Maaseutupalvelut

Maataloussihteeri Minna Pulju, puh. 040 357 6077 (virkavapaalla 31.7.2023 asti, sijaisena Tuija Pehkonen)

Sähköposti: maaseututoimi@inari.fi
Käyntiosoite: Inarin kunta ympäristöyksikkö, Latutie 1, 99800 Ivalo
Postiosoite: Inarin kunta ympäristöyksikkö, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Maaseututoimi vastaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Pääasiallisina tehtävinä ovat EU:n ja kansallisten maataloustukien hallinnointi, johon kuuluu mm. hakemusten vastaanotto, hakemustietojen tallennus, eriasteiset tarkastukset ja lisäselvitysten pyynnöt sekä tukien maksatukset ja oikaisuvaatimuskelpoisten päätösten teko.

Maaseututoimen tehtäviin kuuluvat myös sato-, hirvi-, tulva- ja riistavahinkojen arviointi (mm. petoeläinten aiheuttamat vahingot), päätöksenteko ja korvausten maksaminen. Lisäksi annetaan rahoitusneuvontaa, luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkeneuvontaa sekä lausuntoja jätetyistä hakemuksista.

Maaseutuhallinnon lomakkeet


VIPU-palvelu

Viljelijöillä on mahdollisuus hakea käyttäjätunnuksia maaseutuelinkeinoviranomaiselta tilansa tietojen selailuun ja sähköiseen tukihakuun. Palvelun kautta voi jättää tukihakemuksia, katsella ilmoitettuja tietoja sekä seurata tukimaksatusta oman tilansa kohdalta. Viljelijä voi myös valtuuttaa neuvojan puolestaan jättämään sähköiset tukihakemukset. Vipu-palveluun on liitetty karttapalvelu. Palvelu on maksuton.
https://vipu.mavi.fi


Viljavuustutkimukset

Ympäristötukeen sitoutuneen viljelijän on teetettävä viljavuustutkimus pelloiltaan viiden vuoden välein. Asetuksen mukaan näytteenottopäivämäärien väli ei saa ylittää viittä vuotta. Maanäyterasioita saa maaseututoimesta.


Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut Enontekiön, Inarin, Kittilän, Sodankylän ja Utsjoen kuntien alueella hoitaa Sodankylän paikallisyksikkö.

Lomituspäällikkö Eini Kivilompolo                  puh.  040 - 548 1674 
- hallinnolliset asiat, päätökset

Johtava lomittaja Katja Junttila                       puh. 0400 - 391 187
-  lomitusasiat

Maaseutuasiamies Ilkka Kuusela                    puh. 0400 - 391 187 
- lomitusasiat 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

PÄIVYSTYSNUMERO HÄTÄTAPAUKSIA VARTEN, puh.  0400-391 187

Lisätietoja:

http://www.sodankyla.fi

http://www.mela.fi


Hyödyllisiä linkkejä:

Maaseutuhallinnon lomakkeet:
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/ymparisto_ja_luonto/maatalous_ja_kotielaimet/index.html

Keskusvirastojen sivuja:
www.mavi.fi

www.ely-keskus.fi

www.mela.fi

www.mtk.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: