Elokuvateatteri Aslakin tulevia elokuviaKuvateksti: Elokuvassa Frozen – huurteinen seikkailu Elsa pelkäsi, että hänen voimansa ovat liikaa maailmalle. Elokuvassa Frozen 2 hänen täytyy toivoa, että ne riittävät.

Frozen 2 -elokuvan näytökset Inarissa ja Ivalossa
Maailmankuulun animaation Frozen – huurteinen seikkailu jatko-osa Frozen 2 nähdään Suomen ensi-iltana joulupäivänä 25.12. alkaen Ivalon elokuvateatteri Aslakissa. Pohjoissaamen kieliversiossa on suomenkielinen tekstitys.


Ennakkoliput Sajoksen Jikŋon II esitykseen tulevat myyntiin 2.12. Sajoksen infoon ja Aslakin ennakkoliput myydään Ivalossa kunnantalon infossa arkisin klo 9-15. Sajoksen kahvila Čaiju on avoinna kaksi tuntia ennen esitystä ja tunti esityksen jälkeen ja tarjolla on Frozen-teemaisia herkkuja. Sajoksessa ei lipunmyyntiä 11.12., muina arkipäivinä kyllä. Lippuja ei voi varata vaan ne on lunastettava etukäteen. Tarkemmat esitysajat ja -paikat löydät Inarin kunnan nettisivuilta.


Miksi Elsa sai syntyessään taikavoimat? Vastaus tähän kysymykseen vetää häntä puoleensa ja uhkaa hänen valtakuntaansa. Yhdessä Annan, Kristoffin, Olafin ja Svenin kanssa hän lähtee vaaralliselle mutta merkittävälle matkalle. Elokuvassa Frozen – huurteinen seikkailu Elsa pelkäsi, että hänen voimansa ovat liikaa maailmalle. Elokuvassa Frozen 2 hänen täytyy toivoa, että ne riittävät. Frozen 2 -elokuvan takana on Oscar®-palkittu tekijätiimi (ohjaajat Chris Buck ja Jennifer Lee sekä tuottaja Peter Del Vecho). Elokuva nähdään elokuvateattereissa joulukuussa 2019.


Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio osallistui Frozen 2 -elokuvan maailmanensi-iltaan Hollywoodissa 7.11. ”Elokuvan näkeminen oli hieno kokemus ja vaikka kyseessä onkin Walt Disney Animaatio Studion luoma fantasiamaailma, löytyy sieltä asioita, jotka ovat kulttuurimme innoittamaa. Odotan kovasti, että pääsen näkemään elokuvan uudelleen pohjoissaameksi”, sanoo puheenjohtaja Sanila-Aikio.
Lisätietoa Saamelaiskäräjien, Saamelaisneuvoston ja Walt Disney Animation Studiosin yhteistyöstä: https://www.samediggi.fi/2019/09/30/ainutlaatuisella-yhteistyolla-vaikutuksia-saamenmaalle/


Elokuvan pohjoissaamenkielinen traileri löytyy Walt Disneyn You Tube -kanavalta: https://youtu.be/-ImXdrafuNs

Lisätietoja: Tapahtuman järjestäjä: Inarin kulttuurisihteeri Mirja Karjalainen, 040 776 7546, mirja.karjalainen@inari.fiFilmmas Frozen – huurteinen seikkailu Elsa balai, ahte son lea menddo fámolaš dán máilbmái. Filmmas Jikŋon 2 son gártá doaivut, ahte son lea doarvái fámolaš.

Jikŋon 2 - filmma ovdačájáhusat Anáris ja Avvilis

Máilmmi beakkán animašuvdna Frozen – huurteinen seikkailu joatkkaoassi Jikŋon 2 čájehuvvo Anára gielddas áidnalunddot ovdačájáhussan juo lávvardaga 14.12.2019 dmu 16. Suoma vuosttaseahket animašuvnnas lea juovlabeaivve 25.12.


Anára gieldda kulturdoaimma bajásdoallan filbmateáhter Aslak lágida ovttasbarggus Walt Disney:in Jikŋon 2 - ovdačájáhusa davvisámegillii dubbejuvvon hámis Sámekulturguovddáš Sajosis. Ovdačájáhusaid sáhttá geahččat suomagillii ja davvisámegillii dubbejuvvon hámis seammá beaivve filbmateáhter Aslakis, Avvilis. Davvisámegiela giellaveršuvnnas lea suomagielat teaksta.


Ovdabileahtat Sajosa Jikŋon 2 - čájáhussii bohtet vuovdin láhkai 2.12. Sajosa infoi ja Aslak ovdabileahtat vuvdojit Avvilis gielddadálu infos árgan dmu 9-15. Sajosa kafea Čaiju lea rabas guokte diimmu ovdal čájáhusa ja diimmu čájáhusa maŋŋá ja fállun leat Frozen-temá herskot. Sajosis ii leat bileahttavuovdin 11.12., eará árgabeivviid lea. Bileahtaid ii sáhte várret muhto daid galgá lotnut ovddalgihtii. Dárkilut čájehanáiggiid ja -báikkiid gávnnat Anára gieldda neahttasiidduin.


Manne Elsa riegádii erenomáš fámuiguin ? Vástádus dán gažaldahkii geassá su beallásis ja áitá su váldegotti. Fárrolágaid Annain, Kristoffain, Olafiin ja Sveniin vuolgá Elsa várálaš muhto erenomáš mátkái. Filmmas Frozen – huurteinen seikkailu Elsa balai, ahte son lea menddo fámolaš dán máilbmái. Filmmas Jikŋon 2 son šaddá doaivut ahte son lea doarvái fámolaš. Jikŋon 2 – filmma duohken leat Oscar®- bálkkašuvvon dahkkit (bagadallit Chris Buck ja Jennifer Lee sihke buvttadeaddji Peter Del Vecho). Filbma lea oaidnin láhkai filbmateáhterain juovlamánus 2019.


Sámedikki ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio oassálasttii Frozen 2 - filmma máilmmi vuosttas eahkedii Hollywoodis 7.11. ”Filmma geahččan lei fiinna vásáhus ja vaikke gažaldagas leage Walt Disney Animaatio Studio hutkan fantasiijamáilbmi, gávdnojit doppe dakkár áššit, mat leat boahtán min kultuvramet vuođul. Vuorddán buorre mielain, ahte beasan geahččat filmma ođđasit davvisámegillii”, muitala sámedikki ságajođijeaddji Sanila-Aikio.
Lassidieđut Sámedikki, Sámiráđi ja Walt Disney Animation Studio ovttasbarggus: https://www.samediggi.fi/2019/09/30/ainutlaatuisella-yhteistyolla-vaikutuksia-saamenmaalle/


Filmma davvisámegielat trailer gávdno Walt Disneyn You Tube -kanálas: https://youtu.be/-ImXdrafuNs


Buresboahtin!


Elleekooveest Frozen – huurteinen seikkailu Elsa poolâi, ete suu vyeimih láá liijkás ennuv maailmân. Elleekooveest Frozen 2 sun tuáivu, ete toh pijssájeh.

Frozen 2 -elleekove muuneeld čäittim Anarist já Avelist
Maailmvijđosávt pegâlmâs animaatio Frozen – huurteinen seikkailu jotkâuási Frozen 2 čáittoo Aanaar kieldâst áinookiärdásávt muuneeld jo lávurduv 14.12.2019 tme 16. Suomâ vuosâeehid animaatiost lii juovlâpeeivi 25.12. Aanaar kieldâ kulttuurtooimâ paijeentoollâm elleekoveteatter Aslak uárnee oovtâstpargoost Walt Disney:n Jikŋon II -muuneeld čäittim tavesämikielân päddejum version Sämikulttuurkuávdáš Sajosist. Muuneeld elleekove čáittoo suomâkielân já tavesämikielân päddejum version siämmáá peeivi elleekoveteatter Aslakist, Avelist. Tavesämikielâ kielâversiost lii tekstâ suomâkielân.


Muneliipuh Saijoos Jikŋon II čáittusân puátih vyebdimnáál 2.12. Saijoos iinfon já Aslak muneliipuh vuábdojeh Avelist kieldâtáálu infoost argâpeeivij tme 9-15. Saijoos kähviviste Čaiju lii ávus kyehti tiijme ovdil čááitus já tijme ton maŋa já fáállun láá Frozen-teema miäldásiih heerskuh. Sajosist ij lah liipui vyebdim 11.12., eres argâpeeivij kale. Liipuid ij pyevti väridiđ, peic taid kalga lonnoođ muuneeld. Tärhibeh čäittimaaigijd já -soojijd tun kaavnah Aanaar kieldâ nettisiijđoin.


Mane Elsa šoodâi tijdâvuoimijguin? Vástádâs koččâmušân kiäsut suu já uhked suu väldikode. Oovtâst sun, Anna, Kristoff, Olaf já Sven vyelgih varâlii mutâ merhâšittee máátkán. Elleekooveest Frozen – huurteinen seikkailu Elsa poolâi, ete suu vyeimih láá liijkás ennuv maailmân. Elleekooveest Frozen 2 sun tuáivu, ete toh pijssájeh. Frozen 2 -elleekove tyehin lii Oscar®-palhâšum rähteejuávkku (stivrejeijeeh Chris Buck já Jennifer Lee sehe pyevtitteijee Peter Del Vecho). Elleekove uáinoo elleekoveteatterijn juovlâmáánust 2019.


Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio uásálistij Frozen 2 -elleekove maailmvuosâehidân Hollywoodist 7.11. ”Elleekove uáinim lâi šiev feerim já veikâ koččâmušâst lii-uv Walt Disney Animaatio Studio rähtim fantasiamaailm, te tobbeen láá ääših, moh láá finnim inspiraatio mii kulttuurist. Mun vuárdám ennuv, ete peesâm uáiniđ elleekove uđđâsist tavesämikielân”, iätá saavâjođetteijee Sanila-Aikio.


Lasetiäđuh Sämitige, Sämirääđi já Walt Disney Animation Studios oovtâstpargoost: https://www.samediggi.fi/2019/09/30/ainutlaatuisella-yhteistyolla-vaikutuksia-saamenmaalle/


Elleekove tavesämikielâlâš trailer lii Walt Disney You Tube -kanavast:https://youtu.be/-ImXdrafuNs


Tiervâpuáttim!


Jieʹllikaartest Frozen – reeʹnsaž ǩiõččlâsttmõš Elsa põõli, štõ suu viõkkâs liâ leeiǥas mailmma: Jieʹllikaartast Frozen 2 suu feʹrttai tuõivvjed, štõ tõk riʹttje

Frozen 2- jieʹllikaart ouddčuäʹjtõõzz Aanrest da Âʹvvlest

Maaiʹlmveeidõs animaatio Frozen- reeʹnsaž ǩiõččlâsttmõš juätkk- vueʹss Frozen 2 vueiʹnne Aanarkååʹddest oʹdinak- ǩerddsen ouddčuäʹjtõssân juʹn sueʹvten 14.12.2019 č 16.00. Lääʹddjânnam vuõss- jeäʹǩǩääž kõõččâm animaatiõst lij rosttovpeiʹvven 25.12. Aanarkååʹdd kulttuurtuåim âʹlnnââʹnnem jieʹllikartt-teaʹtter Aslak jääʹrjast õhttsažtuâjjan Walt Disneyjn Jiknon // - ouddčuäʹjtõõzz tâʹvvsääʹmǩiõllan dudaddum Säʹmmlažkulttuurkõõskõs Sajozzâst. Ouddčuäjtõõzz vueiʹnne lääddas da tâʹvvsäämas dubaddum seämma peiʹvven jieʹllikartt- teaʹtter Aslakâstt, Âʹvvlest. Tâʹvvsääʹm ǩiõllsuåvtõõzzâst liâ lääʹddǩiõllsa teeʹkst.

Ouddliippid Sajos Jiknon // čuäjtõʹsse puäʹtte kaaupšemnalla 2.12. Sajos- inffo da Aaslak ouddliipp kaaupše Âʹvvlest Aanarkååʹdd veʹrǧǧpõõrt inffâst arggân č 9.00- 15.00 . Sajos kååʹffsââʹjj Čaiju lij äävai kueʹhtt čiâss ouddâl čuäjtõõzz da čiâss čuäjtõõzz mâʹŋŋlest da taʹrjjeemnalla liâ Frozen- teeʹmmla njälggaz. Sajoksest ij leäkku liippi kaaupšummuš 11.12., jeeʹres arggpeeiʹvin kâʹl lij. Liippid ij vueiʹt vaʹrrjed ǥu tõk äʹlǧǧe låʹnsted ouddpeäʹlnn. Tääʹrǩab čuäjtõsääiʹjid da paaiʹǩid kaaunak Aanar- kååʹdd neʹttseeidain.


Mõõzz Elsa vuäǯǯai šõddmõõžžstes luõmmviõkkid? Vasttõs tän kõõččmõʹšše ǩeäss suu peällses da vaarrâd suu väʹlddkååʹddes. Õõutsââʹjest Anna, Kristoff, Olaf,da Svenin son vuâlgg vaarlõʹžže leša miârkteejes mätkka.Jieʹllikaartest Frozen – reeʹnsaž ǩiõččlâsttmõš Elsa põõli; štõ suu viõkk liâ leeiǥas mailmma. Jieʹllikaartest Frozen 2 suu feʹrttai tuõivvjed, štõ tõk riʹttje. Frozen 2 – jieʹllikaart tueʹǩǩen lij Oscar®- paʹlǩǩuum tueʹjjeeiäʹrttel (ohjjeei Chris Buck da Jennifer Lee de raajteei Peter Del Vecho). Jieʹllikartt vueiʹnne jieʹllikartt- teaʹttrest rosttovmännʼjest 2019.


Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila- Aikio vuässõõđi Frozen 2 – jieʹllikaart maaiʹlm vuõss- jeäʹǩǩõʹžže Hollyvoodest 7.11. “ Jieʹllikaart vuäinnmõš leäi fijnnâs ǩiõččlâsttmõš da håʹt kõõččmest lij Walt Disney Animaatio Studio raajâm fantasiamaaiʹm,käunnʼje toʹben ääʹšš, kook liâ kulttuurem älšmâʹttem.Vuârdam kõrrset, štõ piâzzam vueiʹnned jieʹllikaart oʹđđest tâʹvvsääʹmǩiõllsan”,särnn saaǥǥjååʹđteei Sanila- Aikio.


Lââʹzzteâđaid Sääʹmteeʹǧǧ, Sääʹmsuåvtõõzz da Walt Disney Animation Studio õhttvuõđâst: https://www.samediggi.fi/2019/09/30/ainutlaatuisella-yhteistyolla-vaikutuksia-saamenmaalle/


Jieʹllikaart tâʹvvsääʹmǩiõllsaž trailer käunnai Walt Disney You Tuubbest:https://youtu.be/-ImXdrafuNs


Puäʹđtiõrvân!


Elokuvateatteri Aslakin lippujen ennakkomyynti arkisin klo 9-15 kunnantalon infosta!

Maksuvälineinä kunnantalon infossa käyvät käteinen, pankki- ja luottokortti, Smartum- ja RJ Tyky-Kuntoseteli, E-Passi sekä Ticket&Mind Body -setelit.

Elokuvateatteri Aslakissa ei oteta vastaan E-passi tai TicketMind Body -seteleitä.

Lasten päiväelokuvat: Ilmaiselokuvia päivähoitoikäisille lapsille ajoittain kuukauden toinen perjantai klo 9.30. Seuraa Aslakin ilmoituksia Inarilaisesta ja Aslakin Facebook-sivuilta.

Eläkeläisten päiväelokuvat kerran kuukaudessa maanantaisin klo 13.15, liput 8 €. Seuraa Aslakin ohjelmistoilmoituksia Inarilaisesta ja Aslakin omilta Facebook-sivuilta!

Elokuvien ikärajojen sopivuudesta lapsille ja nuorille voi lukea erittäin hyödylliseltä sivustolta www.media-avain.fi

Muutokset ja lisäykset ohjelmistoaikatauluissa mahdollisia. Muutoksista ilmoitetaan elokuvateatteri Aslakin Facebook-sivuilla @elokuvateatteriaslak -tunnuksella. Seuraa Aslakin Facebookia tästä!

Elokuvateatteri Aslak
aslak@inari.fi
Käyntiosoite: Ivalontie 18, 99800 IVALO.

Lippukassa avataan puoli tuntia ennen näytöstä.


Elokuvateatteri Aslak on Suomen pohjoisin yhä toiminnassa oleva elokuvateatterirakennus. Aslak on digitalisoitu Suomen Elokuvasäätiön avustuksella vuonna 2013 kuvalaadultaan ja tekniikaltaan nykyaikaiseksi elokuvateatteriksi, joka kykenee näyttämään 3D-elokuvia ja ensi-iltaelokuvat.

Aslakissa on mahdollista kokea myös Event Cinema-esityksiä, mikä on melko uusi ja voimakkaasti kasvava esityslaji elokuvateattereissa. Esitystekniikan digitalisoituminen on mahdollistanut mitä erilaisimpien sisältöjen tuomisen valkokankaille. Event Cinema esitykset voivat olla kaikkea muuta kuin tavanomaista elokuvaa. Event Cinema -tarjonta käsittää nykyään oopperan lisäksi mm. näytelmäteatteria, balettia, musikaaleja, konsertteja, urheilua tai vaikkapa taidenäyttelyitä. Esitykset tuotetaan useimmissa tapauksissa erityisesti elokuvateattereita varten, eikä niitä voi sellaisenaan nähdä muualla. Event Cinema -esitykset ovat tuoreita tallenteita.

Elokuvateatteri Aslak toimii aktiivisesti tarjoten perusohjelmiston lisäksi mediakasvatuksen tukemiseksi koulukinomuotoisia elokuvaesityksiä pienistä lapsista, peruskoululaisille, erityisryhmille ja eläkeläisille saakka.


Lippujen hinnat

Lippujen hinnat vaihtelevat elokuvan, elokuvatyypin ja esitysajan mukaan 9-12 € välillä.
Ennakkolippuja ja leffalahjakortteja elokuviin voi ostaa Inarin kunnantalon infosta arkisin klo 9-15.

Mikäli et pääse ostamaan lippua ennakkoon, voit jättää varauksen Aslakiin. Varatut liput maksetaan elokuviin tullessa. Varatut liput tulee lunastaa viimeistään 15 min ennen esityksen alkua.

Aukioloajat

Ovet avataan 30 min ennen ensimmäisen näytöksen alkua ja suljetaan viimeisen näytöksen alettua.

Maksutavat Aslakissa

Meillä voit maksaa:
– Käteisellä
– Yleisimmillä pankki/luottokorteilla
– Smartum seteleillä & Smartum-kortilla
– RJ-tyky kulttuuriseteleillä
– E-passilla voit ostaa elokuvalippuja vain Inarin kunnantalon infosta arkisin klo 9-15.
Yrityksiä ja ryhmiä palvelemme myös laskutuksella.

Ikärajat

Huomioithan että muihin, paitsi K18, elokuviin pääsee 3 vuotta ikärajaa nuorempi täysi-ikäisen, oman lähiomaisen seurassa!  K18-luokituksessa ei noudateta ikärajajoustoa.

Esteettömyys

Elokuvateatteri Aslakiin pääsee myös pyörätuolilla. Lipunmyyjä avustaa eteisen kynnysten ylityksissä. Salissa on yksi pyörätuoliramppi, jonka lipunmyyjä laittaa pyydettäessä paikoilleen. Saattaja veloituksetta elokuvaan.

Salissa on kuulolaitteiden käyttäjiä varten asennettu induktiosilmukka.

Pysäköinti

P-paikat sijaitsevat rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Mikäli pysäköintitila ei riitä, käytä naapuriyritysten parkkitiloja häiritsemättä heidän omaa toimintaa tai tukkimatta pelastusteitä. Pysäköiminen on ilmaista.


Elokuvateatteri Aslakin löydät myös Facebookista. Käy tykkäämästä meistä alla olevan linkin kautta ja voit vaikuttaa leffavalikoimaan jättämällä toiveita Facebookin kautta, postitse kunnantalolle (Kulttuuritoimi, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo) tai sähköpostiin aslak@inari.fi tai mirja.karjalainen@inari.fi.
Seuraa julkaisuja Facebookissa tai tee omia julkaisuja hashtagilla #elokuvateatteriaslak