Inarin koulun ja monitoimikeskuksen jatkotutkimukset- ja suunnitelmat

03.09.2019

Inarin koulun ja monitoimikeskuksen jatkotutkimukset

- sisäilmatyöryhmän tiedote 3.9.2019

PBM Oy suoritti Inarin kunnan tilaamana Inarin koulun ja monitoimikeskuksen sisäilmatutkimuksia kesä-heinäkuussa 2019. Tarkoituksena oli täydentää talven 2018-2019 aikana suoritettuja tutkimuksia. Mahdollisia sokkelin eristetason ja sisäilman välisiä ilmayhteyksiä selvitettiin merkkiainekokeilla. Koulurakennuksen ja monitoimikeskuksen kaikki tilat mitattiin ja mittausta varten tilat alipaineistettiin, jotta ilmayhteydet saatiin esiin.

Tutkimuksissa todettiin kattavasti ilmavuotoja molempien rakennusten 1-kerroksen tiloissa. Valtaosa vuodoista todettiin lattian ja ulkoseinärakenteen liitoksella. Rakennuksen ilmanvaihto on tasapainotettu eikä epäpuhtauksia pitäisi sisäilmaan kulkeutua.

Tehtyjen tutkimusten perusteella tilojen käyttökiellolle ei ole perusteita. Terveydensuojeluviranomainen seuraa kuitenkin, että riittävät toimenpiteet ja tutkimukset toteutetaan.

Mikäli päätetään, että raportissa esitettyjä korjauksia ei ole taloudellisesti kannattavaa toteuttaa, rakennus on mahdollista koeluonteisesti taikka kokonaan ylipaineistaa. Tällöin sokkelin eristeissä ja alapohjassa olevat epäpuhtaudet eivät kulkeudu sisäilmaan. Ylipaineistus pitkällä aikavälillä vaurioittaa rakennusta, mutta mahdollistaa sen käytön siirtymävaiheessa. Ylipaineistettuna Inarin koulurakennus voisi olla käytössä todennäköisesti 5 vuotta.

Jatkotutkimusten lisäksi koulusta ja monitoimikeskuksesta on elokuussa 2019 kerätty kuitulaskeumanäytteet, jotka on lähetetty Työterveyslaitoksen laboratorion analysoitavaksi. Tuloksista tiedotetaan, kun ne saadaan.

Tilojen käyttö tällä hetkellä

Suurin osa Inarin koulun opetuksesta on tällä hetkellä väistötiloissa Sajoksessa sekä kunnan vuokraamassa omakotitalossa. Koululla toimivat edelleen suomenkieliset 0-2, 3-4 ja 5-6- luokat sekä kaikki yläkoululaiset.

Siirtokelpoinen lisärakennus koulun läheisyyteen on valtuuston päätöksellä hankittu. Lisärakennus saadaan Inariin todennäköisesti lokakuussa ja käyttöön vuoden 2019 puolella. Tilat ovat 320 neliötä, ja niihin mahtuu 70-80 oppilasta. Kokonaisuudessaan Inarin koulussa on tällä hetkellä 136 oppilasta. Uusiin lisätiloihin on tarkoitus siirtää opetus Sajoksen väistötiloista sekä lisää luokkia koululta. Mahdollisesti saamenkieliset 0-2 – luokat (20 oppilasta) jatkavat edelleen omakotitalossa. Varhaiskasvatus on siirtynyt jo aiemmin väistötiloihin.

Kouluruokailu jatkuu edelleen nykyisen ruokalan tiloissa. Samoin muut monitoimitalon toiminnot, kuten terveydenhoito, hammashoito ja nuorisotila jatkavat nykyisissä tiloissa.

Uusien tilojen kokonaisvaltainen suunnittelu

Inarin koulun ja monitoimikeskuksen uusien tilojen suunnitteluun ollaan varaamassa määräraha vuodelle 2020. Asia on osa Inarin kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2022, josta valtuusto päättää joulukuussa.

Yksi vaihtoehto on, että nyt tilattavat siirtokelpoiset tilat olisivat osa tulevaa koulukokonaisuutta ja lisäksi rakennettaisiin uutta vain tiettyjen toimintojen osalta, kuten liikuntasali, teknisen työn tilat. Mikäli tehdään päätös kokonaisen uuden koulun ja monitoimikeskuksen rakentamisesta, toteuttaminen vaatii enemmän aikaa.

Sisäilman jatkotutkimusten raportti (PBM Oy) on annettu tiedoksi kunnanhallitukselle 2.9.2019. Raportti on luettavissa kunnantalolla kiinteistöpäällikön huoneessa. Toisen lisärakennuksen mahdollista hankkimista käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 18.9.2019.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: