Inarin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022–2025 hyväksyttiin valtuustossa – Inarilaisten hyvinvointia edistetään 125 toimenpiteellä

23.06.2022

Inarin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022–2025 hyväksyttiin valtuustossa


Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2022–2025 hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 23.6.2022. Laajassa hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa päätetään tämän valtuustokauden hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen painopisteet, tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet.

Inarin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa on asetettu tavoitteita ja toimenpiteitä lasten, lapsiperheiden ja nuorten, nuorten aikuisten ja työikäisten sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi suunnitelmassa on asetettu tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka liittyvät kunnan toimintaan kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointiin sekä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön sujuvoittamiseen. Suunnitelmaan on kirjattu yhteensä 125 inarilaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää toimenpidettä.
 

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma pohjautuu monenlaiseen tietoon


Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma pohjautuu hyvinvointi- ja turvallisuuskertomukseen vuosilta 2017–2020, joka hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2021. Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomukseen kerätyn tiedon pohjalta tunnistettiin inarilaisten keskeisimmät hyvinvointi- ja turvallisuushaasteet, joihin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan. Lisäksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa on hyödynnetty muun muassa Inarin kuntastrategiaa ja Lapin hyvinvointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman yhteistä toimeenpanosuunnitelmaa.

Inarin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman valmistelussa on kuultu myös järjestöjen ja kuntalaisten ääntä. Keväällä 2021 järjestettiin järjestöille ja kuntalaisille suunnatut hyvinvointikyselyt, joita on hyödynnetty suunnitelman valmistelussa. Nuorisovaltuustolta, vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä Saamelaiskäräjiltä pyydettiin lausunnot suunnitelman luonnoksesta. Lisäksi kuntalaisilla ja järjestöillä oli mahdollisuus kommentoida suunnitelman luonnosta Otakantaa.fi-palvelussa huhti-toukokuun 2022 aikana.


Tutustu Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan 2022 - 2025 >> Linkki aukeaa uudelle välilehdelle.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: