Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari: Voimakkaan kasvun takana investoinnit

17.05.2022

Kunnanhallituksen pj Jari Huotari- Inarin kunnan ajankohtaisia kuulumisia 

Inarin kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotarin mielestä kunnan tilanne isossa kuvassa katsottuna on hyvä. Monista Lapin kunnista poiketen väestöennusteet näyttävät hyvin positiivisilta tälle vuosikymmenelle. Kasvun takana ovat olleet runsaat investoinnit, mm. hotelli- ja matkailualan rakentaminen, arktisen testauksen investoinnit ja laajalti eri aloille heijastunut työpaikkakehitys. Kunnan väkiluku vuoden 2021 joulukuussa oli 7 008 henkilöä. Kunnan edunvalvonnan kannalta päällimmäisiksi huoliksi Huotari nostaa energiantuotannon huoltovarmuuden sekä teiden kunnon ja liikenneyhteyksien kehittämisen.

Inarin kunnan lämpöenergian tuotanto on vaikeutunut venäläisen hakkeen tuonnin loppumisen vuoksi ja paikallisen energiapuuhakkeen ja puun saanti on erittäin heikkoa. Polttoaineongelma on lähennellyt ajoittain huoltovarmuuskysymystä. Toistaiseksi turpeella on kyetty turvaamaan lämmöntuotantoa, mutta turpeen tulevaisuuden näkymät tietäen, ongelma on akuutti. Meillä lämpölaitosten energiatuotannossa turve voi olla tulevaisuudessa pääpolttoaine ja yhtä huonona vaihtoehtona öljy.

– Täten kovin laajasti ”green dealista” eli kestävän kehityksen mukaisista toimista emme voi puhua, Huotari kuvaa. Hänen mukaansa tilanne ei ole hyvä kunnan eikä kuntalaisten kannalta.

– Kunnan tavoitteena on muun muassa paikallisen puun käytön lisääminen. Meillä Metsähallituksen rooli on merkittävä ja
toivoisi, että se pystyisi huolehtimaan hakkuuvelvoitteista. Yksityismetsien puolella taasen kansainvälisetkin linjaukset ovat olleet välillä esteenä sille, että puuta ei saada liikkeelle, Huotari kertoo. Infran puolelta Huotari ottaa esille sekä kaavateiden ylläpidon että kevyen liikenteen väylät.

– Kunnan olisi hyvä tehdä kaava-aluekohtainen suunnitelma siitä, minkä alueen tieverkostoa milläkin aikajänteellä kunnostetaan kunnolla. Ja samalla on hyvä pohtia, millaiset kohteet pystytään toteuttamaan kunnan rahoituksella ja mitkä vaativat lisärahoitusta. Huotari muistuttaa, miten valtiovallan taholtakin patistetaan parantamaan pyöräilyn mahdollisuuksia.

– Jos ekologisuutta halutaan suosia, niin Saariselkä – Ivalo – Inari -reiteille kevyen liikenteen väylien rakentaminen olisi todellinen vihreä teko. Tällaiseen hankkeeseen toki toivotaan rahaa Brysselin suunnaltakin. Inarissa on valmistelussa maapoliittinen ohjelma, missä tavoitteena on määritellä selvästi alueet, joihin rakentuu jatkossa tietynlaisia toimintoja, kuten matkailuun liittyvää rakentamista.

– Vaikka Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta, niin laajat suojelualueet tuovat oman haasteensa maankäyttöön. Koko kunnan alueesta noin 72 prosenttia on suojeltua. Hiljattain valtuusto päätti hylätä matkailurakentamiseen suunnitellun ranta-asemakaavaehdotuksen.

Maapoliittinen ohjelma varmasti selkeyttää kunnan tahtotilaa, jotta tällaisiin tilanteisiin ei sitten jatkossa jouduttaisi, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja. Yhtenä haasteena Huotari näkee Inarissa asuntotilanteen. Inarin kunnan muuttovoitto on ollut suhteellisesti Suomen 5. suurinta. Kuntaan olisi muuttamassa lisää asukkaita, jos vain löytyisi sopivia asuntoja.

– Tyypillistä on, että kuntaan töihin muuttavat henkilöt vuokraavat aluksi asunnon ja sitten myöhemmin ovat valmiit rakentamaan oman kodin. Inarin vuokraasunnot Oy:n asuntokanta on suhteellisesti suuri, reilusti yli 500 asuntoa. Yksityiset rakennuttajat ovat viime vuosina rakentaneet sekä vuokra- että omistusasuntoja lähinnä Ivaloon ja Inarin kylälle, mutta niitä tarvitaan edelleen lisää.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: