VARHAISKASVATUKSEN HAKEMUKSET, LOMAKKEET JA OHJEET

Varhaiskasvatushakemukset on toimitettava varhaiskasvatustoimistoon (os. Inarin kunnanvirasto) tai lähetettävä osoitteella: Inarin kunta, varhaiskasvatus, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Lomakkeita on saatavana alla olevista linkeistä sekä varhaiskasvatustoimistosta (lähetetään postitse pyydettäessä).
 
Varhaiskasvatuslaki velvoittaa järjestämään kunnallista varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille, mikäli varhaiskasvatuspaikkaa on haettu 4 kk ennen hoitotarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ollut ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jo hoidossa olevien alle kouluikäisten lasten osalta ei varhaiskasvatuspaikkaa tarvitse hakea uudelleen, mikäli hoitopaikka on myönnetty toistaiseksi eikä hoidon tarve muutu.

 

Hakemukset/lomakkeet on tulostettava ja allekirjoitettava

Varhaiskasvatushakemus

Tuloselvityslomake ja ohje-pdf

Lapsen hoitoaikalomake vuorohoitoa varten

Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (mm. lomat)

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: