Inarin kunnan koronatestaus ja –eristysohjeet 17.2.2022 alkaen

17.02.2022

Tartunnan saaneiden eristyspäätökset lopetetaan 17.2.2022.
Jos olet saanut koronatartunnan, toimi näin: 

  • Vältä kontakteja muihin ja jää pois työpaikalta, koulusta tai päiväkodista vähintään viiden vuorokauden ajaksi. 
  • Kerro lähikontakteille tartunnastasi ja pyydä heitä välttämään tarpeettomia kontakteja viiden vuorokauden ajan.
  • Palaa normaaliin arkeen sitten, kun oireet ovat selvästi helpottumassa. 
  • Ivalon terveyskeskuksessa koronatestausta jatkossa vain rajatuille ryhmille
  • Virallinen koronatestitulos jatkossa 9lives-testauspalvelusta tarvittaessa
  • Lääkärintodistus jatkossa pääsääntöisesti työterveyshuollosta tarvittaessa

Lakimuutos tartuntatautipäivärahaan liittyen

Eduskunta on 15.2.2022 säätänyt lain, jonka mukaan tartuntatautipäivärahan saaminen ansionmenetyksen korvaamiseksi ei enää edellytä kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä työssä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Lisäksi tartuntatautipäivärahan hakuaikaa pidennettiin 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Asiakkaalla voi olla oikeus etuuteen, jos hänellä on PCR-testillä tai antigeenitestillä todettu koronavirustartunta eikä hänen ole suositeltavaa tehdä työtään tartunnan leviämisriskin takia. Hoitavan lääkärin todistus koronavirustartunnasta ja työstä poissaolon tarpeesta riittää etuuden saamiseksi, jos muut tartuntatautipäivärahan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsella on luotettavasti todettu koronavirustartunta ja hän joutuu sen takia olemaan poissa varhaiskasvatuksesta tai oppilaitoksesta, eikä huoltaja voi tämän takia tehdä töitä. Myös tässä tilanteessa riittää hoitavan lääkärin todistus. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa vain siltä ajalta, kun asiakas joutuu olemaan poissa töistä taudin leviämisen estämiseksi. Jos sairaus pitkittyy, kyse on normaalista sairauspoissaolosta, jonka ajalle voi hakea sairauspäivärahaa.

Jos olet työtön tai opiskelija, et voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos Sinulle ei aiheudu ansionmenetystä. Jos lääkäri kuitenkin toteaa Sinut myös työkyvyttömäksi tartuntataudin vuoksi, voit saada sairauspäivärahaa. Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi ajoittain ja Sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan.

Muutoksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2022 saakka.

Torstaista 17.2.2022 alkaen ei enää tartuntatautilääkärien toimesta kirjoiteta eristysmääräystä. Ivalon terveyskeskuksessa tehdään 17.2.2022 alkaen koronatestausta ja kirjoitetaan lääkärintodistuksia ainoastaan alla mainituille ryhmille. Koronatartuntaa epäileviä kuntalaisia ja matkailijoita kehotetaan tekemään kotitesti ja positiivisen tuloksen saatuaan jäämään omaehtoiseen 5 vuorokauden karanteeniin. Positiivisen kotitestin tulosta ei enää varmenneta Ivalon terveyskeskuksessa, mikäli et kuulu suositusten mukaisiin ryhmiin. Oireettomia henkilöitä ei pääsääntöisesti testata. Poikkeuksena tälle ovat maahantulotestit, jotka järjestetään tartuntatautilain edellyttämällä tavalla. Lisäksi altistuneiden sote-työntekijöiden testauskäytäntö 5 vrk ajan altistumisesta on toistaiseksi Inarin kunnassa voimassa.

Ohje koronaan sairastuneille, jotka tarvitsevat virallisen testituloksen ja lääkärintodistuksen
Mikäli työnantajasi edellyttää sinulta sairauslomatodistusta, ole yhteydessä 9Lives-testipisteeseen www.korona.9lives.fi testausta varten ja omaan työterveyshuoltoosi lääkärintodistusta varten.
Terveystalo Inari: https://www.terveystalo.com/fi/toimipaikat/terveystalo-inari/, varaa aika OmaTerveys-sovelluksen kautta tai valtakunnallisesta ajanvarauksesta p. 030 6000 (palvelee 24/7).

Inarin kunta edellyttää sairauspoissaolosta lääkärintodistuksen, jotta työnantaja voi hakea kustannuksista tartuntatautipäivärahaa.

Ivalon terveyskeskuksessa tapahtuvaa koronatestausta suositellaan hengitystieinfektion (flunssan) oireissa vain seuraaville ryhmille: Lieväoireisia ei muilla kriteereillä enää testata Ivalon terveyskeskuksessa.

- sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- tai asiakastyötä tekeville työntekijöille

- ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalvelussa missä tahansa tehtävässä työskenteleville sekä näiden yksiköiden asukkaille

- raskaana oleville ja alle 6 viikon sisällä synnyttäneille (tarvitsevat tukosriskin arvion)

- jos terveydenhuollon ammattihenkilö suosittelee virallista testiä

Lisäksi testiin voivat hakeutua alle 16-vuotiaat lapset, jos vanhemmalla on tarve tartuntatautipäivärahalle eikä ole vakuutusta kattamassa kustannuksia todistuksen saamiseksi.

Terveystalon ohjeistus

Koronavirusinfektion toteamisen pitää todistusta varten perustua laboratoriossa tehtyyn testiin (PCR- tai antigeenitesti).
Hankitaan Inarin kunnassa pääsääntöisesti nyt 9lives-testauspisteestä, ei terveyskeskuksesta.  

Odota ensin, että positiivinen testitulos näkyy Kanta-palvelussa ennen kuin otat yhteyttä lääkäriin. Omat tietosi Kanta-palvelussa löydät:  www.kanta.fi/omakanta
Positiivisesta testituloksesta ei hyväksytä mitään muuta selvitystä (esim. ruutukaappausta tai tulostetta laboratoriotuloksista). Jos testitulos ei näy vielä Kanta- palvelussa, tai jos potilas ei anna lupaa tulosten tarkasteluun, todistusta tartuntapäivärahaa varten ei voida kirjoittaa.

Kyseessä on sairaanhoidon palvelu. Jos työnantajan sopimus ei sisällä sairaanhoitoa, todistusta ei voida työterveyshuollossa kirjoittaa.

Varaa aika lääkärintodistuksen saamiseksi OmaTerveys-sovelluksen kautta tai valtakunnallisesta ajanvarauksesta p. 030 6000 (palvelee 24/7).Terveystalo Inari: https://www.terveystalo.com/fi/toimipaikat/terveystalo-inari/,

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: