Vuoden vaihtuessa uuden vuoden tervehdys

09.01.2013

Vaalien aikana kunnan asiat olivat kovasti esillä ja tulevaisuuden haasteet odottavat nyt uutta kunnanvaltuustoa. Kunnanvaltuuston kokous on kutsuttu koolle 24. päivä tammikuuta. Tuolloin valtuusto järjestäytyy ja valtuutetut aloittavat nelivuotisen luottamushenkilötyön. Heti kärkeen uusi kunnanvaltuusto pääsee tai oikeastaan joutuu antamaan lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta. Lausunto tulee antaa jo 7.3 mennessä. Tässä tapauksessa kunnilta pyydetään lausuntoa poikkeuksellisesti jo lakiehdotuksesta. Kataisen hallitus toteuttaa hallitusohjelman mukaista, maanlaajuista kuntauudistusta. Kuntauudistus tulee olemaan yksi vaalikauden iso asia. Mikä on Inarille sopivin kunta- ja palvelurakenne? Vaalien aikana ehdokkaat ja valitut kunnanvaltuutetut ovat pääsääntöisesti liputtaneet itsenäisen Inarin puolesta. Kunnallinen itsehallinto on kuitenkin koetuksella ja valtion ohjaus sekä rahoitus muutoksessa. Meneillään on kuntalain kokonaisuudistus ja valtionosuusuudistus.

Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kuulostaa myös olevan varsin mittava. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana on peruspalveluiden vahvistaminen. Tavoitteena ovat toimivat, yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset palvelut, joilla vähennetään raskaimman ja kalleimman tuen ja hoidon tarvetta. Hallitusohjelman tavoitteena on perustaa kaksiportainen järjestelmä. Kuntiin tehdään uusi, laaja perustaso, jota tuetaan erityisvastuutasolla. Palvelurakenneuudistuksen peruslinjauksena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu on kunnilla. Kunnilta edellytetään talouden vakautta, palveluiden järjestämistä ja omaa tuotantoa koskevan osaamisen varmistamista. Tämä tarkoittaa mm. henkilöstön riittävyyttä sekä mahdollisuutta investoida palvelutuotannon vaatimaan infrastruktuuriin. Suunnitelmissa on perustaa maahan viisi sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualuetta. Näitä alueita kutsutaan Ervaksi. Yhden alueen väestöpohja on kaavailtu huomattavan suureksi. Aiemmin on linjattu, että 20 000 henkeä olisi se väestöpohja, jolle voidaan perustaa riittävän hyvin toimiva palvelutuotanto. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan väestöpohjavaatimuksista voidaan poiketa esim. maantieteellisistä-, kielellisistä- tai alueellisista erityispiirteistä johtuen sekä kantokykyyn liittyvistä syistä. Tulevaisuus näyttää tulevatko maantieteelliset ja kielelliset olosuhteet ja saamelaisten kotiseutualue turvaamaan meidän alueemme tilanteen. Uudistuksessa luvataan turvata saamelaisten kielelliset oikeudet saamelaisten kotiseutualueella. Tätä kirjoitettaessani kaikki on vielä aika avoinna, mutta vaalikauden lopussa varmaan tiedämme kuinka kaukana täältä alueemme palveluja hallinnoidaan. Nyt näyttää, että ehkä jopa Pohjanmaalla saakka.

Inarissa on tässä vaiheessa linjattu omaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvas-tuuta. Jos uudistuksesta haluaa löytää jotakin hyvää, niin kunnan perusterveydenhuollon tasoa on vakuutettu vahvistettavan. Kunta- ja sote-uudistuksen tavoitteet voisi kiteyttää pariin ajatukseen: riittävän vahva peruskunta ja että kunta on palvelujen järjestäjänä demokraattisin tapa tuottaa yhdenvertaisesti lähipalveluja asukkailleen.

Olipa ilo olla mukana Lisman kylän mastojuhlassa juuri joulun alla. Toimivat yhteydet ovat myös osa turvallisuutta. Kyläläisten ponnistelut tuottivat tulosta! Vapaaehtoistyön ja kansalaisaktiivi-suuden merkitys tuntuukin vain kasvavan. On mukava huomata, että Inarin kunnan alueella toimii lukuisia yhdistyksiä, jotka tekevät arvokasta työtä. Osa tästä toiminnasta on rinnastettavissa ennaltaehkäisevään sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Erityisesti liikuntaan liittyvät palvelut kiinnostavat suurta joukkoa kuntalaisia. Itsenäisyyspäivän juhlassa palkittiinkin tällä kertaa Tunturikiekko ja vesicrossin taitaja ja osoitteet varmasti oli oikeat. Kehittyvät Inariviikot on myös yksi Inarilaisten yhteistyön taidonnäyte.

Nyt vaalikauden vaihtuessa ja jälkeenpäin ajatellen neljä vuotta on kulunut nopeasti. Päättyvään vaalikauteen on mahtunut paljon merkittäviä tapahtumia. Saamelaiskulttuurikeskus Sajos vihittiin juhlallisin menoin käyttöön enkä malta vielä kerran olla mainitsematta Inarin kunnan tärkeää ja keskeistä roolia sekä taloudellisen panoksen merkitystä hankkeen toteuttamisessa. Aikanaan Sajoksen aluetaloudellisten vaikutusten arvioitiin olevan merkittävät ja aika näyttää miten odotukset täyttyvät. Tähän mennessä Inarin kirkonkylällä ja Sajoksessa on ollut runsaasti kävijöitä ja erilaisia tapahtumia. Kylää koskevat, uudet suunnitelmat ovat virittäneet paljon keskustelua.

Kiistellyn kalanviljelylaitoksen vihkiäiset vietettiin nekin kuluneella vaalikaudella. Kalanviljelylaitos toimii ja työllistää. Kunnanjohtaja ja luottamushenkilöt ovat tehneet voitavansa Inarinjärven säännöstelykorvausten saamiseksi. Ponnistelut eivät kuitenkaan ole tuottanut toivottua tulosta. Taakse jääneestä valtuustokaudesta on todettava, että viimevuosien panostukset ovat kohdistuneet Ivaloon ja Inarin kirkonkylälle. Ivalossa on nyt ajanmukainen urheilukenttä ja Inarin koulu sekä asuntola peruskorjattuine tiloineen palvelevat monipuolisesti kuntalaisia. On kohtuullista todeta, että investoinnit eivät juurikaan ole kohdistuneet Saariselälle vaikka näin usein annetaan ymmärtää. Yrittäjyyden ja työllisyyden kannalta olisi ehkä parempi tilanne jos kunta olisi voinut panostaa enemmän matkailuun. Kuntaa tulisikin jatkossa voida kehittää tasapuolisesti ja kyetä tekemään työllisyyttä kohentavia investointeja. Työllisyyden edistäminen tulee olemaan uuden valtuuston merkittävimpiä haasteita.

Lukuista lainsäädännölliset uudistukset ja muutokset tulevat vaikuttamaan tulevana vuonna kuntalaisiin. Esimerkiksi päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyvät vuoden 2013 alussa sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Inarissakin päivähoito kuuluu jatkossa sivistystoimen hallinnonalaan. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan heinäkuussa. Tavoitteena on, että iäkkäät saavat yksilöllistä ja tarpeen mukaista hoitoa sekä huolenpitoa. Ensisijaisena on kehittää kotipalveluita. Tästä asiasta inarilaiset luottamushenkilöt ovat kantaneet huolta yhteisesti ja yli puoluerajojen.

Hallitusohjelman mukainen nuorisotakuu astuu voimaan vuoden 2013 alusta. Takuun mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Hyvin toimivat nuorisopalvelut ovat kunnassa kaikkien hallintokuntien yhteinen asia. Inarin kunnan nuorisotyöllä on jo pitkään ollut vahva rooli nuorten monialaisissa palveluketjuissa.

Inarissa on viitoitettu lasten ja nuorten ennaltaehkäisevää päihdetyötä mm. Selvä peli -työryhmän toiminnalla, johon olen työni kautta voinut osallistua. Uudelle vuodelle haluan peräänkuuluttaa yhteisvastuullista suhtautumista nuorten alkoholin käyttöön ja kiittää kaikkia toimijoita tähän saakka tehdystä työstä.

Tulevan valtuustokauden ja uuden vuoden haasteet ovat siis mittavia. Kunnan oman palvelutuotannon kehittäminen ja henkilöstön kannustaminen arkisessa aherruksessa ei ole vähäpätöinen tehtävä. Työllisyyden edistäminen, uusien työpaikkojen luominen, elinkeinoinvestoinnit, matkailun edellytysten turvaaminen ja mm. lentotoiminnan kehittäminen ovat keskeisiä haasteita uudelle valtuustolle. Uuden vuoden toiveena soisi kunnan kaavoitusratkaisuilla tehtävän kuntalaisen hyvinvointia lisääviä ratkaisuja ja toivokaamme myös Inarin kuntatalouden säilyvän menneellä vaalikaudella linjatulla, hyvän kehityksen tiellä. Uusille ja entisille luottamushenkilöille ennustan antoisaa valtuustokautta.

Vuoden lopussa kiitän hyvin tehdystä työstä erityisesti kunnanjohtajaa ja henkilökuntaa sekä koko kuntakonsernin henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja eri yhteistyötahoja ponnisteluista kuntalaisten parhaaksi.

Toivotan kaikille kuntalaisille hyvää ja menestyksellistä vuotta 2013.

Anu Avaskari

Inarin kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kommentointi

Vain omalla nimellä lähetetyt kommentit julkaistaan.

Otsikko *
Kommentti *
Nimi *
Lähetä
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: