiä ja tavanomaiseen elämään kuuluvia muita matkustustarpeita, hänen tulee perustella hakemuksessaan poikkeava matkustustarve. Se huomioidaan mahdollisuuksien mukaan, määritellään kuljetuspalvelupäätöksessä ja merkitään asiakasprofiiliin.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohje: Linkki

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: