Inarin kunnan sivistystoimen syksyn 2020 kuulumiset

04.12.2020

Sivistystoimen syksy on ollut vauhdikas ja vaiherikas. Vaikka kylänraitti Ivalossakin on syyslomien jälkeen rauhoittunut, on vilskettä piisannut muitten teemojen parissa. Tiedottaminen on korostunut poikkeavassa ajassa.

Korona on poikkeuksellisesti monella tapaa hallinnut kuntatyötä. Kesällä Opetushallitus laati ohjeistusta kouluille alkavaa lukuvuotta varten ja siihen varautumiselle, josta piti laatia kuntakohtaista ohjeistusta. Koko syksyn olemme olleet mukana valtakunnallisessa raportoinnissa. Tiiviisti olemme seuranneet Lapin ja viime aikoina erityisesti naapurikuntiemme tilannetta ja pohtineet oman kuntamme varautumisen kokonaisuutta.

Koulut palasivat syksyllä lähiopetukseen ja moni siinä kohti huokaisi helpotuksesta. Perustoiminnan järjestäminen on meille kuitenkin kohtuullisen yksinkertaista ja siihen meillä on hyvä systeemi. Sen hyvyyden on poikkeusaika jälleen osoittanut. Olemme oppineet siihen, että meidän tulee varautua myös toisenlaisiin haasteisiin. Hyvää systeemiä pystytään muokkaamaan ja löytämään uusia ratkaisuja, kuten etäopetuksen aika osoitti. Toisaalta se oli erinomainen potku persuuksille ja saimme digiloikan sijasta jopa digilennon, joka koski koko kouluväkeä. Lento oli ensimmäisellä kerralla onneksi vielä lyhyt, saimme tietoa ja osaamista, ja nyt sitä hyödynnämme. Verkko-opetus ja –palaverit ovat tulleet jäädäkseen.

Viime keväänä vapaan sivistystoimen toiminta oli tiukasti rajattu. Kirjastot aukesivat uudelleen alkukesästä. Kesällä pääsimme pitämään uimakouluja, ulkoliikuntakerhoja ja muuta nuorten kesätoimintaa. Syksyyn varauduttiin pienentämällä kansalaisopistojen toimintaryhmän kokovaadetta. Tämä antoi mahdollisuuden aloittaa ryhmiä, vaikka osa aiemmista osallistujista olivat viisaasti varovaisia ja jättäytyivät tällä kertaa pois kuvioista. Syksyn pimetessä Rovaniemellä ja muualla Lapissa esille tulleet koronatapaukset rajasivat toiminnan uudelleen. Toistaiseksi toiminta on voinut kuitenkin jatkua täysipainoisesti oman kunnan alueella, ja sekin on hyvä asia pimenevässä syystalvessa. Muuten voisi mökkihöperyys jo kovastikin uhata, erityisesti energiaa pursuavia lapsia ja nuoria. Meillä on onneksi luonto, jossa turvavälien pitäminen on helppoa, se pitää vaan löytää uusilla tavoilla. Aluerajoitukset rajoittavat kokoontumisia ja kunta ei nyt järjestä joukkoja kokoavia tapahtumia. Ainoastaan pakolliset kokoontumiset pidetään, ja nekin turvavaatimukset huomioiden.

Kunnan toiminnan kannalta merkittävä kysymys on, kuinka kuntalaiset osallistuvat kuntalaisdemokratiaan. Kirjasto työstää osallistamishanketta pääkirjastossa ja siihen on mielenkiintoista tutustua. Nuorten ja aikuisten lukeminen on toisen kirjastohankkeen aihe. Vapaa-aikatoimi punoo parhaillaan tulevan vuoden hankejuonia lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksessa on valmisteltu muutosta inarinsaamenkielisten kielipesien osalta. Kielipesä on lakisääteisistä poikkeava palvelumuoto, jossa saamenkieli pyritään saamaan lapselle vahvaksi ennen siirtymistä perusopetukseen. Inarinsaamenkielenyhdistys on onnistunut kielen uudelleen käyttöön saamisessa ja siinä kielipesillä on ollut merkittävä rooli. Kolmen kielipesän pyörittäminen on vapaaehtoisvoimin koettu liian raskaaksi ja yhdistys pyysi apua kunnalta. Inarin kunta on päättänyt ottaa kielipesät hoitaakseen 1.8.2021 alkaen.

Varhaiskasvatuksessa erityisesti työvoiman saatavuus on noussut haasteeksi. Kunta järjestää varhaiskasvatusta kolmella kielellä ja nyt on siis tulossa neljäs, jotka ovat kuntamme kieliä. Kielitaito on yksi haasteista, toinen on lain luomat velvoitteet työntekijöiden koulutukselle. Samoja haasteita on toki myös muissa työtehtävissä nyt, mutta etenkin tulevaisuudessa ikärakenteen muuttuessa. Varhaiskasvatuksessa on myös näiden neljän kielen ulkopuolella olevista kielitaustoista olevia lapsia, mikä lisää haastetta.

Kunta uusi koulukuljetussopimukset suunnitellusti kesän aikana. Saimme pari uutta kuljetuksen järjestäjää. Koulukuljetuksen ajajille pidettiin syksyn jo pimetessä marraskuussa koulutus, johon oli erinomaisen hyvä osanotto tällä kertaa. Koronarajoituksesta johtuen myös tähän tapaamiseen oli mahdollista osallistua etäyhteydellä ja sekin antoi varmasti lisää mahdollisuutta olla mukana. Petri Niska Liikenneturvasta kävi läpi ajankohtaisia ja erityisesti koululaisliikennettä koskevia asioita ja haasteita. Paikallisia haasteita käytiin läpi ja osa tarvitsee vielä lisätyöstämistä. Käytiin keskustelua ja koululaisten kotijoukoille tuli kotiläksyä koulujen liikennepihojen oikeasta käytöstä.

Ivalon koulurakentaminen etenee suunnitellusti. Seiniä ja kattoakin nousee ala-asteen tontille jo kovaa vauhtia. Samaan aikaan seinien sisältöä hiotaan viikoittaisilla toimittaja-Lehdon ja tilaajana olevan kunnan välisillä palavereilla. Hankkeen etenemistä on mahdollista seurata koulujen verkkosivun kautta ja kunnan tiedotteilla.

Inarin koulun rakentaminen on suunnitteluvaiheessa. Kuulemisia pidettiin jo toukokuussa ja niitä on jatkettu syksyn aikana. Toiminnallisten tavoitteiden ja vaatimusten laadinta on käynnissä. Hankkeen käynnistämispäätöstä valmistellaan alkuvuodelle 2021.

Inariin saatiin toinen lisätila palvelemaan aluksi koulua, kunnes uusi koulu valmistuu. Sen jälkeen näiden kahden lisätilan on tarkoitus siirtyä palvelemaan varhaiskasvatusta.

Saamenkielten kielistrategia eteenpäin vieminen koskettaa koko kuntaa, mutta saamenkieliset työntekijät ovat erityisesti olennainen osa sivistyksen kokonaisuutta. Hanketyöntekijänä aloitti Inarin kunnassa syksyllä Anna Lumikivi ja edellisestä hankkeesta kerättyä tietoa on viety käytäntöön askel kerrallaan. Saamelaisasioita on käsitelty tiiviisti myös Saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmässä, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama. Pohdinnassa ovat esimerkiksi saamenkielen asema lainsäädännössä ja toimintojen rahoittaminen.

Vaikka matkailu meidän alueen pääelinkeinona onkin kokenut takaiskun, uskomme sen palaavan ja nyt onkin aika varautua normaaliaikaan ja huoltaa toiminta tulevaisuutta varten kuntoon.

Hyvää kaamoksen aikaa toivottaen,
Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja, Inarin kunta

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: