Inarin kunnan lausunto hallituksen saamelaiskäräjälakiesityksestä

03.02.2023

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt Inarin kunnalta kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle (274/2022) laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta.

Tästä pääset lukemaan hallituksen esityksen eduskunnalle

LINKKI: 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Inarin kunta on lausunut lakiesitykseen kohtaan yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteesta ( 9 §, 9a § ja 9b §), jonka osalta kunta näkee tärkeänä, että lain valmistelussa huomioidaan kuntalaisten  yhdenvertaisuus ja että maankäytön suunnittelu ja ohjaus säilyvät edelleen kunnallisen demokraattisen ohjauksen piirissä.

Tästä pääset lukemaan Inarin kunnan lausunnon

LINKKI:

Inarin kunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: