Inarin kunnan vuoden 2023 osallistuva budjetointi käynnistyy – ehdota 16.-31.1. miten 10 000 euroa tulisi käyttää!

25.01.2023

Inarin kunnan vuoden 2022 osallistuva budjetointi käynnistyy 16.1. Osallistuvassa budjetoinnissa inarilaiset saavat päättää, miten 10 000 euroa käytetään.

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa pyydetään ehdotuksia siitä, miten 10 000 euroa tai osa siitä tulisi käyttää. Ehdotuksia voi jättää 16.-31.1. tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/s/2023inarinosallistuvabudjetointi

Lisäksi ehdotuksia voi jättää paikan päällä Osallisuuskeskus Ainolassa, Ivalon pääkirjastossa, Inarin kirkonkylän saamelaiskirjastossa ja kirjastoautossa. Ehdotuksia voi jättää myös puhelimella lähettämällä tekstiviestin tai WhatsApp-viestin numeroon 040 6434305. Ehdotukset voivat vaatia joko koko 10 000 euroa tai vain osan siitä. Kaikenkokoisia asioita saa siis ehdottaa.


Iävtut, ete maht 10000 eurod kolgâččii tuu mielâst kevttiđ. Kyeđe iävtuttâsâd 16.-31.1.2023 koskâsii ääigi.

MAHT NUURRÂP IÄVTUTTÂSÂID?

PÄÄIHI ALNE: Tun puávtáh kyeđđiđ iävtuttâsâd Aanaar já Avveel kirjeráájuin, kirjerájuautost tâi Osallisuuskeskus Ainolast.

KIELDÂ VIERMISIIJĐOIN:: Kyeđe iävtuttâsâd luámáttuvváin, mii lii Aanaar kieldâ viermisiijđoin.

PUHELIMÁIN:: Tun puávtáh vuolgâttiđ ärbivuáválii tekstâviestâ teikâ kove, video, jienâviestâ teikâ viestâ WhatsApp-viestân. Viestâid kalga vuolgâttiđ numerân 040 6434305.


Evttot, man láhkai 10000 euro galggašii du mielas geavahit. Guođe iežat evttohusa 16.-31.1.2023 gaskasaš áigge.

MAN LÁHKAI EVTTOHUSAT ČOGGOJUVVOJIT?

BÁIKKI ALDE: Sáhtát guođđit iežat evttohusa Anára ja Avvila girjerádjosiin, girjebusses dahje Osallisuuskeskus Ainolas.

GIELDDA NEAHTTASIIDDUIN: Guođe iežat evttohusa skoviin, mii gávdno Anára gieldda neahttasiidduin.

TELEFOVNNAIN: · Sáhtát sáddet árbevirolaš teakstasáni dahje gova, video, jietnasáddaga dahje sáttasáni WhatsApp-diehtun. Sáttasánit sáddejuvvojit nummirii 040 6434305.


Eʹtǩǩed, mäʹhtt tuu miõlâst õõlǥči 10 000 euʹrred ââʹnned. Eʹtǩǩõzzid vuäitak tueʹjjeed 16.-31.1.2023 kõskksaž ääiʹj.

MÄʹHTT EʹTǨǨÕÕZZID NOORÂT?

PÄÄIʹǨ ÂʹLNN: Vuäitak tueʹjjeed eʹtǩǩõõzz Aanar da Âʹvvel ǩeʹrjjpõõrtin, ǩeʹrjjaautâst leʹbe Vuässadvuõttkõõskõs Ainolast.

KÅÅʹDD NEʹTTSEEIDAIN: Vuäitak tueʹjjeed eʹtǩǩõõzz lomaakkâst, mõõn kaaunak Aanar kååʹdd neʹttseeidain.

TEʹLFOONIN: Vuäitak vuõltteed teʹksttsaaǥǥ leʹbe snimldõõǥǥ, jiõnnsaaǥǥ leʹbe WhatsApp-saaǥǥ. Saaǥǥid vuäitak vuõltteed nââmra 040 6434305.


Osallistuva budjetointi jatkuu kevään 2023 ajan

Kun ehdotusten jättäminen on päättynyt, ehdotukset käydään läpi kunnan asiantuntijoiden kanssa. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään ja sellaiset ehdotukset, joita ei voi toteuttaa 10 000 eurolla, karsitaan. Äänestykseen etenevistä ehdotuksista laaditaan kustannusarviot ja alustavat toteuttamissuunnitelmat. Äänestykseen etenevät ehdotukset julkaistaan.

Osallistuvan budjetoinnin äänestys järjestetään 3.-17.4.2023. Äänestysvaiheessa inarilaiset pääsevät päättämään, mikä tai mitkä äänestykseen edenneistä ehdotuksista toteutetaan. Äänestää saavat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat inarilaiset. Tarkemmista äänestyskäytännöistä tiedotetaan myöhemmin keväällä.

Äänestyksen päätyttyä eniten ääniä saanut ehdotus tai ehdotukset toteutetaan 10 000 euron määrärahan puitteissa. Ehdotuksen toteuttamista voi seurata kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Osallistuva budjetointi lisää inarilaisten vaikutusmahdollisuuksia

Osallistuvassa budjetoinnissa inarilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten kunnan varoja käytetään. Osallistuva budjetointi on yksi tapa lisätä kuntalaisten osallisuutta sekä kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutusta. Osallistuvan budjetoinnin kautta kunta saa tärkeää tietoa inarilaisten toiveista ja tarpeista, ja tietoa hyödynnetään kunnan kaikessa suunnittelussa.

Osallistuvaa budjetointia toteutetaan Inarissa tuttuun tapaan jo viidettä kertaa. Aiempina vuosina osallistuvan budjetoinnin rahalla on inarilaisten toiveiden perusteella kunnostettu Ivalon koirapuisto, edistetty Inarin kirkonkylän skeittiparkin rakentamista, hankittu lainattavia liikuntavälineitä Osallisuuskeskus Ainolaan, sekä viime vuonna edistettiin Jänkkävaaran alueen kehitystä ja hankittiin liikuntavälineitä sivukyliin. Monenlaisia toiveita on toteutettu ja pian nähdään mitä tänä vuonna on luvassa.

Lisätietoja: vs. hyvinvointikoordinaattori Katariina Lehtonen, katariina.lehtonen@inari.fi / 040 6434305

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: