Inarin ja Sör-Varangin kunnat aloittavat esihankkeen koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi

07.12.2022

Koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämisen esihanketta suunnittelemassa
Esihankkeen suunnittelukokoukseen Neidenin kolttasaamelaisessa Ä'vv-museossa  30.6.2022 osallistuivat mm. sivistysjohtajat Arnulf Ingerøyen ja Ilkka Korhonen, palkittu kolttasaamelaisen kulttuurin asiantuntija Venke Tørmænen, Kolttakulttuurisäätiön asiamies Mari Gauriloff, varakunnanjohtaja Elin Mathisen, Ä'vv-museon johtaja Maria Kemi Rein, Kolttakulttuurisäätiön hanketyöntekijä Mirva Tapaninen ja Ä'vv-museon asiantuntija Christina Mathisen.

Inarin ja Sör-Varangin kunnat aloittavat esihankkeen koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi. Rahoitus on myönnetty pohjoismaisen Interreg Aurora –ohjelman Sápmi-osiosta. Norjan kansallinen vastinrahoitus tulee Saamelaiskäräjiltä ja Tromssan ja Finnmarkin lääniltä, Suomessa vastinrahoittaja Aurora-hankkeissa on Lapin liitto. Hankehakemuksen jättivät kuntien sivistysosastot. Suunnitteluun ovat osallistuneet mm. Kolttakulttuurisäätiön edustajat ja Saamelaiskäräjien kieliasiantuntijat.

15.1.-15.7.2023 toteutettavaan esihankkeeseen palkataan henkilö suunnittelemaan varsinaista monivuotista päähanketta. Esihankkeen aikana järjestetään kaksi yleistä kokousta, yksi kummassakin kunnassa. Kokouksissa kuullaan kolttasaamelaista väestöä laajasti heidän näkemyksistään ja tarpeistaan. Päähanketta varten perustetaan kumppanuudet, joihin pyydetään mukaan resurssihenkilöitä ja organisaatioita, mm. oppilaitoksia. 

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, p. 0400 131 231, ilkka.korhonen@inari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: