Ivalon kuntosalin asiakaskyselyn tulokset

15.02.2024

Ivalon kuntosalia koskeva kysely oli vastattavana tammi-helmikuussa 2024. Kyselyssä tiedusteltiin mitä ajatuksia naisten- ja miestenvuorojen tauolle laittaminen on herättänyt, sekä yleisesti kuntosalin asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita.

Kyselyyn saatiin yhteensä 54 vastausta. Vakiovuorojen tauottamisen osalta enemmistö (54 %) koki hyvänä asiana, että naisten- ja miestenvuorot tauotettiin ja Kaarteeseen siirrettiin suurin osa muista vakiovuoroista. Yhdeksän vastaajista koki asian huonona ja loput vastasivat ’’en osaa sanoa’’.

Kysymykseen, jossa tiedusteltiin toiveita vuodella 2024 nousi esiin Hack-kyykkylaitteen hankinta, jalkaprässin uusiminen, erillinen leuanvetotanko, Crosstrainerin poistaminen, koska laitteella ei juurikaan käyttöä sekä levypainojen päivittäminen ja lisääminen. Yleisesti vastauksissa nousi esille tilojen ahtaus, joka myös nostettiin esille avoimessa tekstikentässä.  

Toiminta jatkossa

Tulosten perusteella ainoat vakiovuorot, jotka jäävät jatkossa voimaan kuntosalille ovat seniorivuorot maanantaisin klo 11.00-12.30 ja perjantaisin klo 11.00-12.00. Vuorot on tarkoitettu yli 65-vuotiaille. Muutoin kuntosali on avoinna kaikille käyttäjille. Alaikäraja kuntosalille on 13 vuotta (myös huoltajan seurassa).

Kuntosalin laitteiston päivittämiseen on varattu vuodelle 2024 määräraha, jonka puitteissa laitteistoa tullaan päivittämään huomioiden kyselyssä esille nousseet toiveet.

Toistaiseksi Ivalon kuntosali toimii urheilutalon tiloissa. Tiedossa on, että tila on ahdas ja sen vuoksi on tärkeää, että jokainen salikäyttäjä huomioi toisensa ollessaan kuntosalilla. Välineet tulee laittaa takaisin niille varatuille paikoille ja ohjeita tulee noudattaa. Vapaa-painoaluetta ei voi varata omaan käyttöön, vaan tilaa tulee antaa joustavasti myös muille. Kuntosali on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten käyttöön ja palvelemaan sekä eri tasoisia että tavoitetasoltaan erilaisia käyttäjiä.

Lisäksi pyydämme kuntosalin käyttäjiä huomioimaan, että liikuntasalia ei saa käyttää silloin, kun salissa on varattu vuoro. Urheiluseurojen lisäksi liikuntasalia käytetään myös maksuperusteisesti. Kun salissa ei ole vuoroa, niin sitä voi käyttää vapaasti toiminnalliseen harjoitteluun huomioiden lattia, jota ei ole suunniteltu kestämään painojen pudottamista.


Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Tavoitteena on myös jatkossa kehittää kuntosalia käyttäjien mielipiteet ja tarpeet huomioiden. Tila-asian ratkaisu ei ole yksiselitteinen ja vaatinee enemmän aikaa, mutta kesän aikana saadaan varmasti laitteistoa päivitettyä ja mahdollisesti vähän enemmän tilaa pohtimalla laitejärjestystä uudelleen.

Treeni-iloa kevääseen,

vapaa-aikasihteeri
Tuija Mikkonen

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: