Maankäyttö- ja rakennuslain tuomat uudistukset rakennuslupamenettelyyn

Rakennusluvan yhteydessä

- Naapurien kuuleminen (lomake ke6696, hakijan tehtävä, virkamiestyönä tehtynä laskutetaan).
- Ilmoittaminen rakennuspaikalla (kyltti, hakijan tehtävä, kyltissä teksti: "Tälle paikalle on vireillä rakennuslupahakemus ........ rakentamiseksi, lisätietoja hankkeesta Inarin kunnan rakennustarkastajalta", kyltin koko noin 60*120 cm).

Ennen rakennustyön aloittamista

- Aloituskokous jos rakennusluvassa on määrätty (pidettävä kahta viikkoa ennen rakennustyön aloittamista, rakennushankkeeseen ryhtyvän jätettävä aloituskokouspyyntö rakennusvalvontaviranomaiselle kahta viikkoa ennen kokousta).
- Aloittamisilmoitus ellei rakennusluvassa ole määrätty aloituskokousta.
- Vastaava työnjohtaja (lomake ke6698)
- Pääsuunnittelija

Rakennustyön aikana

- Rakennustyön tarkastusasiakirja (sovitaan aloituskokouksessa. esim. pientalotyömaan valvontaohje).
- Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Yleistä

- Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on huolehtia siitä että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.
- Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioonottaen riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen, sekä käytettävissä pätevä henkilöstö.
- Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on lain mukaan valvoa yleistä etua. Varsinaiset yksittäiset työsuoritukset ovat sensijaan rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla. Tämän vastuujaon mukaisesti rakennusvalvontaviranomaisen pitämissä virallisissa katselmuksissa kiinnitetään huomiota siihen, että muut hankkeessa olevat tahot ovat hoitaneet tehtävänsä omalta osaltaan.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: