Osallistu ja vaikuta

Kuntalain (22 §) mukaan kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan toiminta on kuntalaiselle luonnollinen paikka vaikuttaa, sillä me kaikki käytämme kunnan palveluita. Kunnan tehtävänä onkin tarjota kaikenikäisille kuntalaisille monipuolisia ja vaikuttavia osallistumisen mahdollisuuksia. Osallistumista voidaan edistää esimerkiksi järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun, kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa ja tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.


Tällä sivustolla voit tutustua erilaisiin osallistumisen ja vaikuttamisen tapoihin sekä antaa palautetta kunnalle. Sivustoa päivitetään kesän 2020 aikana.