Inarin kunnan terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon jonotiedote

13.01.2022


Inarin kunnan terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon jonotiedote 1/ 2022

Terveydenhuoltolain 51 § mukaan kunnan on järjestettävä toimintansa niin, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, ellei sitä ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.

Hoidon tarpeen arviointi

Puhelinaikoina ajanvarausnumerossa 040 188 7400. Muulloin päivystävän sairaanhoitajan numerossa: 040 770 9187 tai paikan päällä.

Lääkärin vastaanotto,kaikki alueet

Päivystysvastaanotolle pääsee samana päivänä. Kiireettömät ajanvaraukset 1-3 kk:n sisällä. Ajanvaraus klo 8.00- 9.45 ja 13.00 - 14.00, puhelinnumero 040 188 7400. Soittopyyntöjä voi jättää arkisin klo 14.00 asti.

Laboratorio

Näytteenotto arkisin ma-to klo 7.30 - 14.30, pe 7.30 - 13.30. Ajanvaraus puhelinaikoina ajanvarausnumerosta 040 188 7400 tai vuoronumerolla sekä sähköinen ajanvaraus www.inari.fi

Röntgen

Ma - to klo 8.00 - 11.00, 11.30 - 15.00, pe klo 8.00 - 11.00, 11.30 - 14.30. Ajanvaraus ajanvarausnumerosta puhelinaikoina 040 188 7400  tai sähköinen ajanvaraus www.inari.fi


Inarin kunnan suun terveydenhuollon jonotiedote 1/2022

 

Hammashoitolan vastaanottoajat

Kiireetön aika annetaan hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Ajan saa 3 kk:n sisällä. Kiireelliset särkytapaukset hoidetaan päivittäin. Puhelinnumero 040 830 8936.


 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: