Inarin kunta hakee hanketyöntekijää vastuullisuusviestintähankkeeseen

10.01.2022

Inarin kunnan yritys- ja kehittämispalvelut etsii määräaikaiseen hanketoimeen kansainvälisen markkinoinnin tai viestinnän ammattilaista

HANKEKOORDINAATTORIKSI

ajalle 1.2.2022 – 30.6.2023

Hankekoordinaattorin tehtävänä on toteuttaa Kestävää matkailua ja digitaalista vastuullisuusviestintää Pohjois-Lapissa –kehittämishanketta ajalla 1.2.2022-30.6.2023. Hankekoordinaattorin tehtävinä ovat mm. viestintäsuunnitelman tekeminen ja sen toimenpiteiden toteuttaminen, kansainvälisen asiantuntijaseminaarin järjestäminen vuonna 2023, kestävän matkailun toimenpiteiden koordinointi, yritysten ohjaaminen STF-polulle, hankehallinnointi ja muut hankesuunnitelmaan kuuluvat tehtävät.

Toimen kelpoisuusehtoina ovat viestintä- tai markkinointialan korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kielitaitovaatimuksena on sujuva englannin ja suomen kielen taito.

Arvostamme työkokemusta kestävästä matkailusta, kansainvälisestä matkailumarkkinoinnista sekä digiviestinnästä. 

Eduksi katsotaan kyky hyödyntää eri viestintävälineitä, työkokemus hankkeista ja muu kielitaito.

                            

Odotamme hankekoordinaattorilta innostavaa otetta kehittämiseen ja yhteistyökykyä.

Hankekoordinaattorin kokonaispalkka on 3000 euroa kuukaudessa. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.  Työsuhteen alkamisaika sovitaan erikseen.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan perjantaihin 21.1.2022 klo 14 mennessä Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi. Rekrytointi toteutetaan sillä ehdolla, että hankkeen rahoitus varmistuu. Hankesuunnitelma löytyy  www.inari.fi –kotisivuilta  (https://www.inari.fi/fi/yritys-ja-kehittamispalvelut/kehittyva-inari/kestavaa-matkailua-ja-digitaalista-vastuullisuusviestintaa-pohjois-lapissa.html ).   Lisätietoa saat Inarin kunnasta kehittämiskoordinaattori Marja Männistöltä, marja.mannisto@inari.fi, puh 0400 231765 tai elinkeinojohtaja Samuli Mikkola, samuli.mikkola@inari.fi.

Inarin kunnan yritys- ja kehittämispalvelut vastaa Inarin kunnan elinkeino-, yritys- ja kansainvälisyyspalveluista sekä kehittämishankkeista ja elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta. Rahoitus perustuu Lapin liiton REACT-EU:n EAKR-rahoitukseen.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: