Inarin kunnan ympäristöyksikkö

Inarin kunnan ympäristöyksikkö vastaa Inarin ja Utsjoen kuntien eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon ja maaseututoimen viranomaistehtävistä.

Ympäristöyksikön toiminnan tavoitteena on turvata Inarin ja Utsjoen asukkaille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö.

 

Ympäristöyksikön lakisääteisiä tehtäviä ovat:

- eläintautilain ja eläinsuojelulain mukaiset tehtävät
- eläinlääkintähuolto (peruseläinlääkäripalvelut)
- ympäristöterveysvalvonta, johon kuuluvat elintarvikevalvonta, terveydensuojelun valvonta, asumisterveys ja tupakkalain valvonta.  
- maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät
Ympäristöyksikön yhteisenä toimielimenä on Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto.

Ajankohtaista

Ympäristöyksikön viranomaispalveluista perittävät maksut 1.3.2020

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2020-24

Elintarvikevalvontasuunnitelma vuodelle 2020

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2020-24

Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2020-24

Eläinlääkintähuollon valvontaohjelma vuodelle 2020

Sodankylän kunta vastaa 1.1.2020 alkaen Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.

Ympäristönsuojelun viranhaltijoiden yhteystiedot ja lisätietoja löydät täältä

 

 

 

 


Ympäristöyksikön sijainti ja yhteystiedot

Ympäristöyksikon toimitilat sijaitsevat terveyskeskuksen vieressä ns. eläinlääkärin talossa.

Käyntiosoite: Inarin kunta ympäristöyksikkö, Latutie 1, 99800 Ivalo

Postiosoite: Inarin kunta ympäristöyksikkö, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Utsjoella eläinlääkärin vastaanottotila sijaitsee Luke:n laitoksen yhteydessä (Nuorgamintie 7, 99980 Utsjoki)

 

Vastuuhenkilöt

 

Eläinlääkintähuolto

Ajanvaraus arkisin klo. 08-09:00:
Kunnaneläinlääkäri Venla Jyrkinen puh. 0400 398 908 

Kunnaneläinlääkäri Marja Nuorgam puh. 0400 346 812 

Kunnaneläinlääkäri Eva Anunti puh. 0400 291 822

Minna Latva-Somppi (1.10.-31.12.2019 ja 20.1.-16.2.2020) puh. 040 672 4428

Päivystys puh. 0600 1 6633

Maksullinen palvelunumero ja soittaminen numeroon maksaa arkisin klo. 16-08, viikonloppuisin ja arkipyhinä 2,89 €/min + pvm. Päivystys on ainoastaan kiireellisiä sairastapauksia varten.

 

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo puh. 0400 662 510
- hallinnolliset tehtävät, elintarvike- ja tupakkalain mukainen valvonta, asumisterveys- ja sisäilma-asiat

Terveydensuojelutarkastaja Paula Niskala puh. 040 124 4977 
- terveydensuojelu- tupakka- ja elintarvikevalvonta, asumisterveys- ja sisäilma-asiat

Terveydensuojelutarkastajat tavoittaa puhelimitse varmimmin arkisin klo. 08:00-10:00
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@inari.fi


Maaseutupalvelut

Maataloussihteeri Minna Pulju puh. 040 357 6077

sähköpostiosoite: maaseututoimi@inari.fi

 


Toimialojen yleisesittely ja linkit toimialojen sivuille:

Eläinlääkintähuolto 

Inarin kunnan ympäristöyksikkö vastaa eläinten terveyden ja sairauden hoidosta ja muusta eläinlääkärin avun antamisesta, eläintautien vastustamisesta ja ennaltaehkäisystä,  eläinsuojeluvalvonnasta sekä tuotantotiloilla tapahtuvasta eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvonnasta

 

Löytöeläimet
Eläinsuojelulain mukaisesta kunnalle säädetystä
löytöeläinten säilyttämisestä huolehtii
Ivalon löytöeläintarha ( Nina Lager)
puh. 046 563 9585
ma-pe klo 9-19
la-su klo11-19

Ivalon löytäeläintarhan fb-sivut

Eläinlääkintähuolto


Maaseutupalvelut

Maaseututoimi vastaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Pääasiallisina tehtävinä ovat EU:n ja kansallisten maataloustukien hallinnointi, johon kuuluu mm. hakemusten vastaanotto, hakemustietojen tallennus IACS-tietokantaan, eriasteiset tarkastukset ja lisäselvitysten pyynnöt sekä tukien maksatukset ja oikaisuvaatimuskelpoisten päätösten teko.

Maaseututoimen tehtäviin kuuluvat myös sato-, hirvi-, tulva- ja riistavahinkojen arviointi (mm. petoeläinten aiheuttamat vahingot), päätöksenteko ja korvausten maksaminen. Lisäksi annetaan rahoitusneuvontaa, luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkeneuvontaa sekä lausuntoja jätetyistä hakemuksista.

Maaseutupalvelut 


Ympäristöterveydenhuolto

Ihmisen terveyteen vaikuttavat oman perimän ja elämäntapojen lisäksi monet ulkopuoliset tekijät. Tavanomaisen sairauksien hoidon ja terveyden vaalimisen ohella onkin tärkeää pitää huolta siitä, että elinympäristössä olevat tekijät eivät aiheuta haittaa ihmisen terveydelle. Tätä yksilön ja hänen elinympäristönsä terveyden suojelua kutsutaan ympäristöterveydenhuolloksi.

Yleisimpiä ympäristön väestölle aiheuttamia sairauksia ovat mm. vesi- ja ruokamyrkytysepidemiat sekä sisä- ja ulkoilman epäpuhtauksien aiheuttamat hengityselinsairaudet.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät on jaettu valtion ja kuntien kesken. Ympäristöterveysasioista ensisijainen vastuu on kunnilla, jotka huolehtivat ympäristöterveyteen liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta omalla alueellaan. Neuvonta- ja valitusasioissa otetaan yhteyttä kunnan ympäristöterveydenhuoltoon.

Kansanterveyslakiin (66/1972) on sisällytetty käsite ympäristöterveydenhuolto. Laissa ympäristöterveydenhuoltoon säädetään kuuluvaksi seuraavat lait:

- terveydensuojelulaki (763/1994) -  muutos  942/2016
- elintarvikelaki (23/2006) - muutos 352/2011
- tupakkalaki (549/2016)

 
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat laaditaan valtakunnallisen valvontaohjelman pohjalta. 
Uudet valvontaohjelmat kaudelle 2020-24 otetaan käyttöön helmikuussa ympäristöjaoston hyväksyttyä suunnitelmat.
 
Linkit ympäristöterveydenhuollon sivuille: