Inarin kunta hakee hanketyöntekijää Interreg Aurora-esihankkeeseen ajalle 1.3.-16.7.2023.

03.02.2023

Hanke sijoittuu Suomen ja Norjan puolelle. Kyseessä olevan esiselvityshankkeen aiheena on koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttäminen molemmin puolin rajaa. Hankkeessa toinen vastuutaho on Sör-Varangerin kunta, jolla on vastaava hanketyöntekijä omalla puolellaan ja hanketyöntekijän työparina. Hanketyöntekijän tehtävänä on valmistella ja koordinoida kokouksia, joissa kootaan ja selvitetään toimintatapoja ja työmuotoja, joilla kieltä ja kulttuuria saadaan pidettyä elossa ja elvytettyä. Tätä hanketta on suunniteltu seuraavan päähanke, jossa koottu tieto hyödynnetään. Hanketyöntekijä seuraa esihankkeen etenemistä, pitää yhteyttä yhteistyötahoihin kotimaassa ja muualla, järjestää Suomen puolen kokoukset sekä huolehtii taloudesta ja raportoinnista hankkeessa. Työhön kuuluu myös päähankkeen valmistelu ja hankehakemuksen teko.

Hanke sijoittuu kolttasaamelaisalueelle, mutta työtä voi tehdä osin etätyönä. Koltansaamen kielen taito ei ole välttämätön. Korkeakoulututkinto ja kokemus hanketyöstä ovat työssä eduksi. Hankekieli on englanti, norjan kielen taidosta on apua. Hanketyöntekijän palkka on kokonaispalkka 3000 euroa ja työsuhteessa noudatetaan muuten KVTESin säädöksiä. Työ alkaa 1.3. tai sopimuksen mukaan ja on kokoaikainen. Hanke päättyy 16.7.2023.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, p. 0400 131 231

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: