Kunta varautuu sähkökatkoihin

16.12.2022

​​​​​​Inarissa pärjätään kyllä!

Inarin kunnan johtoryhmä on yhteistyössä Inergian kanssa tehnyt varautumissuunnitelmaa mahdollisia suunniteltuja sähkökatkoja varten. Kokouksessa käytiin läpi tilannekuvaa sähköverkon osalta ja koottiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimintojen kokonaiskuvaa kunnan alueella. Inergian toimitusjohtaja Tommi Koskinen kertoi sähköverkon toiminnasta ja yhdessä pohdittiin erityisen tärkeät sosiaali- ja terveystoimen kohteet ja toiminta niiden osalta.

Suomessa sähkötilannetta hallinnoi koko maan osalta kantaverkkoyhtiö Fingrid, joka ohjeistaa sähköverkkoyhtiöitä toteuttamaan paikallisia sähkökatkoja, jos sähköpula uhkaa. Sähkökatkot ajoittuvat todennäköisesti arkipäivien klo 7–10 ja klo 16–20 välisiin kulutushuippuihin ollen enintään 2 tuntia kerralla. Todennäköisesti sähkökatkoista saadaan tieto edellisenä iltana. Normaaleissa asumisolosuhteissa tilanne tulee huomioida esim. veden käytön vähentämisenä kyseisenä aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta terveyskeskuksessa on kiinteä varavoimakone ja siellä sekä tehostetun palveluasumisen yksiköissä toimintaa voidaan jatkaa. Mikäli kotihoidossa on henkilöitä, joilla on käytössä elintärkeitä sähköisiä laitteita tai apuvälineitä, heidät siirretään tarvittaessa terveyskeskukseen sähkökatkojen ajaksi. Henkilöstö on tavoitettavissa toimipisteissä normaalisti.

Koulut ja varhaiskasvatuksen toimipaikat ovat tehneet omat varautumissuunnitelmat sähkökatkojen varalle. Koulujen toimintaa pyritään jatkamaan normaalisti. Opetuksen sisältö voi kuitenkin muuttua. On hyvä muistaa, että koulumatkat voivat tapahtua pimeässä ilman katuvaloja ja kaikkien on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Ruokapalvelu Kaarteen valmistuskeittiössä varautuu vaihtoehtoisiin aterioihin.

Kunta tulee edelleen parantamaan varautumistaan mm. tekemällä puuttuvat varavoimaliitännät kriittisiin kohteisiin sekä hankkimalla uuden varavoimakoneen.

Eri toimijoiden on tärkeää pohtia jo etukäteen toimintamallit, miten tilanteessa toimitaan. Inergia tiedottaa mahdollisesta katkosta etukäteen aina, kun se on mahdollista. Jos sähköpulatilanne syntyy yllättäen, esimerkiksi vian vuoksi, ei siitä aina ole mahdollista tiedottaa etukäteen. Inergian häiriötiedotteet ovat maksuttomia kaikille asiakkaille ja ne on mahdollista tilata omaan puhelimeen Inergian verkkosivun kautta www.inergia.fi => OmaInergia.

On hyvä muistaa, että meistä jokainen voi ehkäistä sähköpulan syntymistä vähentämällä sähkönkäyttöä omassa arjessaan.

Lisätietoja:

https://www.inergia.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-mahdollisesta-sahkopulasta/

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta/

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: